Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Z codziennej pracy specjalisty ds. płac

Ekwiwalent za urlop w 2012 r. – uwaga na współczynnik urlopowy

Często zdarza się, że pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takim przypadku za ten urlop wypłacamy mu ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten jest świadczeniem ze stosunku pracy o charakterze obligatoryjnym.Pracodawca, co do zasady, nie może zwolnić się z obowiązku wypłaty tego ekwiwalentu w drodze umowy lub porozumienia stron.

Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie wy­płacamy tylko w 2 przypadkach:

 1. gdy pracownik i pracodawca wspólnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po roz­wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą;

2) gdy pracodawca jest obowiązany – na podstawie odrębnych przepisów – objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu (obecnie takie przepisy w sto­sunku do pracowników „kodeksowych” nie obowiązują).

Uchylanie się od zapłaty należnego ekwiwalentu lub wypłacanie go w zaniżonej kwocie rodzi po stronie pracownika nie tylko roszczenie o zapłatę. Artykuł 282 § 1 pkt 1 kp traktuje taki czyn jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone grzywną do 30.000 zł. Oprócz tego, jeśli to sąd zasądzi wypłatę tego świadczenia (ponieważ np. nie zapłaciliśmy go w terminie i we właściwie ustalonej kwocie), zapłacimy ekwiwalent wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

{$zarejestruj}
Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2018 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.