Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numery on-line

antyKRYZYS - narzędzia

Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia COVID-19. Świadczenia i wynagrodzenia. Odpowiedzi na 3 pytania czytelników

Niemożność wykonywania pracy z powodu decyzji o kwarantannie traktowana jest na równi z chorobą. W okresie kwarantanny pracownikowi przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby, czyli adekwatnie do okoliczności wynagrodzenie chorobowe. Sprawdź, jak płacić za czas kwarantanny w zależności od tego, czy pracownik w jej trakcie wykonuje pracę czy też nie.

1. Jak wynagrodzić pracę za dzień, gdy decyzja sanepidu o kwarantannie została wydana po zakończeniu godzin pracy

Pytanie: Sanepid zawiadomił pracownika, że od dziś jest objęty kwarantanną. Było to w godzinach popołudniowych, po pracy w tym dniu. Zaświadczenie o kwarantannie też ma wystawione od dnia, kiedy jeszcze pracował. Jak z płatnością za ten dzień?

Odpowiedź: W przypadku, gdy pracownik wykonywał pracę w danym dniu, a następnie po jej zakończeniu otrzymał decyzję o objęciu kwarantanną od tego dnia, przysługuje mu wynagrodzenie za wykonaną pracę (art. 80 kp).

Za taki dzień pracownik nie otrzyma ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego. Pracownik nie ma bowiem prawa do świadczeń chorobowych za okres, za który zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

2. Jaka jest wysokość świadczeń chorobowych za czas kwarantanny

Pytanie: Jak traktować decyzję sanepidu o kwarantannie pracownika? Czy świadczenia chorobowe za ten czas wynoszą 80 czy 100%?

Odpowiedź: Niemożność wykonywania pracy z powodu decyzji o kwarantannie traktowana jest na równi z chorobą. W okresie kwarantanny pracownikowi przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby, czyli adekwatnie do okoliczności wynagrodzenie chorobowe (art. 92 § 1 pkt 1 kp) lub zasiłek chorobowy (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi zasadniczo 80% podstawy wymiaru, a za okres pobytu w szpitalu ulega obniżeniu do 70% podstawy wymiaru zasiłku, z wyjątkiem pracownika, który ukończył 50. roku życia, który za okres pobytu w szpitalu przez okres od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym zachowuje prawo do zasiłku w wysokości 80% (art. 11 ust. 1–1b ustawy o świadczeniach pieniężnych).

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przysługuje w szczególności, gdy niemożność wykonywania pracy wskutek obowiązku poddania się kwarantannie przypada w okresie ciąży (art. 11 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych).

3. Niedopuszczenie do pracy – co z wynagrodzeniem

Pytanie: Co powinien zrobić pracownik, który dowiaduje się że miał kontakt z osobą zakażoną? Nie przychodzi do pracy ze względu na dobro firmy, ale co z jego wynagrodzeniem?

Odpowiedź: Ze względów bezpieczeństwa pracodawca może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do pracy osoby, która informuje pracodawcę o tym, że miała kontakt z osobą zakażoną. W takim przypadku za czas, w którym pracownik nie świadczy pracy w tego powodu, powinien otrzymać wynagrodzenie ustalone jak za przestój.

Od dnia objęcia pracownika kwarantanną na podstawie decyzji wydanej przez inspektora sanitarnego pracownikowi przysługuje prawo do świadczeń chorobowych (wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego) na zasadach ogólnych. W okresie objęcia obowiązkową kwarantanną, ze względu na stan zdrowia pracownika, może zostać również wystawione pracownikowi zwolnienie lekarskie.

Jeżeli stan zdrowia pracownika to umożliwia, w okresie kwarantanny lub izolacji pracownik może wykonywać pracę np. w formie zdalnej. W takiej sytuacji zamiast świadczeń chorobowych pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Autor:

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Sprawdź, jak mieć dostęp do wszystkich artykułów na cały 2020 rok!
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie