Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 148 - listopad 2015 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie przy zwolnieniu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zatrudnieni w naszej spółce pracownicy korzystają z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W tym celu udzielamy im zarówno urlopu szkoleniowego, jak... »


Dział: Listy płac

Umowa zlecenia na przełomie 2015 i 2016 roku

Od września 2015 roku zawarłem na okres 4 miesięcy umowę zlecenia z rencistą, który wykonuje od maja w innej firmie zlecenie, z racji którego podlega... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki kapitałowej

Rada nadzorcza w spółkach handlowych sprawuje stały nadzór nad działalnością spółek we wszystkich dziedzinach ich funkcjonowania, zwłaszcza bada... »


Jak ustalać wysokość pensji, aby nie narazić się na zarzut nierównego traktowania

Ustalając wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien kierować się stażem pracy, doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami czy zaangażowaniem pracowników. »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Nowe prorodzinne zwolnienia podatkowe od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy będzie korzystało ze zwolnienia... »


Konsekwencje braku przepisów przejściowych przy oskładkowaniu zleceń

Obowiązująca od przyszłego roku nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzi zasadnicze zmiany w odprowadzaniu składek za osoby, które... »


Będą kolejne ulgi w spłacie składek ZUS

Z dniem 1 grudnia 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy, dzięki którym płatnicy składek będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności... »


Niewielkie opóźnienia bez konsekwencji w PFRON

Niepełnosprawni przedsiębiorcy nie muszą się już obawiać, że przez niewielkie przekroczenie terminu płatności składek do ZUS utracą... »


Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona formą elektroniczną, co z jednej strony spowoduje... »


Przedsiębiorca nie zawsze zapłaci składkę zdrowotną

Nowe przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiary zasiłków miały obowiązywać od 1 listopada 2015 r. Termin ten został przesunięty na 1 stycznia 2016 r... »


Korzystne zmiany w ulgach składkowych

Płatnicy składek będą mogli wnioskować o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne... »


Problemy z umowami terminowymi przed 22 lutego 2016 r.

Pracodawca, który obecnie zawiera umowy na czas określony, tj. jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, powinien pamiętać, że okres, na... »


Źle przeprowadzony outsourcing może mieć konsekwencje składkowe

ZUS przestrzega przed niewłaściwym dokonaniem outsourcingu pracowniczego. Firmy powinny zwrócić uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów. Można bowiem... »


Dział: Orzecznictwo i interpretacje

Powrót do pracy można zgłosić reprezentantowi pracodawcy

Zamiar powrotu do pracy na podstawie art. 53 § 5 Kodeksu pracy wystarczy zgłosić podmiotowi reprezentującemu pracodawcę – jeżeli podmiot ten wykonywał... »


Jednorazowe szkolenia poza zasięgiem ZUS

Pojedynczy wykład czy szkolenie nie powinien być oskładkowywany, gdy nosi znamiona wypowiedzi autorskiej. Wyrok Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r. (sygn. I UK 389/14) »


Ryczałt za wynajem sali gimnastycznej bez przychodu u pracownika

Wynajęcie przez pracodawcę sali gimnastycznej dla swoich pracowników nie powoduje u nich powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Interpretacja indywidualna... »


Przy całodziennym wyżywieniu w delegacji trzeba liczyć się z zapłatą podatku

Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika na wyżywienie w czasie podróży krajowej, do ustawowego limitu, korzysta ze zwolnienia z PIT. Nadwyżka podlega opodatkowaniu... »


Przegląd interpretacji ZUS z sierpnia i września 2015 roku

Najciekawsze interpretacje ZUS, które mają duży wpływ na pracodawców. »


Prezes zarządu może pełnić swoją funkcję nieodpłatnie

Spółka nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jeśli prezes zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w spółce matce... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak zmienić harmonogram i polecić pracę w dniu zaplanowanym jako wolny

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat w systemie równoważnym we wrześniu zaplanowaliśmy 157 godzin, a minimalny wymiar wynosi 176 godzin. Czy... »


Czy sądowne przywrócenie poprzednich warunków pracy zwiększa wstecznie urlop

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy (zmiana etatu z pełnego na 1/2 oraz proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia... »


Czy zakończenie projektu unijnego uchyla ochronę przedemerytalną i z tytułu rodzicielstwa

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniamy pracowników, którzy realizowali zadania związane z kontrolą projektów unijnych, które kończą się 31 grudnia 2015 r... »


Czy premia dla byłych pracowników jest przychodem ze stosunku pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca zamierza wypłacić byłym już pracownikom premię za zrealizowany projekt. Jak w takiej sytuacji należy naliczyć składki ZUS i... »


Jak ująć w druku ZUS Rp-7 składniki wynagrodzenia sprzed wielu lat

PYTANIE CZYTELNIKA: Wystawiam druk ZUS Rp-7 za lata 1974-1976 dla pracownika jednostki samorządu terytorialnego. Na listach płac są następujące rubryki: wynagrodzenie... »


Jak rozliczać diety wypłacane radnym

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy diety wypłacone radnym i sołtysom wpisujemy do miesiąca, którego dotyczy wypłata czy do miesiąca w którym wypłacono dietę... »


Czy nagrody nieunormowane w regulaminie wynagradzania włącza się do podstawy zasiłkowej

PYTANIE CZYTELNIKA: W październiku 2015 roku pracownik otrzymał nagrodę za wykonanie określonego zadania, co do której nie ma wskazania, za jaki okres przysługuje. W... »


Polisa ubezpieczeniowa na delegacje – korzyść pracownika czy pracodawcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową dla pracowników wyjeżdżających w podróże służbowe za granicę. Zawierając... »


Kiedy pożyczka od pracodawcy stanowi przychód pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników zamierza podjąć studia MBA i poprosił nas, abyśmy za nie zapłacili, a on zwróci tę kwotę w sześciu... »


Jakie mogą być skutki zaświadczenia do banku

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniamy pracownika na czas określony do 4 listopada 2015 r. Jest to pierwsza umowa na czas określony. Pracownik stara się o kredyt i potrzebuje... »


Jak wykazać w świadectwie pracy zbieg egzekucji z wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik posiada cztery zajęcia komornicze wynagrodzenia. Obecnie jest w okresie wypowiedzenia. Czy umieszczając adnotację o zajęciu wynagrodzenia na... »


Jak płatnicy mają sprawdzać, czy w 2016 r. trzeba odprowadzać składki społeczne od umowy zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie zatrudniamy kilkoro zleceniobiorców, którzy często wykonują równocześnie zlecenia na rzecz innych podmiotów. Jak od... »


Jak trzeba będzie rozliczać umowy zlecenia z odpłatnością określoną w sposób inny niż kwotowy

PYTANIE CZYTELNIKA: W styczniu 2016 roku zamierzamy na tydzień zatrudnić zleceniobiorcę, który w innej firmie wykonuje zawartą na okres od 1 września br. do 29 lutego... »


Dział: Wskaźniki i stawki

Kary za błędy podatkowe – porównanie 2015 i 2016 roku

»


AWN 148 - listopad 2015 r.

Uprawnienia rodzicielskie od 14 sierpnia 2015 r. oraz od 2 stycznia 2016 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie