Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 99 - maj 2012 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości

MPiPS o zakresie ochrony przedemerytalnej pracowników przed zwolnieniem z pracy

Na skutek kilku ostatnich niekorzystnych dla pracowników orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie zakresu ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym przed zwolnieniem z pracy pracodawcy stosują różnego... »


Nowe formularze deklaracji PIT-8AR i informacji IFT-1/IFT-1R

Od 31 marca 2012 r. obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych, tj. deklaracji PIT-8AR i informacji IFT-1/IFT-1R. »


Od 1 kwietnia 2012 r. nowe wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe

Składki wypadkowe od wypłat dokonanych po 31 marca 2012 r. powinny być naliczone według stopy procentowej obowiązującej w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. Wysokość tej stopy... »


Od 21 kwietnia 2012 r. nowe druki ZUS ZLA oraz ZUS ZLA/K

Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie z danych identyfikacyjnych pacjenta  w nowym druku  musi podać jedynie numer PESEL. Tylko w przypadku braku numeru PESEL będzie musiał wypełnić pole 06... »


Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu wprowadzono tekst jednolity jednego z najważniejszych aktów prawnych, a kluczowego dla płatników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych to chyba jedna z... »


Sprawdź wskaźniki dotyczące wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia w budżecie państwa na 2012 r.

Według prognoz, zawartych w budżecie państwa na rok 2012 r., prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3.526 zł. Jakie inne zmiany w budżecie państwa na... »


Sprawdź, jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika za odpoczynek w długi weekend majowy

W 2012 r. 1 maja (Święto Pracy) wypada we wtorek, a Święto Konstytucji 3 maja wypada w czwartek. Dlatego też biorąc urlop w dniu 30 kwietnia, jak też w dniach 2 maja oraz 4 maja, pracownik może zyskać... »


Znamy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2012 r.

Jak podał Prezes ZUS, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012 r. wynosi 106,6%. »


ZUS zajmuje stanowisko w sprawie wyroku TK dotyczącego przyznawania emerytury i renty

Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze, TK orzekł, że nieograniczone uprawnienie organu rentowego do wszczęcia postępowania z urzędu w celu weryfikacji ustalonego prawa do emerytury lub renty albo ich... »


Dnia 25 kwietnia 2012 r. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka zaprasza na praktyczne szkolenie Zasady naliczania urlopów wypoczynkowych w teorii i praktyce

Podczas szkolenie przedstawimy Państwu na pracodawcy w wynikające z prawa pracownika do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Omówimy zasady ustalania wymiaru urlopu... »


Dział: Najnowsze interpretacje podatkowe

Ustna umowa o dzieło - czy można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Zlecający zawarł z wykonawcą dzieła ustną umowę o dzieło, której przedmiotem jest stworzenie dzieła w postaci grafiki i zaprojektowania gry internetowej. Wykonawca złożył natomiast, w formie pisemnej... »


Dział: Z codziennej pracy specjalisty ds. płac

Dział: Eksperci odpowiadają Czytelnikom

Jak udzielać dni wolnych na sprawowanie opieki nad dzieckiem i rozliczać te dni?

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica zadzwoniła rano do firmy z informacją, że nie może przyjść do pracy, ponieważ zamknięto przedszkole jej dziecka z powodu ataku zimy. Jak należy potraktować dzień... »


Kilka wypłat w danym miesiącu - jak dokonywać potrąceń

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik z wynagrodzeniem w wysokości 2.400 zł brutto miesięcznie, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje co miesiąc premię regulaminową. Wynagrodzenie za pracę wypłacane... »


Potrącenie komornicze z nagrody jubileuszowej - w jakiej wysokości

PYTANIE CZYTELNIKA: W jakiej wysokości potrąca się zajęcia komornicze od nagrody jubileuszowej? Czy można potrącić nagrodę w całej wysokości, pozostawiając kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia... »


Pracownik otrzymuje dodatkowe honorarium - co ze składkami

PYTANIE CZYTELNIKA: Kilku pracownikom chcemy zlecić cykliczne opracowywanie tekstów do gazetki reklamowej. Z tego tytułu będą oni otrzymywać dodatkowe honoraria. Czy będą one podlegały... »


Premia dla przedstawicieli handlowych a podstawa wymiaru składek

PYTANIE CZYTELNIKA: Na podstawie umów o pracę zatrudnimy przedstawicieli handlowych, którym będą wypłacane m.in. comiesięczne premie w wysokościach zależnych od wartości zebranych zamówień na nasze... »


Dział: Kompleksowe rozwiązania płacowe

Nie zwalniaj pracownicy w ciąży! Przegrasz sprawę w sądzie i stracisz pieniądze!

Pracownice w ciąży (podobnie jak pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego - w tym przypadku chodzi zarówno o matkę, jak i o ojca wychowującego dziecko, któremu udzielono urlopu w części... »


Deklaracja ZUS DRA - jak uniknąć 10 najczęstszych błędów popełnianych przez płatników składek

Deklaracja ZUS DRA - jak uniknąć 10 najczęstszych błędów popełnianych przez płatników składek »


Dział: Uwaga na błędy kadrowo-płacowe

Bałagan w dokumentach pracowniczych może pracodawcę drogo kosztować

Pracownik, który z powodu błędów w dokumentacji otrzymał np. niższą emeryturę, może się domagać od pracodawcy odszkodowania. Pracodawca może zostać także ukarany grzywną! »


Utrata zaufania nie stanowi przyczyny wystarczającej do rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem

Aby taka przyczyna nie została ona podważona przed sądem, pracodawca musi przedstawić w uzasadnieniu wypowiedzenia fakty uprawdopodabniające jego tezę. W ich braku sąd pracy uzna wypowiedzenie... »


AWN 99 - maj 2012 r.

Pracownik niepełnosprawny w firmie - zmiany w zatrudnianiu, wynagradzaniu i czasie pracy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.