Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Zespół cieśni w obrębie nadgarstka to choroba zawodowa

PYTANIE CZYTELNIKA:

Pracownica w 2012 r. przeszła dwie operacje na obie ręce po zdiagnozowaniu u niej zespołu cieśni nadgarstka. Czy może aktualnie starać się o uznanie tej choroby za zawodową, co wiąże się z uzyskaniem jednorazowego odszkodowania z tego tytułu? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinna złożyć?

ODPOWIEDŹ:

Zespół cieśni nadgarstka jest przewlekłą chorobą obwodowego układu nerwowego, wywołana sposobem wykonywania pracy, uznana za chorobę zawodową w pkt 20.1 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych.

Jak wynika z przepisów Kodeksu pracy, za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Dla ustalenia, czy w przypadku pracownicy zespół cieśni nadgarstka zostanie zakwalifikowany jako choroba zawodowa, konieczne jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia choroby zawodowej wszczyna właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Obowiązkiem inspektora jest skierowanie pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie przez lekarza zatrudnionego w jednej z jednostek orzeczniczych w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Pracownik, który na podstawie badań i przedstawionej dokumentacji medycznej, dokumentacji przebiegu zatrudnienia otrzyma orzeczenie o rozpoznaniu u niego choroby zawodowej, ma prawo do świadczeń chorobowych określonych w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jak uniknąć błędów przy udzielaniu i rozliczaniu świadczeń chorobowych?

Sprawdzone wskazówki znajdziesz w biuletynie "Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych". Zdobędziesz:

 • Jednoznaczne interpretacje obowiązujących przepisów, przygotowane przez pracowników ZUS.
 • Cenny czas, gdyż informacje i porady podane są w pigułce.
 • Wewnętrzny spokój - porad udzielają Ci eksperci i możesz im w 100% zaufać.
Prowadź wzorowe rozliczenia już od dziś >>
Autor:

Renata Zawiślak
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2021 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie