Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 158 - sierpień 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Noclegi pracowników – czy przychód powstanie w zależności od branży

Pytanie postawione w tytule wynika z najnowszego stanowiska ministra finansów, który oceniał kwestię powstania przychodu po stronie pracownika firmy budowlanej... »


Ostatni dzień miesiąca czy 10. dzień następnego miesiąca – który termin wypłaty jest korzystniejszy dla firmy

Pracodawca musi wypłacać pracownikom zarobione przez nich pieniędzy w ściśle wskazanym terminie. Określenie przez pracodawcę terminu wypłaty pensji za... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

W jaki sposób rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku przekazane pracownikowi

W lipcu 2016 roku wielu zatrudnionych w naszej spółce pracowników otrzymało dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego (własnego oraz... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Nie ma nierównego traktowania różnych pracowników

Z dyskryminacją mamy do czynienia tylko wówczas, gdy dotyczy ona pracowników w porównywalnych sytuacjach, Jeśli zaś chodzi o pracowników w różnej... »


Wyrok trybunału europejskiego nie uchyla prawomocnej decyzji ZUS

Nie można wznowić postępowania w sprawie prawomocnej decyzji ZUS odbierającej świadczenie emerytalne po wydaniu na rzecz uprawnionego korzystnego orzeczenia trybunału... »


Praca na rzecz holdingu nie jest pracą na rzecz pracodawcy – co to oznacza dla ZUS

Pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej przez inną niż pracodawca spółkę z tej samej grupy kapitałowej (holdingu). Nie oznacza to... »


Kodeks cywilny nie obowiązuje w ubezpieczeniach społecznych

Norm cywilnoprawnych nie stosuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, chyba że wyraźny przepis ustawowy to dopuszcza. Postanowienie Sądu Najwyższego z... »


Przegląd najważniejszych interpretacji ZUS z czerwca 2016 roku

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak rozliczać się z PFRON i GUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawcy oprócz comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym dokonują również... »


Jakich rozliczeń dokonać po zakończeniu przez pracownicę urlopu macierzyńskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasza pełnoetatowa pracownica, zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin), zakończyła 27 czerwca2016r... »


Jak rozliczyć się z pracownikiem przechodzącym na rentę

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników od 24 lipca 2015 r. pobiera świadczenie rehabilitacyjne, które zostało mu przyznane do 17 lipca 2016 r. W tym dniu zamierzamy... »


Kiedy podstawę zasiłkową ustala się na nowo

PYTANIE CZYTELNIKA: Do 29 marca 2016 r. pracownica pobierała zasiłek macierzyński, zaś w okresie od 30 marca do 8 czerwca 2016 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego. Od 7... »


Jak płacić pracownikowi za nadgodziny

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasi pracownicy zatrudnieni są w systemie pracy zmianowej (praca 3-zmianowa w ruchu ciągłym). Są wynagradzani miesięczną pensją zasadniczą w... »


Jak rozliczyć chorobę z poprzedniego miesiąca

PYTANIE CZYTELNIKA: Dnia 13 czerwca do działu kadr wpłynęło zaświadczenie ZLA, stwierdzające niezdolność do pracy pracownika w okresie od 23 maja do 13... »


Jak sprawdzić, czy doszło do przekroczenia 30-krotności rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik jest zatrudniony w firmie na stanowisku Dyrektora Oddziału. Otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 15.000,00 zł brutto. Kiedy... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Już wkrótce zniknie syndrom pierwszej dniówki

Od 1 września tego roku pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o prac, będą musiały być wręczone pracownikowi... »


Czym grozi obecnie pracodawcy unikanie opodatkowania – nowe kary

Od 15 lipca 2016 r. uzyskując korzyść podatkową powyżej 100.000 zł w wyniku unikania opodatkowania narazimy się na kontrolę ministra finansów. Tak wynika... »


Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Dnia 1 lipca 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń... »


Jakie konsekwencje dla pracodawcy przynoszą nowe przepisy o ochronie miejsc pracy i roszczeń pracowniczych

Dnia 25 czerwca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz o ochronie roszczeń... »


Wzory dokumentów dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują ogłoszone przez ministra rodziny i pracy nowe wzory dokumentów (informacji, deklaracji i ewidencji) dotyczących zatrudnienia osób... »


Minimalna stawka godzinowa zacznie obowiązywać od stycznia 2017 roku

PROJEKT: Sejm przyjął przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna... »


Zakaz zatrudniania kobiet będzie złagodzony

PROJEKT: Zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia będzie odnosił się wyłącznie do kobiet w ciąży i... »


Od wynagrodzenia delegowanego pracownika nie będzie podwyższonej składki

PROJEKT: W przypadku gdy pracownik delegowany zarabia poniżej stawki przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej, pracodawca nie będzie zobowiązany... »


AWN 158 - sierpień 2016 r.

Właściwe udokumentowanie wypłaty wynagrodzeń uchroni pracodawcę przed korektami i kontrolą ZUS oraz PIP
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.