Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 160 - wrzesień/październik 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – co z zastępcą.

W sytuacji gdy pracownica po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego wraca do pracy na 1/2 etatu, łącząc urlop rodzicielski z pracą zgodnie z art. 1821e § 1... »


Sprawdź, czy od 1 stycznia 2017 r. musisz skorygować regulamin wynagradzania

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniające m.in. składniki minimalnego wynagrodzenia. Definicję... »


Rewolucja w wynagrodzeniach w państwowych spółkach

Od 9 września 2016 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach m.in. z udziałem Skarbu Państwa i... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Apelacja w sprawach ubezpieczeniowych także od niepełnego rozstrzygnięcia sądu

Można złożyć apelację od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych, uchylającego decyzję ZUS i tylko częściowo uwzględniającego... »


Przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie przyszłe, ale pewne

Dopuszczalne jest podanie w wypowiedzeniu przyczyny która na pewno wystąpi w przyszłości, ale która w chwili składania wypowiedzenia umowy o pracę jeszcze nie... »


Prawo do wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy może być nieograniczone czasowo

Do praw pracowniczych z wynalazków powstałych przed 30 czerwca 2000 r. stosuje się przepisy ustawy o wynalazczości. A to oznacza konieczność wypłacania przed... »


Nienależne świadczenia pobrane z ZUS także powinny się przedawniać

Przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje bezterminowe i niepodlegające przedawnieniu prawo ZUS do żądania zwrotu nienależnie pobranych... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak naprawić błędy popełnione przez pracodawcę przy rozliczeniu kosztów kursu prawa jazdy za pracownika

Stan faktyczny: Zatrudniona w naszej spółce asystentka prezesa zarządu zgłosiła do pracodawcy wniosek o dofinansowanie jej kosztów kursu prawa jazdy kat. B. Charakter... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak rozliczać obecnie wynagrodzenie cudzoziemca i co zmieni się od 1 stycznia 2017 r.

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców zarówno w ramach umowy o pracę jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Sprawdźmy zatem, jak... »


Poznaj stanowiska SN na temat pracy na zleceniu u własnego pracodawcy

W ostatnich latach firmy rozbudowują często strukturę organizacyjną, aby jej skomplikowanie świadczyło o tym, że pracownik jest zatrudniony w kilku firmach. Tworzone... »


Jak w regulaminie pracy właściwie uregulować refundację okularów

Pracodawca ma prawo ustalić limit, do wysokości którego będzie finansował pracownikowi okulary korygujące wzrok. Jednak limit ten powinien uwzględniać... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Kiedy stosujemy ustawę o zwolnieniach grupowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Jestem właścicielem firmy, która na dzień 31.08.2016 r. zatrudnia 22 pracowników. Z początkiem września br. poziom zatrudnienia zmniejszy... »


Jak wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych wynagrodzenie chorobowe za część zwolnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników za pierwsze kilka dni zwolnienia lekarskiego nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ przypadały one na okres... »


Czy pracownik może zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swojego wnuka. Czy możemy takiego zgłoszenia dokonać? »


Jakie dokumenty przekazać za własną pracownicę, która na urlopie wychowawczym wykonuje umowę o dzieło

PYTANIE CZYTELNIKA: Na okres od 1 do 31 maja zawarliśmy umowę o dzieło z własną pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym. Od wypłaconego... »


Czy umowy mogą przekształcić się w umowy na czas nieokreślony

PYTANIE CZYTELNIKA: Co zrobić z umowami na czas określony podpisanymi z pracownikami nie znajdującymi się szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem... »


Jaki wpływ na podstawę wymiaru składek oraz świadczeń chorobowych ma zmiana zasad wypłacania premii miesięcznej

PYTANIE CZYTELNIKA: Do regulaminu wynagradzania chcemy wprowadzić zapis, że premia miesięczna nie ulega zmniejszeniu za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy... »


Jak wyliczać pensję dla pielęgniarki

PYTANIE CZYTELNIKA: Według jakich zasad naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla pielęgniarki  pracującej w systemie równoważnym w 1-miesięcznym... »


Jak zaktualizować informację dodatkową po zmianie przepisów dotyczących wypowiadania umów terminowych

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób poinformować pracownika pracującego w oparciu o umowę terminową, zawartą jeszcze przed dniem 22 lutego br., o zmianie okresu... »


W jaki sposób świadczenie chorobowe rozliczyć jako zasiłek macierzyński

PYTANIE CZYTELNIKA: Należności ze stosunku pracy w naszej firmie wypłacane są do 28. dnia każdego miesiąca. Jednej z pracownicza lipiec wypłaciliśmy... »


Czy przekazanie pracownikowi telefonu komórkowego zwiększy obciążenia składkowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownikom zatrudnionym w terenie chcemy kupić telefony komórkowe, aby ułatwić wzajemny kontakt. Czy koszty przekazanych telefonów powinniśmy... »


AWN 160 - wrzesień/październik 2016 r.

Sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownicy w ciąży i z małym dzieckiem
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.