Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 155 - maj 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Tylko do 21 maja czas na aneksowanie umów terminowych

Obowiązek wyszczególniania w umowach zawartych na czas określony przyczyn nielimitowanego zatrudnienia dotyczy nie tylko umów zawieranych po 22 lutego 2016 r. Obejmie także te umowy, które zawarto... »


Za jakie uchybienia w 2016 roku PIP będzie karać podczas kontroli

Od marca Państwowa Inspekcja Pracy realizuje cykl tzw. pierwszych kontroli. W planach inspekcji pracy na 2016 rok jest audyt w co najmniej 2.600 zakładach pracy, które poprzednio nie były... »


Jak uniknąć błędów przy ewidencjonowaniu pracy zleceniobiorcy

PROJEKT: Gdy wejdą w życie przygotowywane przepisy o minimalnej stawce za 1 godzinę pracy, zleceniobiorcy dojdzie też nowy obowiązek. Trzeba będzie prowadzić ewidencję godzin pracy osób... »


Płaca minimalna będzie wkrótce obliczana według nowych zasad

PROJEKT: Przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Ustawodawca chce wprowadzić nowe przepisy przy okazji... »


Minimalna stawka godzinowa – czy przy każdym zleceniu

PROJEKT: Na początku przyszłego roku ma zacząć obowiązywać minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na podstawie umów zlecenia. Sprawdźmy, ile ona wyniesie i czy będzie co roku... »


Inspekcja pracy będzie bardziej pomagać cudzoziemcom

PROJEKT: Do tej pory przebywający w Polsce pracownicy z państw unijnych oraz członkowie ich rodzin otrzymywali z PIP informacje dotyczące prawa pracy i dostępu do... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jakich błędów unikać przy wypłacie odprawy emerytalnej wyższej niż ustawowa

Stan faktyczny: Z dniem 30 kwietnia br. rozwiązaliśmy umowę o pracę z naszym wieloletnim pracownikiem (30 lat stażu pracy w firmie), który na początku 2016 roku... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jakie odsetki płacić za opóźnienie w płatnościach

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z przejściowymi problemami z płynnością finansową wypłaciliśmy wynagrodzenia pracownikom z opóźnieniem. Od 1... »


Czy od wartości polisy na życie pracodawca musi naliczać składki i podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy firmy objęci są dwoma polisami na życie - składka na jedną z nich jest potrącana z wynagrodzeń, natomiast drugą finansuje w... »


Jakie są konsekwencje praktyczne zapisów w regulaminie wynagradzania

PYTANIE CZYTELNIKA: Jakie są skutki, jeżeli w regulaminie zostanie umieszczona informacja, że pracodawca finansuje składkę na ubezpieczenie na życie, na która... »


Koszty 20% dla zleceniobiorcy a ryczałt za jazdy miejscowe – jak rozliczać

PYTANIE CZYTELNIKA: Od stycznia 2016 roku w ramach umowy zlecenia zatrudniliśmy spedytora, który nie ma żadnej umowy u innego pracodawcy. Z tego tytułu opłacamy wszystkie... »


Niższa pensja z powodu choroby – jakie składki od równoległego zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik ma zawartą umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem – 1.850 zł. Idzie na zwolnienie lekarskie. Czy jego podstawa do składek... »


Jak rozliczać pakiety medyczne dla pracowników na urlopach z tytułu rodzicielstwa

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy firmy objęci są opieką medyczną w formie pakietów medycznych. Nie ponoszą nawet częściowej odpłatności z tego... »


Jak spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, gdy pracownik mało zarabia

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z pracowników wystąpił o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 4.000 zł, która... »


Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Otrzymaliśmy pismo z ZUS informujące o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia... »


Jak dokonywać potrąceń z dopłat z zfśs i nagrody jubileuszowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników w najbliższym czasie otrzyma nagrodę jubileuszową i dopłatę do wypoczynku z zfśs. Czy z wymienionych... »


Czy w ZUS Rp-7 umieszczać informacje o przekroczeniu

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób wypełnić druk ZUS Rp-7 pracownikowi, którego dochody osiągane w latach 2008–2009 przekraczały roczną podstawę... »


Umowa o pracę obok umowy zlecenia a składka na FP

PYTANIE CZYTELNIKA: Z pracownicą w wieku 35 lat, otrzymująca z tytułu umowy o pracę co miesiąc wynagrodzenie wyższe od płacy minimalnej, zawarliśmy... »


Jak rozliczać z ZUS i z fiskusem kartę Multisport współfinansowaną przez zakład pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy naszej firmy  mają prawo do korzystania z karnetów Multisport współfinansowanych przez nas w 50% (resztę kosztów pokrywa... »


Jak rozliczać umowę o dzieło z ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: W ramach umowy o dzieło zleciliśmy wykonanie strony internetowej naszej firmy. Dla osoby, z którą podpisaliśmy umowę, jest to jedyne... »


Dział: Orzecznictwo i interpretacje

Jak rozliczyć w tym roku majówkę

Za majowe święta pracodawca nie udziela w tym roku dodatkowych dni wolnych. Poza jednym wyjątkiem. »


Dowóz pracownika tymczasowego do pracy a składki na ZUS

Pracownik tymczasowy dowożony do miejsca pracy transportem zorganizowanym przez pracodawcę – użytkownika nie uzyskuje przychodu oskładkowanego. Nie oznacza to jednak, że... »


Czy urlop bezpłatny może doprowadzić do utraty pracy

Długotrwały urlop bezpłatny może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 6... »


Nie ma skargi kasacyjnej w sprawach o rejestrację układu zbiorowego

Skarga kasacyjna w sprawach o rejestrację układu zbiorowego pracy jest niedopuszczalna. A już wniesiona – podlega odrzuceniu bez merytorycznego badania. Postanowienie Sądu... »


Działalność gospodarcza to nie tylko czynności „zawodowe”

Na działalność gospodarczą, będącą podstawą do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, składają się także czynności... »


MF: pracodawców udzielających pożyczek pracownikom nie obciąża nowy podatek

Ministerstwo Finansów uspokaja: pracodawcy udzielający własnym pracownikom pożyczek z ZFŚS lub środków obrotowych nie są „instytucjami... »


Jak rozpatrywać kary dyscyplinarne dla służby więziennej

W postępowaniu odwoławczym od wymierzonej funkcjonariuszowi służby więziennej kary dyscyplinarnej przed sądem pracy stosuje się wyłącznie przepisy... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Koszty zakwaterowania pracowników – najnowsza interpretacja indywidualna ministra finansów

Wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości... »


Kwota wolna od podatku – 2 najważniejsze zasady

Aby wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w należytej wysokości, należy poprawnie odliczyć kwotę wolną od podatku. Dlatego warto sprawdzić, jakie są... »


AWN 155 - maj 2016 r.

Regulamin pracy – najważniejsze prawo wewnętrzne w firmie
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.