Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 165 - styczeń 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Jakie formularze wysyłamy do PFRON i do GUS

Pracodawcy oprócz comiesięcznych rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym dokonują również rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób... »


Premie i nagrody – różnice i podobieństwa w rozliczeniach płacowych

Pojęcia premii i nagrody nie są tożsame, gdyż reguły ich naliczania i konsekwencje jakie niesie za sobą ich przyznanie są zgoła odmienne. Pracodawca... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia za pracę, gdy obok egzekucji sądowych pracodawca chce potrącić karę pieniężną

Stan faktyczny: Zatrudniony w naszej spółce w pełnym wymiarze czasu pracy pracownik ma zajęte wynagrodzenie za pracę na podstawie dwóch sądowych... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, gdy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego oraz został zwolniony ze świadczenia pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w podstawowym systemie czasu pracy, w okresie 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia korzystał z urlopu wypoczynkowego w dniach od 9 do 20 stycznia 2017 r. (tj. 80... »


Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, gdy we wszystkich poprzednich miesiącach pracownik miał kilkudniowe nieobecności

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik wynagradzany według stawki 3.500 zł brutto miesięcznie oraz prowizji w zmiennych kwotach, 23 stycznia 2017 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego (1... »


Podatek dochodowy od posiłków wydawanych pracownikom

PYTANIE CZYTELNIKA: W okresie zwiększonych obowiązków pracowniczych chcielibyśmy zapewnić swoim pracownikom posiłki. Czy zapewnienie nieodpłatnego świadczenia... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Zasiłki na przełomie roku – 5 problemów, które powinien rozwiązać płatnik

Koniec starego i początek nowego roku wiąże się dla płatników zasiłków z dodatkowymi obowiązkami. Dotyczą one w szczególności... »


Współczynnik urlopowy na 2017 r. – sprawdź jego wysokość

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Używa się go również przy obliczaniu... »


Jak dopełnić minimalną stawkę, gdy akord okaże się zbyt niski

Od 2017 roku wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej dotyczy również umów zlecenia, w których przewidziano wynagrodzenie akordowe. Jeśli w 2017 r... »


Świadectwo pracy za umowy terminowe – nowe rozwiązania

Od 1 stycznia 2017 r. z przepisów znika obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach łącznego trwania umów na czas określony. Wszystko za... »


Trzydziestokrotność w 2017 r. – znamy roczną kwotę ograniczenia

Resort pracy wskazał roczną kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. trzydziestokrotności) na 2017 rok. Sprawdź... »


Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca wypełnia nowy wzór świadectwa pracy

Z dniem 30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy. Określa ono pełen katalog informacji... »


Umowa zlecenia bez wynagrodzenia – czy od stycznia można ją zawrzeć

Od 1 stycznia 2017 roku zleceniobiorcy i osoby wykonujące usługi, do których stosuje się przepisy o zleceniu, muszą otrzymywać co najmniej 13 zł za godzinę... »


PIT-2 – będzie zmiana wzoru oświadczenia

Resort finansów planuje zmianę wzoru oświadczenia składanego przez pracownika pracodawcy dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Nowy... »


Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Przedawnione roszczenia odszkodowawcze od pracodawcy i pracownika nie mogą być dochodzone jako roszczenia cywilnoprawne

Zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego przeciwko pracownikowi (który wyrządził szkodę) i pracodawcy (który sprawcę szkody zatrudniał) po upływie... »


Ochrona działacza związkowego zależy od sumy okresów ochronnych

Jeżeli ochrona pracownika – działacza związkowego, po zakończeniu przezeń funkcji związkowej została ustalona na podstawie kilku następujących po... »


Wypowiedzenie umowy terminowej nadal nie musi być uzasadniane

Brak obowiązku uzasadnienia dla wypowiedzenia umów o pracę na czas określony nie jest problemem prawnym, uzasadniającym zmiany w prawie. Wyrok Sądu Najwyższego z 1... »


Termin można przywrócić jeżeli pismo procesowe złożono w niewłaściwej poczcie

Nieprawidłowa informacja sądu o skutkach złożenia w placówce pocztowej pisma procesowego umożliwia stronie ubieganie się o przywrócenie terminu, jeżeli... »


AWN 165 - styczeń 2017 r.

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.