Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

Temat tygodnia

Urlop wychowawczy ? składki ZUS od 1 września 2012 r.

Z rozmów ze specjalistami w zakresie wynagrodzeń wynika, że najwięcej czasu i nerwów pochłaniają rozliczenia z ZUS. Zaś najbardziej nielubianym zajęciem jest korygowanie dokumentacji ZUS. Nawet najbardziej doświadczony specjalista nie jest w stanie uniknąć ciągłej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Są jednak sposoby, aby tę pracę zminimalizować. Już 2 października 2012 r. zapraszamy na praktyczne szkolenie "Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP za pracowników i zleceniobiorców". W jego trakcie zdobędziesz cenne informacje, dzięki którym Twoje rozliczenia z ZUS będą w 100% prawidłowe!

Z kolei w miesięczniku Płace w firmie  znajdziesz wszystkie wskaźniki i stawki związane z ZUS - np. wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1 września do 30 listopada 2012 r. Oto przykład takich praktycznych informacji: w okresie od 1 września do 30 listopada 2012 r. przy naliczaniu składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym płatnik powinien wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. i zadeklarować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.098,09 zł (60% × 3.496,82 zł). Tym samym składki te wynoszą:

 • składka emerytalna: 2.098,09 zł × 19,52% = 409,55 zł,
 • składka rentowa: 2.098,09 zł × 8% = 167,85 zł.

Jaka podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osoby na urlopie wychowawczym?

Pytanie Czytelnika: Pracownica od 1 sierpnia 2012 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Ze złożonego oświadczenia wynika, że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. Osiąga wynagrodzenie minimalne, które w tym roku wynosi 1.500 zł miesięcznie. Czy składki na ubezpieczenia społeczne należy liczyć od kwoty 1.500 zł, czy ze średniej krajowej?

Odpowiedź: Pracodawca powinien przyjąć kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownicy, czyli kwotę 1.500 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy (czyli za okres od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r.) było niższe niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, czyli 2.187,65 zł. Dlatego do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za sierpień 2012 r. pracodawca powinien przyjąć kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownicy, czyli 1.500 zł.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów do ubezpieczeń oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Tak ustalona podstawa nie może być wyższa od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w nowej wysokości obowiązuje od 3. miesiąca następnego kwartału).

Należy pamiętać, że osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli nie ma innych tytułów do ubezpieczeń). Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla osób korzystających z urlopu wychowawczego w dalszym ciągu nalicza się od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Od 1 listopada 2009 r. wysokość tego świadczenia wynosi 520 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.

Jak zatem wykażemy składki w deklaracji rozliczeniowej za sierpień?

ZUS RSA - identyfikator raportu 01.08.2012 i kod tytułu ubezpieczenia 01 10 XX - kliknij, żeby zobaczyć przykładowo wypełniony formularz

ZUS RCA - identyfikator raportu 01.08.2012 i kod tytułu ubezpieczenia 12 11 XX - kliknij, żeby zobaczyć przykładowo wypełniony formularz

ZUS DRA - identyfikator raportu 01.08.2012 - kliknij, żeby zobaczyć przykładowy wypełniony formularz (rozliczenie składek, którego dotyczyło pytanie)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 24 sierpnia 2012 r., poz. 959).

Sabina Dąbrowa-Lis
specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2018 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.