Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Co z 30-krotnością w 2018 roku

Polski rząd postanowił zlikwidować limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej którego nie trzeba naliczać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym celu przygotowano ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami ww. składki mają być opłacane od całości podlegającego oskładkowaniu przychodu, a nie jak obecnie, tylko do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Niestety będzie to skutkować wyższymi kosztami pracy, a dla osób lepiej zarabiających (np. powyżej 12.000 zł miesięcznie) niższe kwoty zarobków netto. Składki społeczne potrącane z należności zatrudnionych co prawda zmniejszają podstawę opodatkowania i podstawę wymiaru składki zdrowotnej, to jednak obciążenie składką emerytalno-rentową po przekroczeniu 30-krotności będzie większe niż korzyści wynikające z niższych zaliczek podatkowych i składek zdrowotnych.

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek to z jednej strony przede wszystkim wyższe koszty pracy, z drugiej zaś – brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje oskładkowane świadczenia z różnych źródeł. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu przewidującego modyfikację, utrzymywanie górnej kwoty ograniczenia z jednej strony skutkuje „spłaszczeniem” wysokości emerytur, gdyż ogranicza ich wysokość w przypadku lepiej uposażonych ubezpieczonych, z drugiej zaś strony ogranicza ich wkład w życie wspólnoty. Pierwotnie omawiana zmiana miała wejść w życie już od początku 2018 r. Jednak wskutek poprawek przegłosowanych przez Senat zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 i 2018 r. W 2017 r. kwota graniczna wynosiła 127.890 zł. Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2018 r., prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2018 r. 4.443 zł. Bazując na tej informacji, roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. powinno wynieść 133.290 zł. Ograniczenie to do końca 2018 r. dotyczy wszystkich opłacających składki na te ubezpieczenia – bez względu na to, czy podlegają im obowiązkowo, czy dobrowolnie oraz z jakiego tytułu są nimi objęci. Po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych przez daną osobę płatnik w 2018 r. (podobnie jak w latach poprzednich) powinien zaniechać ich naliczania i odprowadzania do ZUS.

 

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.