Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Tematy tygodnia

Temat tygodnia

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – jak liczyć wynagrodzenie

Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, pracodawca nie  obniży  wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie mają tu bowiem zastosowania przepisy prawa pracy mówiące o proporcjonalnym obniżeniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi powracającemu do pracy w trakcie roku kalendarzowego po nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc. Przepisy te mają zastosowanie jedynie do pracowników powracających z urlopu wychowawczego. W 176 numerze poradnika Płace w firmie znajdziesz 10 przykładów liczbowych, jak liczyć wynagrodzenie pracownicy, która bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystuje urlop wypoczynkowy.

Zmiany w regulaminie wynagradzania a urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego w dniu 4 września 2017 roku. Jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego złożyła pracodawcy wniosek o urlop wypoczynkowy – zaległy i bieżący. W trakcie urlopu Pracodawca dokonał zmian w regulaminie wynagradzania likwidując premie regulaminowe, które dotychczas obowiązywały. Zmiana Regulaminu weszła w życie z 18 września 2017 r. We wrześniu pracownica wykorzystała 20 dni urlopu wypoczynkowego, tj. 160 godzin.

W okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, a przed nim na zwolnieniu lekarskim. Składniki zmienne należy wziąć do obliczeń z 3 miesięcy poprzedzających te nieobecności.

Pracownicy wypłacono następujące premie:

 • luty 2016 roku: 125,00 zł
 • marzec 2016 roku: 175,00 zł
 • kwiecień 2016 roku: 225,00 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze – 4.000,00 zł.

W wymienionym okresie pracownica przepracowała 512 godzin.

Z uwagi na to, iż pracodawca zlikwidował premię regulaminową, która wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego, powyższe premie należy uwzględnić do 17 września 2017 r., natomiast od 18 do 30 września nie należy ich ujmować. 

Suma składników zmiennych: 125,00 zł + 175,00 zł + 225,00 zł = 525,00 zł

525,00 zł : 512 godzin = 1,03 zł

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w okresie od 4 do 17 września 2017 roku (tj. 80 godzin) na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia wyniesie: 1,03 zł x 80 godzin = 82,40 zł.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagrodzenia za okres od 4 do 17 września 2017 r.:

 • 4.000,00 zł : 168 = 23,81 zł
 • 23,81 zł x 80 godzin = 1.904,80 zł.

Za okres od 18 do 30 września wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia nie zostanie naliczone, z uwagi na fakt, iż pracodawca dokonał zmian w regulaminie wynagradzania wyłączając z niego premie regulaminowe. Pracownicy zostanie wypłacone jedynie wynagrodzenie urlopowe wyliczone ze stałych składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagrodzenia za okres od 18 do 30 września 2017 roku:

 • 4.000,00 zł : 168 = 23,81 zł
 • 23,81 zł x 80 godzin = 1.904,80 zł.
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie