Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 152 - luty, marzec 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Pracownik ma aż 2 lata na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Aż 24 miesiące liczone od dnia porodu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, a także możliwość jego podziału na części i wzmocnienie ochrony pracownika... »


Nowe przepisy o umowach terminowych – zmiany w dokumentacji

Od 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów zawieranych na czas określony. Zmiany wymuszają na pracodawcy nie tylko formalne zapoznanie... »


Pracownica ciężarna, karmiąca i nadgodziny – pensja urlopowa

Wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy ma być obliczane jak wynagrodzenie urlopowe. Podobnie jak pensja wy płacana pracownicy karmiącej lub zwolnionej z... »


Nowe limity umów na czas określony nie zmieniają zasady przedłużania umowy do dnia porodu

Sprawdźmy, jak zmiany w zawieraniu umów terminowych wpłyną na przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu. Przekonajmy się, co stanie się, w przypadku gdy... »


Dział: Orzecznictwo i interpretacje

Przegląd interpretacji ZUS z przełomu 2015 i 2016 roku

»


Premii za wykorzystanie pracowniczego utworu nie obejmują autorskie koszty

50-procentowe koszty uzyskania przychodów znajdują zastosowanie w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wytworzenia i przeniesienia praw do utworu, objętego prawami... »


Informacja o reorganizacji zatrudnienia dla pracownika powracającego do pracy po urlopie dla rodziców musi być wyczerpująca

Zdarza się, że pracownik powraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopów dla rodziców, a pracodawca przeprowadził pod... »


Brak badań wstępnych nie jest przyczyną wypadku przy pracy

Nie można uznać za zewnętrzną przyczynę wypadku brak przeprowadzenia badań wstępnych u pracownika przenoszonego na stanowisko, w którym występują... »


Firmowe spotkania nie generują dla pracowników przychodu podlegającego PIT

Wyjazd integracyjny zorganizowany przez pracodawcę nie prowadzi do powstania przychodu, co oznacza, że nie ma obowiązku zwiększenia przychodów pracowników z... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak zwrócić składki ZUS menadżerowi, gdy podstawa ich wymiaru przekroczyła roczny limit

W październiku 2015 roku nowo powołany w naszej spółce członek zarządu został równolegle zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak rozliczać godziny nadliczbowe niepełnoetatowców

Rozliczanie czasu pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy może przysparzać pewnych problemów. Wynikają one stąd, że nie każda godzina... »


Krótka przerwa w wychowawczym może zwiększyć urlop wypoczynkowy

Jeśli pracownica będzie przebywała przez cały rok na urlopie wychowawczym, nie nabywa urlopu wypoczynkowego za ten rok. Jeżeli jednak przerwie urlop wychowawczy na chwilę... »


Umowy zlecenia w 2016 roku – 5 zasad rozliczania

Od 1 stycznia 2016 uległy zmianie przepisy ustawy systemowej w zakresie obejmowania obowiązkiem ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców. Zgodnie z art. 9 ust. 2c ustawy w... »


Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu należy się wynagrodzenie jak za urlop

Dnia 22 lutego 2016 r. zacznie obowiązywać przepis przewidujący dla pracodawcy możliwość zwolnienia pracownika jednostronną decyzją z obowiązku... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Udostępnianie rachunku bankowego komornikowi

PYTANIE CZYTELNIKA: Komornik prowadzący egzekucję z wynagrodzenia jednego z naszych pracowników zwrócił się do pracodawcy o udostępnienie numeru rachunku... »


Ryczałt dla zleceniobiorcy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniliśmy od stycznia 2016 roku w ramach umowy zlecenia spedytora, który nie ma żadnej umowy u innego pracodawcy. Zawarta umowa zlecenie ma wszystkie... »


Przeniesienie na pracownika praw z polisy opłacanej przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, zgodnie z którą pracodawcą jest ubezpieczającym a pracownicy... »


Wynagrodzenie z umowy zlecenia zrealizowanej tylko w części

PYTANIE CZYTELNIKA: Z uwagi na niezdolność do pracy, potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, zleceniobiorca wykonał w grudniu tylko część pracy wynikającej z... »


Podstawa wymiaru zasiłku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w wieku 53 lat był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 5 do 31 stycznia 2016 r. Za okres od 5 do 18 stycznia 2016 r. miał prawo do wynagrodzenia za... »


Informacje podatkowe można przesyłać pracownikom elektronicznie

PYTANIE CZYTELNIKA: Spółka zatrudnia pracowników, którym wystawia informacje PIT-11, które do tej pory drukowała i wysyłała pracownikom (także... »


AWN 152 - luty, marzec 2016 r.

Jak wyliczać ekwiwalent urlopowy w 2016 roku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.