Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska to konieczność wypłaty odprawy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy pracownikowi należy się odprawa pieniężna w wysokości:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił ponad 8 lat (art. 8 ust. 1 ustawy).

Wysokość odprawy nie może jednakże przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 8 ust. 4 ustawy). W 2013 r. będzie to kwota 24.000 zł, gdyż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosi 1.600 zł.

Przy ustaleniu wysokości odprawy pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ust. 3 ustawy), a te z kolei zostały uregulowane w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Z wyroku SN z 9 maja 2000 r. (sygn. akt III ZP 12/00) wynika jednak, że przy ustalaniu wysokości odprawy nie należy wykonywać działań przewidzianych w § 18 i 19 wymienionego wyżej rozporządzenia. Po ustaleniu podstawy odprawy (zgodnie z zasadami obliczania podstawy ekwiwalentu) należy pomnożyć ją jedynie przez liczbę miesięcy odpowiadającej wysokości odprawy.

PRZYKŁAD

Pracownik Marcin Jasiński był zatrudniony w firmie ?Butex? (30 pracowników) od 4 lat. Otrzymywał stałe wynagrodzenie w kwocie 2.550 zł brutto oraz prowizje uzależnione od wyników  pracy.  Z powodu likwidacji stanowiska pracy pracodawca wypowiedział panu Marcinowi umowę o pracę ze skutkiem na koniec grudnia 2012 r.  Ze względu na 4-letni staż pracy u tego pracodawcy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Pan Marcin w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy otrzymał następujące prowizje: za wrzesień 800 zł, za październik 1.200 zł i za listopad 1.000 zł.

Podstawą obliczenia odprawy jest miesięczne wynagrodzenie pracownika (2.550 zł) zsumowane ze średnią wysokością prowizji wypłaconych w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę:

(800 zł + 1.200 zł + 1.000 zł) : 3 mies. = 3.000 zł : 3 mies. = 1.000 zł, co daje wynik 3.550 zł (2.550 zł + 1.000 zł)

Ponieważ panu Marcinowi należała się odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, wyliczoną podstawę należało pomnożyć przez 2: 3.550 zł × 2 mies. = 7.100 zł.

Odprawa ta jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 3 pkt 3b updof), zatem od kwoty 7.100 zł należy naliczyć i odprowadzić podatek. Pracownik wykaże odprawę wykazuje w rozliczeniu rocznym. Tego świadczenia nie uwzględnia się natomiast w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej stosuje się także w przypadku pojedynczych zwolnień, nawet w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy jednemu pracownikowi, jeśli tylko oczywiście pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 ze zm.),
 • ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Paulina Rybicka-Telec,
prawnik

Pozbądź się problemów z rozliczeniami płacowymi

Rozliczanie płac zawsze budzi wśród specjalistów wiele wątpliwości z powodu konieczności poszukiwania wskazówek dotyczących wielu aspektów: interpretacji prawa pracy, rozliczeń zusowskich i podatkowych oraz stosownej ewidencji.

Ty nie musisz się tego obawiać, jeśli sięgniesz po praktyczną pomoc - publikację "Przegląd Płacowo-Kadrowy".

Nie wahaj się! Zyskaj pewność swoich rozliczeń >>

 

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2018 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.