Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Bieżący numer

Numery on-line

Numer 227 - Marzec 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2021 r.

Sprawdź, jakich umów o dzieło nie trzeba zgłaszać do ZUS na formularzu RUD od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązku zgłaszania umów o dzieło nie mają od 1 stycznia 2021 r. tylko jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego), gdy... »


Od 26 stycznia 2021 r. obowiązuje 8 zmian w tarczy antykryzysowej – co nowego dla pracodawców

Rzeczywiste skutki wywołanego wybuchem pandemii kryzysu są dalej idące niż wcześniej sądzono. Dlatego też wprowadzono wiele nowych zmian w tarczy antykryzysowej... »


Jak liczyć wynagrodzenie za 2 dni zwolnienia od pracy na oddanie osocza w okresie epidemii

Od 26 stycznia 2021 r. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze... »


Obniżenie wymiaru czasu pracy – czy skraca urlop wychowawczy?

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy przez pracownika opiekującego się dzieckiem, nieraz rodzi wątpliwości, czy skorzystanie przez pracownika z tej możliwości wpływa... »


Wniosek o udzielenie subwencji finansowej w ramach tarczy 2.0. – praktyczne wskazówki od ZUS

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie subwencji finansowej w ramach tarczy 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu... »


Tarcza antykryzysowa 7.0 – ponowne świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek... »


Od 26 stycznia 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r.

Od 26 stycznia 2021 r. płatnicy składek z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec – wrzesień... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Wysokość odszkodowania od pracodawcy za tzw. utracone korzyści

Domaganie się od pracodawcy zapłaty odszkodowania za tzw. utracone korzyści, jakie pracownik mógłby osiągnąć, gdyby pracodawca swoim zachowaniem nie... »


Co grozi pracownikowi za naruszenie przez niego przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w trybie art. 55 § 11 kp

W razie przekroczenia przez pracownika terminu, o którym mowa w art. 55 § 2 kp, znaczny upływ czasu między zarzucanym pracodawcy ciężkim naruszeniem podstawowych... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – stanowisko resortu pracy z 3 lutego 2021 r.

Czy praca w niedzielę albo święto, za którą pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, jest pracą nadliczbową... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Czy można wysłać pracownikom i zleceniobiorcom informacje PIT-11 na adres e-mail

Wielu pracodawców w 2021 r. zamierza wysłać pracownikom i zleceniobiorcom PIT-11 drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail. Sprawdź, w jaki sposób pracodawca... »


Zniżka czesnego dla studenta cudzoziemca a PIT-11

PYTANIE CZYTELNIKA: Cudzoziemiec, student studiów dziennych otrzymał zniżkę czesnego jako nagrodę za działalność na rzecz uczelni i musimy wystawić mu... »


Sfinansowanie zleceniobiorcy kosztu testu na COVID-19 a składki ZUS i podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: Zleceniobiorcy (opiekunki) naszej firmy, przed wyjazdem na dane zlecenie poddają się testowi na COVID-19. 1: Zleceniobiorcy opłacają test z własnych... »


Podstawa zasiłku chorobowego pracownicy w ciąży, której obniżono wymiar czasu pracy w związku z COVID-19

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak właściwie ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownicy będącej w ciąży? Pracownica zatrudniona w firmie od 2018 r... »


Praca zdalna w okresie izolacji domowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 5 grudnia 2020 r. obowiązuje nowo dodany art. 4ha ustawy z 2 marca 2020 r., zgodnie z którym pracownicy poddani obowiązkowej izolacji w warunkach domowych... »


W jaki sposób wyliczyć średnie zatrudnienie do PFR po zakończeniu roku od otrzymania subwencji

PYTANIE CZYTELNIKA: Wniosek o subwencję z PFR nasza firma złożyła w maju 2020 roku. Firma zatrudnia ok. 100 pracowników. Dane do otrzymania subwencji były wyliczane z... »


Dziecko pracownika na kwarantannie – jakie dokumenty do ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Dziecko w wieku przedszkolnym jest na kwarantannie w związku z COVID-19. Rodzice dziecka pracują. Czy na to dziecko przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu... »


Rozliczenie świadczeń po zmarłym pracowniku

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w szpitalu (pobierał wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę). Dnia 13 listopada 2020 r. pracownik... »


Numer 226 - Luty 2021 r.

Jak złożyć dokument RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) przez PUE ZUS – instrukcja krok po kroku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie