Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Godziny nadliczbowe źle zapłacone – korekty wynagrodzenia

Pracodawcy rozliczają dwa rodzaje godzin nadliczbowych. Są to nadgodziny dobowe, wynikające z wykonywania pracy:

 • ponad 8-godzinną (co do zasady) normę dobową albo
 • ponad zaplanowany w harmonogramie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy w danej dniówce (w przypadku pracownika objętego np. równoważnym systemem czasu pracy) oraz nadgodziny średniotygodniowe.

Utrwalona praktyka, poparta stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy wskazuje, że omawiane nadgodziny różnią się między sobą zasadami rekompensaty i terminem ich opłacenia. Przekroczenia dobowe rozlicza się bowiem po każdym miesiącu, a średniotygodniowe na zakończenie okresu rozliczeniowego, ponieważ dopiero wówczas możliwe jest ich stwierdzenie i rekompensata.

Dla rozliczenia nadgodzin istotne jest pojęcie doby pracowniczej, pod którym należy rozumieć 24 kolejne godziny licząc od momentu rozpoczęcia pracy zgodnie z obowiązującym podwładnego rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 2 kp). Regulacja ta wskazuje, że ustawodawca nie przewiduje wymogu ciągłości dób pracowniczych, lecz wiąże ich rozpoczęcie z planowaną godziną rozpoczęcia pracy określoną w rozkładzie, która może zmieniać się w kolejnych dniówkach roboczych. Rozkład czasu pracy może więc przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w kolejnych dobach, skoro działanie takie nie jest wykluczone przez ustawodawcę. Jeśli do pracownika nie ma zastosowania tzw. ruchomy rozkład czasu pracy (art. 1401 kp), to jedynie późniejsza godzina pracy w kolejnej dobie zapewnia stan zgodny z przepisami. Dla odmiany zaplanowanie wcześniejszego rozpoczęcia pracy, niż miało to miejsce w poprzedniej dobie, rodzi ryzyko powstania nadgodzin wynikających z tzw. złamania doby pracowniczej.

Wykonywanie pracy pomiędzy dobami pracowniczymi

Sytuacja wygląda jeszcze inaczej, gdy – zgodnie z harmonogramem – w kolejnym dniu pracownik powinien rozpocząć pracę później niż w poprzednim, a niezależnie od zaplanowanego czasu pracy zostanie wezwany przez pracodawcę do rozpoczęcia pracy wcześniej, niż przewiduje harmonogram (po zakończeniu poprzedniej doby pracowniczej, a przed rozpoczęciem kolejnej). Dojdzie wówczas do wykonywania pracy pomiędzy dobami pracowniczymi. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku opisanym w poniższym tekście w dniu 28 października. Ponadto może się zdarzyć, że po dniu wolnym od pracy pracownik rozpocznie pracę wcześniej niż wynika to z zaplanowanego rozkładu, co wystąpiło w poniższej sytuacji w dniu 17 października. W rozstrzygnięciu wątpliwości w zakresie sposobu kwalifikacji dodatkowo przepracowanych wówczas godzin pomocne jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2013 r. W stanowisku tym Ministerstwo przedstawia pogląd, że wskazane wyżej nadgodziny należy traktować jako średniotygodniowe.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.