Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Tematy tygodnia

Temat tygodnia

Nowa kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2018 r.

Sprawdźmy, w jakiej wysokości stosować kwotę wolną od potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu. Możemy tutaj spotkać się z dwoma odmiennym stanowiskami. W myśl pierwszego z nich kwota wolna od zajęć powinna być kalkulowana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że znaczenie ma data umówionego terminu wypłaty pensji, która wynika np. z umowy o pracę. Jeżeli więc przykładowo pobory należne za grudzień 2017 roku trafiają do pracownika w styczniu 2018 roku, to stosuje się kwotę wolną od potrąceń z grudnia. Tak wyjaśniało Biuro Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11). Inaczej uważa PIP. Zgodnie z jej stanowiskiem podczas dokonywania potrąceń z należności za pracę pracodawca zobligowany jest uwzględniać kwotę wolną wyliczoną od ustawowego minimum obowiązującą w dacie dokonywania pomniejszenia pensji – pismo z 26 stycznia 2011 r. (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP). Oznacza to, że przy realizowaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku od 1 stycznia zawsze powinniśmy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej. Biorąc pod uwagę przeznaczenie kwoty wolnej, mającej być gwarantem minimum bytowego w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, należy opowiedzieć się za słusznością drugiego z zaprezentowanych stanowisk.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie