Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 150 - styczeń 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Nowe formularze PIT za 2015 rok

Opublikowano nowe wzory formularzy podatkowych, tj.: PIT-2(4), PIT-2A(4), PIT-12(6), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-40(22). Formularze w tych wersjach... »


Nowy wzór ZUS DRA i nowe kody ubezpieczeniowe

Zmiany wchodzą w życie w dwóch terminach, tzn. część wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r., część od 1 kwietnia 2016 r. »


Od kiedy trzeba stosować nowy wzór umowy o pracę

Jest już nowy wzór umowy o pracę. Ale można go stosować dopiero od 22 lutego 2016 r. Do tego czasu strony zawierają umowy o pracę na podstawie obecnie... »


Ordynacja podatkowa 2016 – zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Już od 1 stycznia 2016 r. wprowadza się wiele udogodnień związanych w szczególności z możliwością złożenia wniosku wspólnego przez... »


Ile wynosi współczynnik urlopowy w 2016 roku

Za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy pracownikowi w momencie rozwiązania stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Sposób jego obliczania został... »


35 złotych opłaty za dane z rejestrów ZUS

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty pobieranej przez ZUS od komorników sądowych za udostępnienie danych o ubezpieczonym i płatniku składek jest... »


Obniżone odsetki podatkowe - zmiany od 2016 roku

Rok 2016 nie przyniesie zmian w zakresie ustalania podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Modyfikacji ulegnie natomiast wysokość i zasady... »


Dział: Orzecznictwo i interpretacje

Przegląd najważniejszych interpretacji ZUS z października i listopada

Oto interpretacje, które mają największy wpływ na pracodawców. »


Sam obrót nie może decydować o kraju ubezpieczenia pracownika

Kryterium obrotu nie jest jedynym, jaki właściwa instytucja ubezpieczeniowa musi wziąć pod uwagę ustalając, zgodnie z prawem którego państwa pracownik... »


Lepsze przeliczniki stażu pracy górniczej przysługują także młodszym emerytów

Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób urodzonych po 1949 roku, a więc osób które częściowo weszły do nowego systemu emerytalnego, należy... »


Korzystanie z telefonu służbowego w czasie choroby nie podlega opodatkowaniu

W 2015 roku organy podatkowe konsekwentnie wdrażają wyrok z 8 lipca 2014 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13). Pracodawcy i pracownicy spotykają się z korzystnym... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Pracownik nie wrócił do pracy po wzięciu kilku godzin wolnego na dziecko

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak należałoby postąpić w sytuacji, gdyby pracownik zawnioskował o 4 godziny wolnego w związku z opieką nad dzieckiem do 14 lat, ale... »


Utworzenie funduszu socjalnego w grudniu

PYTANIE CZYTELNIKA: Jesteśmy firmą zatrudniającą mniej niż 20 pracowników. W grudniu utworzyliśmy dobrowolnie zfśs, gdyż z jego środków... »


Różne powody nieobecności w danym dniu a ewidencja czasu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób zaznaczyć w ewidencji czasu pracy absencję pracownika, gdy danego dnia korzysta on z wolnego w następujących proporcjach: 4 godziny... »


Skutki przekwalifikowania umowy zlecenia w umowę o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę w spółce, która dotyczyła lat 2011-2013. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zawarte... »


Informacja PIT-11 wystawiona zamiast PIT-8C

PYTANIE CZYTELNIKA: Szkoła powołała do komisji egzaminacyjnej osobę współpracującą ze szkołą. Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w tej komisji... »


Skutki nieprawidłowego zastosowania zwolnienia przedmiotowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Instytut wypłacał wynagrodzenia finansowane ze środków unijnych. Uznała, że korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art... »


Zwrot nadpłaconych składek ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: W 2015 roku ZUS przeprowadził kontrolę u pracodawcy. Z ustaleń ZUS wynika, że jedna z pracownic, w związku przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w 2014... »


Bon z zfśs dla byłego pracownika emeryta wolny od podatku

PYTANIE CZYTELNIKA: W grudniu zeszłego roku nasza firma zakupiła dla pracowników bony towarowe finansowane w całości z zfśs. Zostały one przyznawane... »


Dział: Listy płac

Wolne na opiekę nad dzieckiem w 2016 roku

Od 2016 roku pracownicy mogą decydować o tym, czy ze zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat zamierzają korzystać w wymiarze 2 dni czy też 16 godzin. Dzięki temu... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Rekompensata za nadgodziny czasem wolnym z inicjatywy pracodawcy

Zatrudniony w naszej spółce pracownik w październiku br. przez 4 dni pracował po 10 zamiast po 8 godzin, co spowodowało pracę nadliczbową w wymiarze 8 godzin... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Formularze wystawiane przez płatników za 2015 rok

»


W jakich przypadkach pracodawca lub zleceniodawca wystawiają PIT-8C

Pracodawcy lub zleceniodawcy zasadniczo muszą wystawiać pracownikom lub zleceniobiorcom informację imienną PIT-11. Jednak w przypadku niektórych świadczeń... »


Komentarz ZUS na temat nowych zasad oskładkowania umów zlecenia

Do 31 grudnia 2015 r. osoby pracujące na podstawie umów zlecenia, w przypadku wykonywania więcej niż jednej takiej umowy, były objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami... »


Obowiązki pracodawcy wobec fiskusa do końca stycznia 2016 roku

Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, spowoduje, że pracodawca będzie... »


AWN 150 - styczeń 2016 r.

Składki ZUS w 2016 roku – przegląd zmian ważnych dla płatników składek
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie