Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 156 - czerwiec 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Na jakich nowych formularzach pracodawca musi się rozliczać po 30 czerwca

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia wpłat na... »


Kiedy zleceniodawca będzie musiał płacić zleceniobiorcy dodatek wyrównawczy

Jeżeli przed wypłatą wynagrodzenia okaże się, że minimalna stawka 12 zł za godzinę wykonywania zlecenia nie jest zachowana, zatrudniający będzie... »


Odwołanie do sądu pracy – czy będzie dłuższy termin

Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada znaczące wydłużenie oraz ujednolicenie terminów na złożenie przez pracownika pisma... »


Pisemna umowa albo potwierdzenie warunków – przed dopuszczeniem do pracy

Od pierwszego dnia pracy każdy zatrudniony będzie musiał mieć umowę na piśmie albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Pracodawca będzie miał też... »


Będzie trudniej o zatrudnienie cudzoziemca do prac sezonowych

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia. Zakłada ona, że pracujący sezonowo i krótkoterminowo cudzoziemcy będą musieli uzyskiwać... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Czy pracownik musi powrócić z urlopu wychowawczego na swoje dawne stanowisko

Niepodjęcie nowej pracy po powrocie z urlopu wychowawczego, mimo iż pracodawca spełnił wszystkie obowiązki przewidziane w z art. 1864 Kodeksu pracy, uzasadnia rozwiązanie... »


Dlaczego pracodawca nie może zapominać o dokumentowaniu spłaty kolejnych rat pożyczki przez pracownika

Ocena stanu wzajemnych rozliczeń między stronami, dokonywana w danym momencie, nie może opierać się tylko na przedłożeniu pisemnej umowy. Umowa obrazuje bowiem... »


Powrót z urlopu wychowawczego – dopuszczenie do pracy lub zwolnienie

Jeśli pracodawca względem pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego nie decyduje się na wypowiedzenie umowy o pracę (albo jej warunków), to oznacza, że... »


Pracodawca nie musi się bać dyscyplinarki wobec pracownika, który nie powiadomił o swojej nieobecności

Pracownik ma prawo nie zawiadomić pracodawcy o absencji chorobowej, w przewidzianym do tego terminie, gdy nie zachodziły żadne przeszkody faktyczne ani prawne do tego, by ten... »


Czy pracodawca musi oskładkować utwór, który dla niego stworzył jego własny pracownik

Wynagrodzenie z umowy zawartej przez pracodawcę z jego pracownikiem o stworzenie utworu (np. wykładu) i przeniesienie przez pracownika autorskich praw majątkowych na... »


Kara umowna za złamanie zakazu konkurencji nie może być zbyt wysoka – sprawdź, dlaczego

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku nie jest typową umową prawa cywilnego. Jest to umowa prawa pracy, która pozostaje w bezpośrednim związku (podmiotowym i... »


W jakim terminie pracodawca może wpisać nagrody i premie dla pracowników z zysku netto w koszty firmy

Przedsiębiorstwo, które wypłaca swoim pracownikom nagrody z dochodu po opodatkowaniu, może takie wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak prawidłowo ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą

Zatrudniona w naszej spółce na pełny etat pracownica, zakończyła urlop macierzyński 31 marca 2016 r. i od 1 kwietnia rozpoczęła korzystanie z pierwszej... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak wyliczać świadczenia chorobowe, gdy pracownik długo choruje

Im dłuższa niedyspozycja zdrowotna pracownika, tym więcej błędów można popełnić przy wyliczaniu świadczeń chorobowych. Szczególnie... »


Jak rozliczyć kilka wypłat w jednym miesiącu

Pracownicy często otrzymują od pracodawców kilka świadczeń w jednym miesiącu. Mamy z tym do czynienia np. przy wypłacie w różnych terminach... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Świadczenie po zmarłym pracowniku – do komornika czy do wdowy

PYTANIE CZYTELNIKA: Zmarł pracownik spółki. Jego wynagrodzenie było zajęte przez komornika (przekazywano mu potrącenia). Ostatnia pensja pracownika jest... »


Kiedy zleceniobiorca może otrzymać „chorobowe” po ustaniu zatrudnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Zleceniobiorca pracował w naszej firmie rok z miesięcznym wynagrodzeniem, co najmniej minimalnym obowiązującym w danym roku. Czy i w jakim czasie po ustaniu... »


Prywatne korzystanie ze służbowego auta – co z ZUS i podatkiem

PYTANIE CZYTELNIKA: Część zatrudnianej przez nas załogi korzysta na co dzień z firmowych samochodów w celach prywatnych. W jaki sposób rozliczać tego typu... »


Jak dokonywać potrąceń, gdy zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma w ramach umowy zlecenia zleciła panu Janowi dbanie o teren wokół siedziby firmy. Z tego tytułu ma on otrzymywać co miesiąc 1.000 zł... »


Jak postąpić, gdy komornik sądowy i naczelnik urzędu skarbowego chcą równocześnie dokonywać egzekucji

PYTANIE CZYTELNIKA: Pan Leszek jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce Y na stanowisku administratora baz danych z wynagrodzeniem brutto w wysokości 4.500 zł (ma... »


Dział: Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2016 r. - zmiany

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2016 r. – zmiany

Przeciętne miesięczne wynagrodzeniePrzeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2016 roku 4.181,49 zł Podstawa prawnaPodstawa prawnaKomunikat prezesa GUS z 11 maja... »


AWN 156 - czerwiec 2016 r.

Jak dokonywać potrąceń z odpraw, premii i innych świadczeń pracowniczych
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.