Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 228 - Marzec/Kwiecień 2021 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

ZUS ZSWA za 2020 r. składasz do 31 marca – instrukcja wypełniania wraz z 10 przykładami

Do 31 marca część pracodawców musi złożyć zgłoszenie ZUS ZSWA za rok ubiegły.  Informacje podane w formularzu ZUS ZSWA wpłyną na... »


Pracownik jako rezydent podatkowy – pobierz 7 wzorów oświadczeń

Miejsce zamieszkania pracownika lub zleceniobiorcy wpływa na rezydencję podatkową, a tym samym na obowiązki płatnika ciążące na pracodawcy. Możesz... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Ekwiwalent za zużycie Internetu i energii elektrycznej wypłacany pracownikom wykonującym pracę zdalną

Wypłacone przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu za zużycie Internetu i energii elektrycznej pracownikom wykonującym pracę zdalną nie stanowią dla nich przychodu ze... »


Zwrot nienależnie pobranej odprawy przez pracownika a PIT

Jeżeli otrzymany przez pracownika przychód w postaci odprawy likwidacyjnej okazał się nienależny, pracownik powinien zwrócić ją w pełnej... »


Przesunięcie urlopu wypoczynkowego – zwrot kosztów biletów lotniczych a PIT

Pracodawca ma prawo przesunąć pracownikowi urlop wypoczynkowy. Jeśli do tego dojdzie i pracodawca pokryje udokumentowane koszty, które pracownik poniósł na zakup... »


Zatrudnianie pracownika z kraju innego niż Polska

Zakres opodatkowania wynagrodzeń pracowników z kraju innego niż Polska zależy od tego, czy pracownik ma w Polsce miejsce zamieszkania. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji... »


Udostępnienie pracownikom koncentratorów tlenu nie jest dla nich przychodem

Jeżeli pracodawca udostępni pracownikowi do używania sprzęt medyczny, zwłaszcza przydatny w okresie epidemii COVID-19, taki jak koncentratory tlenu, czy pulsoksymetry... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Okulary korekcyjne do pracy przy monitorze komputera

Pytanie: Pracownik złożył pracodawcy wniosek o skierowanie na wcześniejsze badania medycyny pracy z powodu pogorszenia się wzroku (pracownik biurowy, 8 godz. przed... »


Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Pytanie: Mieliśmy zamiar wypłacić pracownicy młodocianej podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za okres wsteczny. Przed ostateczną wypłatą... »


Dodatki i nagrody spisowe a składki ZUS

Pytanie: Urząd gminy, realizując zadania zlecone przez GUS, związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., powołał własnych... »


Jak liczyć nadgodziny z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Są różne interpretacje dotyczące sposobu wypłaty... »


Kolejność i ograniczenia przy potrąceniach z wynagrodzenia

Pytanie: Na zajęcie komornicze dotyczące alimentów można pracownikowi potrącić 60% wynagrodzenia i nie obowiązuje tutaj kwota wolna od potrąceń... »


Osoby na urlopach rodzicielskich a zgłoszenie do PPK

Pytanie: Czy osoby przebywające na urlopach rodzicielskich, wychowawczych należy również zgłosić do PPK, jeśli nie złożą pracodawcy... »


Odpoczynek dobowy pracownika wracającego z podróży służbowej

Pytanie: Chciałabym zapytać o odpoczynek dobowy pracownika wracającego z podróży służbowej. Czy musi on odpoczywać 8 godzin czy też 11? Jak jest to... »


Dla których honorowych dawców krwi nowe zwolnienie od pracy

Pytanie: Ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób... »


Nagroda jubileuszowa a składki i podatek

Pytanie: Pracownik otrzymał jednorazową nagrodę 1.500 zł z okazji jubileuszu pracy we firmie. Proszę o rozstrzygnięcie składkowo-podatkowe. Uważam, że... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2021 r.

Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS – co zmieniło się od 28 lutego 2021 r.

Nowe zasady przyznawania świadczeń określa rozporządzenie obowiązujące od 28 lutego 2021 r. Zmianie uległ zakres działalności, która uprawnia do... »


Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe: tarcza antykryzysowa 7.0. Wyjaśnienie 15 problemów z praktyki

Tarcza antykryzysowa 7.0 weszła w życie z dniem 1 lutego 2021 r.  (zmiany od 28 lutego 2021 r.). Jej przepisy w praktyce powodują wiele pytań i problemów... »


Od 1 stycznia 2021 r. spadła liczba zarejestrowanych umów o dzieło

Obowiązująca od stycznia tego roku konieczność zgłaszania i rejestrowania umów o dzieło w ZUS doprowadziła do tego, że w pierwszym tygodniu b.r... »


Ubezpieczenie wypadkowe – od 1 kwietnia 2021 r. zmieniają się stopy procentowe składek

Od 1 kwietnia 2021 roku dla 24 grup działalności zaczną obowiązywać nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków... »


Badania lekarskie w czasie epidemii – resort pracy odpowiada na kolejne wątpliwości pracodawców

Sprawdź, czy nowy pracodawca może przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych w czasie epidemii. Przekonaj się, czy pracodawca ma uprawnienia do informowania w... »


Deklaracje podatkowe PIT-4R i PIT-8AR zostaną uaktualnione

Trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniającego rozporządzenie z 9 grudnia 2019 r. w sprawie... »


Zaliczki PIT pobrane od wynagrodzeń w styczniu 2021 r. można przekazać do 20 sierpnia 2021 r.

Do 20 sierpnia 2021 r. pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność według wybranych kodów PKD mogą przekazać zaliczki PIT pobrane od wynagrodzeń... »


Od 1 kwietnia 2021 r. mają wejść w życie 3 zmiany w zasiłkach

W ramach dużej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowane są zmiany także innych ustaw m.in. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia... »


Numer 228 - Marzec/Kwiecień 2021 r.

Podstawa wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy z COVID-19 z 9 października i 16 grudnia 2020 r. – 14 przykładów
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie