Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 153 - marzec 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Blisko 200 mln zł wstrzymanych świadczeń

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w ostatnim kwartale 2015 r. wyniosła prawie 47, 7 mln zł, a w całym roku 2015 &ndash... »


Okresy wypowiedzenia umów terminowych – nowych i trwających „na przełomie”

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów terminowych, która wchodzi w życie 22 lutego 2016 r., w dużym stopniu modyfikuje zasady wypowiadania umów na czas... »


Nowy wzór umowy o pracę z wyjątkami uzasadniającymi odstąpienie od limitów

Od 22 lutego 2016 r. funkcjonuje nowy wzór umowy o pracę. Przewidziano w nim miejsce na odnotowanie przypadków, w których umowa terminowa nie podlega limitowaniu... »


Od niektórych świadczeń nie płaci się już podatku

Od 18 lutego 2016 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów dotyczące zaniechania poboru podatku dochodowego. Dotyczy to niektórych świadczeń otrzymanych na... »


Odszkodowania za rozwiązanie umowy terminowej będą wyższe

Od 22 lutego br. okresy wypowiedzeń umów na czas określony zostały zrównane z tymi, które mają zastosowanie przy umowach bezterminowych. W większości... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Przegląd interpretacji ZUS ze stycznia i lutego 2016 roku

»


Nie ma nadużycia prawa w przypadku odwołania od nieprawidłowego wypowiedzenia działacza związkowego

Zwolnienie pracownika szczególnie chronionego bez zgody zakładowej organizacji związkowej w sytuacji gdy jedyną przyczyną wypowiedzenia były zmiany organizacyjne jest... »


Składka zdrowotna odliczona tylko od zaliczki podatkowej wyliczonej z wynagrodzenia za pracę

Składka zdrowotna, gdy przekracza kwotę zaliczki podatkowej powinna być obniżona do wysokości tej zaliczki – ale tylko obliczonej od wynagrodzenia za pracę lub... »


Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, nie trzeba wyzdrowieć w ciągu roku

Niezdolny do pracy nie musi rokować odzyskania zdrowia w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia okresu zasiłkowego, by otrzymać świadczenie rehabilitacyjne... »


Restrukturyzacja nie wstrzyma egzekucji długów składkowych spółki od wspólników

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ustawy z 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Rozliczenia z pracownikami – kiedy miesiąc nie odpowiada liczbie dni kalendarzowych

Przy niektórych rozliczeniach pojęcie miesiąca nie odpowiada liczbie dni kalendarzowych faktycznie w nim zawartych. Jeśli pracodawca nie uwzględni występujących... »


Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze a PIT w pytaniach i odpowiedziach

Pracodawcy przyznają często swoim pracownikom różnego rodzaju świadczenia – odszkodowania, akcje, prawo do korzystania z telefonu służbowego... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak prawidłowo rozliczyć przychód z tytułu finansowanych przez pracodawcę obiadów

Począwszy od lutego br. zatrudnionym w naszej spółce pracownikom administracyjno-biurowym pracodawca finansuje obiady cateringowe, które dostawca dostarcza do siedziby naszej... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków przy egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca dokonując rozliczenia wynagrodzenia za luty 2016 roku otrzymał tytuły wykonawczy wykonawcze na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i... »


Korekta przy błędnym oskładkowaniu umowy zlecenia po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.

PYTANIE CZYTELNIKA: Tomasz W. w okresie od 4 do 19 stycznia 2016 r. wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A (wcześniej przez pół roku... »


Sporządzanie korekty raportów świadczeniowych ZUS RSA

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca w raporcie ZUS RSA za grudzień 2015 r. wykazał pracownika – Jana D. z kodem 313 – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia... »


Nadpłata wynagrodzenia a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Jakie działania w kontekście składek ZUS są wymagane od pracodawcy w razie nadpłacenia pracownikowi wynagrodzenia? »


Nadpłacone składki ZUS dla pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy z nadpłaty składek emerytalnej i rentowych wynikające z przekroczenia rocznej podstawy trzeba rozliczyć się z pracownikiem również wtedy... »


Skorygowanie świadczenia chorobowego po zwrocie nadpłaconych składek

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik, któremu zwróciliśmy nadpłatę składek emerytalnej i rentowych, do której doszło po przekroczeniu rocznej podstawy... »


Korekta dokumentów zusowskich za okres, z którego należności uległy przedawnieniu

PYTANIE CZYTELNIKA: W lutym 2016 roku spółka z o.o. otrzymała zawiadomienie z ZUS, z którego wynika, że w czerwcu 2003 roku popełniła błąd przy... »


AWN 153 - marzec 2016 r.

Potrącenia z zasiłków – od 1 marca 2016 roku nowa kwota wolna od potrąceń
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie