Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Przy odprawie emerytalnej sprawdza się ostatnie wynagrodzenie

Pracownik starostwa otrzymuje wynagrodzenie 3.000 zł w stałej stawce miesięcznej. Przechodzi na emeryturę i rozwiązuje w związku z tym stosunek pracy 31 marca 2013 r. Wcześniej jednak, 15 marca 2013 r., podwyższono temu pracownikowi wynagrodzenie do 3.300 zł. Co będzie podstawą do obliczenia odprawy emerytalnej?

Podstawą do obliczenia odprawy emerytalnej będzie wynagrodzenie należne w miesiącu nabycia prawa do odprawy, a więc faktycznie uzyskane przez tego pracownika wynagrodzenie za marzec 2013 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa samorządowa) wynagrodzenie brane pod uwagę przy ustalaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oblicza się z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a więc zasad wynikających z rozporządzenia urlopowego.

Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do odprawy emerytalnej (rentowej) będzie zatem wliczany staż ogólny, a nie staż pracy u danego pracodawcy. Do odprawy należy więc zaliczyć te okresy, które są brane pod uwagę do obliczania dodatku za wieloletnią pracę czy do nagrody jubileuszowej.

Odprawa wypłacana jest w dniu ustania stosunku pracy

Z chwilą ustania stosunku pracy staje się więc wymagalne roszczenie o wypłatę tej odprawy. Od tej daty, a więc od daty wymagalności roszczenia, nalicza się również odsetki od kwoty odprawy emerytalnej (rentowej) – za każdy dzień zwłoki z jej wypłatą.

KONTROLA W FIRMIE

Za datę przejścia na emeryturę lub rentę uważa się datę rozwiązania stosunku pracy po uprzednim przyznaniu pracownikowi jednego z tych świadczeń (ustaleniu do nich prawa). Dotyczy to również sytuacji, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (wyrok Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1998 r. sygn. I PKN 508/97, OSNP 1999, Nr 8, poz. 267).

Odprawa emerytalna (rentowa) jest prawem majątkowym ze stosunku pracy. Prawa te przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (art. 631 Kp).

Jak uniknąć problemów w rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń?

„Płace w firmie”
to serwis, w którym znajdziesz tylko wyselekcjonowane informacje niezbędne do rozliczania płac. Dzięki tak zawężonej tematyce prezentowane tematy mogą być opracowane szczegółowo i obszernie oraz dopasowane do problematyki pojawiającej się w polskich firmach.

Skorzystaj z rad i wyjaśnień ekspertów oraz gotowych schematów księgowań.

Zamów "Płace w firmie" na próbę! >>

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2018 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.