Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Bieżący numer

Numery on-line

Numer 225 - Styczeń 2021 r.

Urlop wypoczynkowy na kwarantannie

PYTANIE CZYTELNIKA:

Pracownik był nieobecny w pracy z powodu kwarantanny. Kwarantanna była spowodowana tym, iż w szkole dziecka pracownika stwierdzono obecność korona-wirusa (szkoła została zamknięta). Pracownik został poinformowany w drodze telefonicznej o kwarantannie przez Sanepid. Z kolei pracownik niezwłocznie poinformował pracodawcę o o jej odbywaniu (za pośrednictwem telefonu). Czy pracodawca może na wniosek pracownika udzielić mu urlopu wypoczynkowego zamiast np. składania poświadczenia osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę.

ODPOWIEDŹ:

W okresie odbywania kwarantanny pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantannie podlega osoba, która:

 • przekroczyła granicę zewnętrzną UE;
 • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie;
 • ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem;
 • mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową.

Okres objęcia kwarantanną traktowany jest na równi z okresem niezdolności do pracy z powodu choroby, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.

Zgodnie zobowiązującymi przepisami, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Wskazane wyżej okoliczności stanowią również obligatoryjną przyczynę przerwania urlopu wypoczynkowego, jeżeli wystąpią już po jego rozpoczęciu. W świetle powyższego, nie jest dopuszczalne udzielenie urlopu wypoczynkowego w czasie, gdy pracownik podlega odosobnieniu w związku z chorobą zakaźną.

Autor:

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz
specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych artykułów, porad i wyjaśnień z zakresu prawa pracy

Ocena: 2.0/10 (1 głos)

Słowa kluczowe: kwarantanna | urlop wypoczynkowy |
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie