Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 159 - wrzesień 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Członkowie rodziny nie będą obciążani skutkami braku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Brak zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie powinien rodzić negatywnych konsekwencji, polegających na udzieleniu takiej osobie świadczeń... »


Sprawdź, jakie zmiany w składkach pracowników delegowanych czekają nas od 1 października

PROJEKT: W przypadku gdy pracownik delegowany zarabia poniżej stawki przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej, pracodawca nie będzie zobowiązany... »


Umowy na zastępstwo będą przedłużane do dnia porodu

Umowa na zastępstwo będzie ulegała przedłużeniu do dnia porodu – wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny... »


ZUS dwukrotnie szybciej zdecyduje o zwrocie nienależnych świadczeń

PROJEKT: Maksymalnie 5 lat będzie miał ZUS będzie na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego... »


Zatrudnianie kobiet przy pracach uciążliwych – kiedy przenieść, zwolnić od pracy lub dostosować warunki

Od 3 sierpnia 2016 r. obowiązują zmiany w Kodeksie pracy, które doprecyzowują zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych... »


Sprawdź, jak rozliczać w tym roku wolne w dniu 15 sierpnia

W miesięcznym okresie rozliczeniowym pracownikom, dla których wolnym dniem jest poniedziałek, nie trzeba udzielać wolnego za święto przypadające 15 sierpnia 2016... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Kontrola wykonania i materiały zamawiającego – dopuszczalne w umowie o dzieło

Umowa o dzieło musi określać dzieło, jako efekt zawartej umowy. Może także jednak nakazywać wykonywanie dzieła z materiałów zamawiającego, a... »


Opłaty za czynności radców liczone według wartości sprawy

Koszta sądowe w zakresie opłat za czynności radców prawnych w sprawach o ustalenie istnienia stosunku ubezpieczenia społecznego – a więc obowiązku... »


Czy ubezpieczenie pracownika na czas oddelegowania jest dla niego przychodem

Objęcie pracowników umową ubezpieczenia NNW obejmującą następstwa nieszczęśliwych wypadków w czasie oddelegowania do pracy za granicę nie generuje... »


Ryczałt za jazdy lokalne pracownika spółki nie korzysta ze zwolnienia od podatku

Spółka wypłacająca swojemu pracownikowi ryczałt za korzystanie z samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżami służbowymi) musi... »


Sprawdź, czy dodatek za rozłąkę zleceniobiorcy może korzystać ze zwolnienia w PIT

Jeśli przedsiębiorca wykonuje kontrakt poza miejscowością gdzie znajduje jego siedziba, może wypłacać pracownikom tzw. dodatek za rozłąkę. Dodatek ten... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jakie są konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę – 5 obowiązków pracodawcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Na podstawie wyroku sądu pracy, umowa zlecenie wykonywana w okresie od 7 maja 2014 r. do 12 lutego 2015 r. została uznana za umowę o pracę. W związku z tym... »


Jaki dzielnik stosować do ustalania stawki godzinowej przy liczeniu wynagrodzenia za nadgodziny

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie pracownicy pracują w systemie równoważnym w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W czerwcu br. jedna z zatrudnionych osób... »


Czy tańsze bilety PKP dla pracowników stanowią dla nich przychód

PYTANIE CZYTELNIKA: Prowadzę średnią firmę zatrudniającą 35 pracowników. W niedługim czasie zamierzam zawrzeć z PKP umowę na tańsze bilety... »


Jak rozliczyć zwrot niesłusznie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia za wykorzystany urlop bezpłatny

PYTANIE CZYTELNIKA: W czerwcu 2016 roku pracownik dokonał zwrotu nienależnego wynagrodzenia za maj 2016 roku, w którym przebywał na urlopie bezpłatnym, kwota zwrotu... »


Jak rozliczyć przychód z zaległych składek opłaconych za zleceniobiorcę, gdy ten nadal jest zatrudniony

PYTANIE CZYTELNIKA: ZUS przekwalifikował nasze umowy o dzieło na zlecenia. Musimy więc skorygować (dopłacić) składki od tej umowy wykonywanej w 2015 r... »


Komu wpłacić wynagrodzenie po śmierci zleceniobiorcy i jak go rozliczyć z urzędem skarbowym

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie o wypłatę z umowy zlecenia po śmierci zleceniobiorcy. Umowa była zawarta na dłuższy okres i określała wypłatę... »


Czy pracownik – były zleceniobiorca otrzyma urlop ojcowski

PYTANIE CZYTELNIKA: W maju 2015 roku zleceniobiorcy urodziło się dziecko. Od stycznia 2016 roku zatrudniliśmy go na podstawie umowy o pracę. Obecnie chciałby... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak rozliczyć świadczenie związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka przekazane pracownikowi

Stan faktyczny: Od lipca br. w naszej spółce został wprowadzony program dofinansowania kosztów pobytu dzieci naszych pracowników w żłobkach, klubach... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak dokumentować wypłaty – karta wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i fiskusem

W poprzednim numerze przedstawiliśmy praktyczne informacje, jak właściwie dokumentować rozliczenia z pracownikami. Jednak aby wynagrodzenie zostało przekazane pracownikowi... »


Nie za każdego pracownika musimy opłacać składki na Fundusz Pracy

Zwolnienie z opłacania składek na FP przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. I obejmuje wszystkie wypłaty dokonane w okresie, w... »


Jak bezpiecznie planować czas pracy zleceniobiorcy – praktyczne wskazówki

Zleceniobiorcy można bardzo swobodnie planować czas pracy. Nie dotyczą go przecież ograniczenia z Kodeksu pracy. Niemniej jednak na niektóre kwestie warto uważać... »


Dział: Wskaźniki i stawki aktualne od 1 września 2016 r. - zmiany

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 września 2016 r. – zmiany

Przeciętne miesięczne wynagrodzeniePrzeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał 2016 roku 4.019,08 zł.Podstawa prawnaKomunikat prezesa GUS z 9 sierpnia 2016 r. w... »


AWN 159 - wrzesień 2016 r.

Urlop rodzicielski w 2016 roku – praktyczne przykłady, zestawienia i stanowiska resortu pracy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.