Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 163 - listopad/grudzień 2016 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Papierowe zwolnienia lekarskie o rok dłużej

Do 31 grudnia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie, na drukach ZUS ZLA. Pierwotnie planowano, że papierowa wersja zwolnień... »


Ostatni moment na rezygnację z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Końcówka roku w firmie to na ogół okres podsumowań i analiz. Czasem zdarza się, że wyniki finansowe niekorzystnie odbiegają od zakładanych. W... »


Stanowisko resortu pracy na temat obowiązku miesięcznej wypłaty z umowy zlecenia

Jak należy rozumieć obowiązek wypłaty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu? Czy np. w sytuacji, gdy zleceniobiorca rozpocznie wykonywanie... »


Wydruki z PUE ZUS będą równoważne papierowym zaświadczeniom

Wydruki zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, generowane za pomocą Platformy Elektronicznej ZUS, będą równoważne wystawianym przez... »


Koniec z przechowywaniem dokumentacji przez 50 lat

Nie 50, a zaledwie 10 lat – przez taki okres od dnia zwolnienia pracownika pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Wynagrodzenie przysługuje płatnikowi do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane. Interpretacja indywidualna... »


Czy składki ZUS zapłacone za byłych zleceniobiorców są dla nich przychodem wykazywanym w PIT-8C

Jeżeli zleceniodawca zapłaci składki ZUS za byłych zleceniobiorców, uzyskują oni dochód z innych źródeł, który były zleceniodawca... »


Czy pracodawca może zaskarżyć własny protokół powypadkowy

Pracodawca nie może zaskarżyć do sądu własnego protokołu powypadkowego, bo nie ma w tym interesu prawnego. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2016 r... »


Ekonomia nie decyduje o rodzaju umowy

O rodzaju umowy nie może decydować opłacalność jej zawarcia w określonym kształcie. Postanowienia sprzeczne z naturą danego stosunku prawnego zawsze są... »


Czy wadliwe powierzenie obowiązków może powodować bezskuteczność wypowiedzenia

Pracownik może zakwestionować wypowiedzenie, które otrzymał z rąk prezesa lub innego przedstawiciela pracodawcy, powołanego na to stanowisko niezgodnie z przepisami... »


Czy dochód z zawartej w Polsce z nierezydentem umowy o dzieło wykonywanej za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce

Jeżeli polski zlecający zawarł umowę o dzieło z podatkowym rezydentem Szwajcarii wykonywaną w Szwajcarii, nie musi pobierać zryczałtowanego 20% podatku... »


Dlaczego spółka odprowadza podatek od wynagrodzenia dla jej cichego wspólnika

Finansowe korzyści związane z uczestnictwem w tzw. spółce cichej są przychodem z kapitałów pieniężnych. Spółka, jako płatnik, ma... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek, gdy oprócz wynagrodzenia wypłacamy zasiłek

Zatrudniony w naszej spółce w 1/4 wymiaru czasu pracy pracownik, w październiku br chorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego za 14 dni oraz do zasiłku... »


Dział: Rozwiązania płacowe

W jaki sposób PIP kontroluje, czy pracodawca przestrzega przepisów o wynagrodzeniu za pracę w nadgodzinach

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę rokrocznie wykazują, że najczęściej naruszanymi przepisami są te dotyczące... »


Dział: Wypłata wynagrodzeń - przydatne zestawienia

Opodatkowanie i oskładkowanie fakultatywnych składników wynagrodzenia

»


Opodatkowanie i oskładkowanie obligatoryjnych składników wynagrodzenia

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak rozliczyć składki ZUS dla pracowników oddelegowanych po zmianach od 1 października 2016 r. – najnowsze stanowisko ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam wątpliwości dotyczące obowiązujących od 1 października 2016 r. zmian w oskładkowaniu osób oddelegowanych do pracy poza granicę... »


Jak rozliczać zlecenia, których ostatni dzień trwania to sobota, niedziela lub święto

PYTANIE CZYTELNIKA: Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudniamy gospodarzy osiedli na podstawie umów zlecenia, które zawierane są na jeden miesiąc i obejmują... »


Jakie dokumenty uprawniają pracownicę do zasiłku macierzyńskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Prowadzę małą firmę zatrudniającą 15 osób i z tego powodu nie jestem płatnikiem zasiłków. Jedna z moich pracownic po urodzeniu... »


Odprawy przy rozwiązaniu umowy o pracę – komu wypłacać

PYTANIE CZYTELNIKA: Posiadamy cztery sklepy w różnych miejscowościach województwa świętokrzyskiego, w których zatrudniamy blisko 40 pracowników... »


Wyliczamy składkę zdrowotną krok po kroku zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r.

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak prawidłowo ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 18/15) w sytuacji, gdy... »


Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu „prywatnie” – co z podatkiem

PYTANIE CZYTELNIKA: Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego. Posiadam w leasingu samochód osobowy, który chciałbym... »


Jak rozliczyć z fiskusem koszt prezentu dla odchodzącego na emeryturę pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Jestem przedsiębiorcą. Jeden z moich długoletnich pracowników odchodzi na emeryturę. Czy koszt nabycia prezentu dla tego pracownika (zegarka) mogę... »


Czy urlop wychowawczy może być krótszy niż miesiąc

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica, zatrudniona przez nas ponad rok temu, chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy z wyprzedzeniem 21 dni kalendarzowych. Dotychczas ona ani ojciec dziecka... »


Jak rozliczyć chorobę zleceniobiorcy, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 1 października 2015 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który z tego tytułu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Od 1 kwietnia... »


AWN 163 - listopad/grudzień 2016 r.

Jak liczyć kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2016 i 2017 roku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.