Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 170 - maj 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Pracownica tymczasowa w ciąży z umową do dnia porodu – już od 1 czerwca 2017 r.

PROJEKT: Obecnie pracownice w ciąży zatrudnione na podstawie umowy zawartej na czas określony albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która... »


Aż 7 dni na uzupełnienie świadectwa pracy po wygranej w sądzie – już od 1 czerwca 2017 r.

PROJEKT: Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają pracodawcy dochodzenie od pracownika odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez... »


ZUS od umów zlecenia dla uczniów i studentów – poznaj stanowisko resortu pracy

W ostatnim czasie często pojawiały się informacje o możliwym oskładkowaniu umów zleceń zawieranych z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku... »


Od 1 lipca 2017 r. będziemy stosować wyższe kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub... »


Za błędy w ustaleniu wysokości składki wypadkowej płatnik nie zostanie już ukarany

Z 1 kwietnia 2017 r. znacznie ograniczono możliwość stosowania przez ZUS „sankcyjnej” wysokości składki wypadkowej wobec płatników, którzy nie... »


Nie będzie już zeznania PIT-40 – mniej obowiązków pracodawcy

W rozliczeniu za 2017 r. płatnik nie będzie już sporządzał rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Wynika to z nowelizacji uchylającej art. 37 ustawy... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak dokonać odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia w przypadku długotrwałej niezdolności pracownika do pracy

Stan faktyczny: Za kwiecień br. wypłaciliśmy pracownikowi pełne wynagrodzenie w kwocie 4800 zł. Na początku maja pracownik dostarczył zaświadczenie o czasowej... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Przy pracach budowlanych nie można mówić o umowie zlecenia – sprawdź dlaczego

Umowy dotyczące wykonania prac budowlanych nie mogą być uznawane za umowy zlecenia. Z reguły prowadzą bowiem do realizacji konkretnych efektów i celów, bez... »


Wynagrodzenie sfinansowane z dotacji wolnej od podatku może być opodatkowane

W przypadku, gdy właściciel firmy zatrudni żonę, a wypłacone jej wynagrodzenie ze stosunku pracy sfinansuje z dotacji wolnej od podatku, musi potrącić zaliczki na... »


Kwalifikacja odsetek ustawowych dla pracownika zależy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu

Pracownik otrzyma odsetki ustawowe po wygraniu z pracodawców sporu przed sądem o odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę. Organy podatkowe wskazują... »


Tylko przez rok można dochodzić odszkodowania za opóźnienia w lotach zagranicznych

Odszkodowanie za opóźnienie w locie przedawnia się po upływie roku od dnia wykonania przewozu. A gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał... »


Menedżer średniego szczebla może być przedsiębiorcą

Dopuszczalne jest zatrudnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie kontraktu menedżerskiego jako kierownika „średniego szczebla”, w... »


Wypowiedzenie zmieniające jest niedopuszczalne przy ustawowej zmianie zasad zatrudniania

Zmiany warunków zatrudnienia w drodze ustawy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a dokonanie takiego wypowiedzenia przez pracodawcę może spowodować konieczność... »


Wykupienie polisy OC członkom zarządu nie jest dla nich przychodem

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia, na mocy której spółka opłaca składki za objęte ubezpieczeniem osoby pełniące w niej funkcje zarządcze... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak dokonywać zaokrągleń przy wynagrodzeniach

PYTANIE CZYTELNIKA:  W mojej firmie od niedawna obowiązują dodatki motywacyjne, które przyznawane są w procentach. Procent przeliczany na kalkulatorze jest w groszach np... »


Obowiązki służbowe pracownika niepełnosprawnego – podróż służbowa a godziny nocne

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy przejazd osoby niepełnosprawnej w ramach odbywanej podróży służbowej może również przypadać w godzinach nocnych... »


Jakich błędów unikać przy potrącaniu zaliczki z wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy zaliczkę kosztową można potrącić z wynagrodzenia pracownika? Czy są jakieś ograniczenia co do minimalnej kwoty do wypłaty? Czy... »


Wyczerpanie okresu zasiłkowego w okresie wypowiedzenia – co zrobić

PYTANIE CZYTELNIKA: Dnia 19.01.2017 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem (3 miesiące) do 30.04.2017 r. Pracownik ten w trakcie... »


Jak krok po kroku ułożyć zgodny z prawem grafik pracy pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: W firmie obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy i dla 5 osób prowadzony jest równoważny rozkład czasu pracy (12 godzinny w dni powszednie . W... »


Czy dofinansowanie do przedszkola kwalifikuje się do zwolnienia z podatku w całości na tych samych zasadach jak żłobek i klub dziecięcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik złożył wniosek z ZFŚS o dofinansowanie do pobytu (czesne) dziecka w przedszkolu. W regulaminie pracodawcy jest zapis mówiący o... »


Czy zapomoga losowa z funduszu socjalnego jest objęta podatkiem do kwoty 2.280,00 zł

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik otrzymał zapomogę losową w kwocie 1 tys. bez podatku. Niebawem otrzyma zapomogę zwykłą w wysokości 3.700,00 zł. Rozumiem... »


Czy dla lekarza na zleceniu trzeba prowadzić ewidencję godzin pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: W firmie mamy zatrudnionego lekarza na umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Zleceniodawca prowadzi... »


Zbieg zajęć komorniczych – kto ma pierwszeństwo, gdy trzeba tworzyć depozyt

PYTANIE CZYTELNIKA: Prośba o informację, czy w przypadku zbiegu zajęć komorniczych depozyt powinien trzymać wiodący komornik do momentu rozstrzygnięcia sprawy... »


Jakie sprawy związane z wynagrodzeniami trzeba negocjować ze związkami zawodowymi

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy socjalni wstąpili do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych. W związku z tym jakie... »


Jak krok po kroku wyrównać niski zasiłek macierzyński do kwoty świadczenia rodzicielskiego 1.000 zł

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy zleceniobiorcy uprawnionemu do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, przysługuje podwyższenie jego wysokości do kwoty świadczenia... »


W jaki sposób należy rozliczyć skorygowany nadpłacony zasiłek chorobowy, gdy pracownik nie dokona zwrotu nadpłaconego świadczenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Po kontroli ZUS wykryto nieprawidłowości w naliczonym i wypłaconym zasiłku chorobowym za zatrudnionego pracownika, a mianowicie w podstawie wymiaru... »


Jak krok po kroku rozliczyć wynagrodzenie zmarłego pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zmarł 5 marca 2017 roku. Wynagrodzenie za luty miał otrzymać 10 marca. Jak należy wypłacić wynagrodzenie za luty, który cały... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Opodatkowanie umów zlecenia – kiedy podatek zryczałtowany, a kiedy według skali

Przy rozliczaniu tzw. małych zleceń wiele pracodawców popełnia istotne błędy. Należą do nich ustalanie sposobu opodatkowania w zależności od... »


Jaką metodą liczyć stan zatrudnionych przy odpisie na ZFSS

Pracodawca określając na 1 stycznia 2017 r. wysokość odpisu powinien uwzględnić planowaną na dany rok liczbę zatrudnionych pracowników. Uwzględnia... »


Za faworyzowanie ulubionych pracowników pracodawcy grozi wypłata odszkodowania

Pracownik który twierdzi, że zarabia zbyt mało w stosunku do pozostałych pracowników, może pozwać pracodawcę o zapłatę odszkodowania z tytułu... »


AWN 170 - maj 2017 r.

Błędne oświadczenia zleceniobiorców – korekty rozliczeń krok po kroku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.