Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Dokumenty płacowe

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy, u którego obowiązuje regulamin pracyPobierz plik

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskiwanych z umowy o pracęPobierz plik

Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danychPobierz plik

Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danychPobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy – składane przy zawieraniu umowy zleceniaPobierz plik

Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo)Pobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ……… r.Pobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ……… r.Pobierz plik

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie przyjmującego zlecenie o świadczeniu umówionych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczejPobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącu ……………Pobierz plik

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowejPobierz plik

Świadectwo pracyPobierz plik

PIT-2 (5)Pobierz plik

PIT-2A (5)Pobierz plik

Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiemPobierz plik

Z-15B - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodzinyPobierz plik

ZUS DRAPobierz plik

Świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.Pobierz plik

Umowa dotycząca używania samochodu prywatnego do celów służbowychPobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącuPobierz plik

Umowa o używanie prywatnych narzędzi do celów służbowychPobierz plik

Umowa o używaniu samochodu służbowego do celów prywatnychPobierz plik

Umowa o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowychPobierz plik

Umowa o używanie telefonu służbowegoPobierz plik

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodówPobierz plik

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowychPobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPobierz plik

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznychPobierz plik

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowejPobierz plik

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.Pobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiegoPobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez „rodziców adopcyjnych”Pobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku porzucenia dziecka/dzieci przez matkę dziecka nieobjętą ubezpieczeniem społecznym albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniemPobierz plik

Wniosek o urlop ojcowski (całości lub części)Pobierz plik

Wniosek o urlop rodzicielski (składany przez pracownicę - matkę po porodzie)Pobierz plik

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiegoPobierz plik

Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracyPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem/dziećmi przez nieubezpieczoną matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencjiPobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez rodzica adopcyjnegoPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu w przypadku podjęcia przez nieubezpieczoną matkę dziecka zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru czasu pracyPobierz plik

Wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencjiPobierz plik

Wniosek o urlop wychowawczyPobierz plik

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi-ojcuPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniemPobierz plik

Wniosek ojca dziecka o urlop macierzyński, z którego zrezygnowała matka dzieckaPobierz plik

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczegoPobierz plik

Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – po wykorzystaniu 14 tygodni urlopuPobierz plik

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny z powodu zgonu matki dziecka/dzieciPobierz plik

Wniosek o część urlopu rodzicielskiegoPobierz plik

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiegoPobierz plik

Wniosek o urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnychPobierz plik

Wniosek o udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkęPobierz plik

Skierowanie na badania lekarskiePobierz plik

Procedura przeciwdziałania mobbingowiPobierz plik

Umowa szkoleniowa (o podnoszenie kwalifikacji przez pracownika na studiach)Pobierz plik

ZUS ZWUAPobierz plik

Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiegoPobierz plik

Umowa zleceniaPobierz plik

Numer 183 - kwiecień 2018 r.

Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich – nowe kwoty wolne od marca 2018 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.