Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Najnowsze wskaźniki i stawki - aktualne od 1 marca 2012 r.

Oto wskaźniki, które zmieniają się od 1 marca 2012 r. Już pod koniec lutego poznamy również wskaźniki emerytalno-rentowe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2011 r.

Wynagrodzenie to wynosi 3.586,75 zł.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od 1 marca do 31 maja 2012 r. 3.586,75 zł × 40,65% = 1.458,01 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca do 31 maja 2012 r.

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania (w zł)

płatnik

ubezpieczony

I rok nauki: 4% = 143,47 zł

emerytalne

14,00

14,00

rentowe

9,33

2,15

chorobowe

-

3,52

wypadkowe

*

-

II rok nauki: 5% = 179,34 zł

emerytalne

17,50

17,50

rentowe

11,66

2,69

chorobowe

-

4,39

wypadkowe

*

-

III rok nauki: 6% = 215,21 zł

emerytalne

21,00

21,00

rentowe

13,99

3,23

chorobowe

-

5,27

wypadkowe

*

-

* Obecnie obowiązującą stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS lub płatnik.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.

Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1 marca 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. zmianie uległa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym. Do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2012 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym ustalana jest na podstawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego w drodze komunikatu Prezesa GUS. Od 1 stycznia 2012 r. podstawę stanowi kwota równa 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9 lutego 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3.586,75 zł. Oznacza to, że w okresie od 1 marca do 31 maja 2012 r. za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym płatnik powinien zadeklarować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.152,05 zł (60% × 3.586,75 zł).

Tym samym ustalone od nowej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych wyniosą:

 • składka emerytalna: 2.152,05 zł × 19,52% = 420,08 zł,
 • składka rentowa: 2.152,05 zł × 8% = 172,16 zł.
Podstawa prawna:
 • Art. 4 pkt 2 lit. b oraz art. 16 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654).
 • Art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 5b i ust. 14 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy systemowej.
 • Art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2019 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.