Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Tematy tygodnia

Temat tygodnia

RODO a dane osobowe pracownika

W dotychczasowym stanie prawnym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przewiduje, że pracodawca może żądać od kandydata do pracy (lub pracownika) podania: jego imion i nazwiska, imion jego rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo § 2 tego przepisu pozwala na żądanie od pracownika podania jego innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w przepisach prawa pracy. Pracodawca może także domagać się podania numeru PESEL. Pozostałych danych osobowych pracodawca ma prawo żądać, pod warunkiem, że obowiązek ich przekazania wynika z innych przepisów. Z nowego brzmienia art. 221 §1 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca będzie mógł w dalszym ciągu żądać:

 • imion i nazwiska pracownika,
 • daty urodzenia,
 • adresu do korespondencji,
 • wykształcenia,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Nowością będzie natomiast dodanie do tej listy adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu. Jest to niewątpliwie zmiana pozytywna i przede wszystkim praktyczna, dostosowująca przepisy do życiowych potrzeb i powszechnej praktyki (obecnie kandydaci i tak przesyłają te dane dobrowolnie w CV). Pracodawca nie będzie mógł za to żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania imion rodziców oraz adresu zamieszkania (jedynie adresu do korespondencji). Ponadto jeśli pracownik nie ma numeru PESEL, pracodawca będzie mógł domagać się podania rodzaju i numeru dokumentu tożsamości pracownika.

Istotną nowość wprowadzi dodany art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu możliwe będzie przetwarzanie innych danych pracownika czy kandydata do pracy niż te wyliczone w art. 221 § 1 i 2, jeśli pracownik albo kandydat wyrazi na to zgodę (na piśmie lub elektronicznie) i jednocześnie dane te dotyczą stosunku pracy. Ważną nowość wprowadzi też dodawany art. 224 Kodeksu pracy, który przewiduje stosowanie tzw. monitoringu pracowników.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.