Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 167 - luty, marzec 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – sprawdź swoją wiedzę na przykładach liczbowych

W miesiącu, w którym pracodawca wypłaca pracownikowi zarówno wynagrodzenie (w tym wynagrodzenie chorobowe), jak i zasiłek z ubezpieczenia społecznego, kwotę... »


Czy minimalna stawka godzinowa obowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu objęła gwarancją minimalnej stawki godzinowej m.in. osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą... »


Samochód, telefon, prywatne narzędzia – jakie umowy zawierać z pracownikami

Pracodawca potrzebuje do wykonywania swojej działalności różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich stanowią jego własność... »


Dział: Praktyczne zestawienia

Jak wypłacać zasiłek macierzyński w trakcie urlopu macierzyńskiego

»


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Czy pracownik wynagradzany stała stawką miesięczną odpowiadającą kwocie minimalnej płacy powinien otrzymać wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z obowiązującym w naszej spółce regulaminem pracy wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie zatrudnionych... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – do kiedy

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniliśmy pracownika młodocianego (urodzonego 04.02.2000 r.) na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu: elektromechanik samochodowy) na... »


Zlecenie w okresie pozostawania bez pracy – czy pomniejszamy wynagrodzenie

PYTANIE CZYTELNIKA: Z końcem 2016 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownicą. Już po tym fakcie – w styczniu 2017 r. – okazało się, że... »


Termin wypłaty wynagrodzenia przy zleceniach – możliwe dwa rozwiązania

PYTANIE CZYTELNIKA: Zawarliśmy umowę zlecenia od 09.01.2017 r. do 15.12.2017 r. ze stawką godzinową. Ustalono, że wypłata wynagrodzenia za styczeń nastąpi do... »


Świadczenia chorobowe nie mogą zawyżać przychodu pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o wyjaśnienie dotyczące uzupełniania składników do podstawy chorobowej. Kiedy i jakie składniki są uwzględniane w podstawie... »


Certyfikat rezydencji podatkowej dla obywatela Ukrainy

PYTANIE CZYTELNIKA: W 2016 roku zatrudniliśmy obywatela Ukrainy, który przepracował w zakładzie cały rok kalendarzowy. Osoba ta posiada aktualną kartę pobytu na... »


Świadczenia ze stosunku pracy wypłacie w różnych terminach – co z potrąceniami

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące realizowania zajęcia komorniczego – niealimentacyjnego w przypadku dokonywania w jednym miesiącu kilku wypłat na rzecz pracownika. W... »


Dodatek mieszkaniowy dla oddelegowanych pracowników a podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: Jesteśmy firmą budowlaną, która prowadzi działalność w Polsce i zagranicą. Część naszych pracowników... »


Harmonogram czasu pracy – ustalamy krok po kroku

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak prawidłowo sporządzić harmonogram czasu pracy dla dwóch pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu w ramach równoważnego systemu czasu... »


Premia uznaniowa dla zleceniobiorcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy zleceniobiorcy można wypłacać oprócz kwoty za godziny również premię uznaniową? Czy musi istnieć zapis określający... »


Jaki dokument zamiast pasków wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy mam obowiązek wydać pracownikowi tzw. pasek wynagrodzenia. Czy na żądanie pracownika muszę wydać co miesiąc druk ZUS RMUA czy wystarczy raz w... »


Jak rozliczać koszty pracownicze z kilku stosunków pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik jest zatrudniony w 3 firmach: w jednej na 1/5 etatu, a w dwóch na 1/4 etatu. Pracuje poza miejscem zamieszkania, więc mają zastosowanie koszty... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Świadczenia na rzecz współpracowników z tytułu dokształcania a podatek

Zwolnieniem od podatku objęto jedynie świadczenia na rzecz dokształcania pracowników. Takie same świadczenia dokonane na rzecz współpracowników... »


Czy w informacji PIT-11 wykazuje się faktycznie pobrane zaliczki i składki ZUS

Fakt niepobrania i niezapłacenia zaliczek na podatek i składek ZUS nie może znaleźć odzwierciedlenia w informacji PIT-11 ani w jej korekcie. Interpretacja indywidualna... »


Czy członek zarządu niebędący pracownikiem, który korzysta nieodpłatnie z zapewnionego przez spółkę mieszkania, uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń

Wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez spółkę stanowi dla członka zarządu nieodpłatne świadczenie, które jest... »


Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS – co z ich przychodem

Jeżeli pracodawca zorganizuje wycieczkę o charakterze integracyjnym dla pracowników oraz członków ich rodzin, których koszt będzie dofinansowany ze... »


Czy można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające w związku ze sprzedażą zakładu pracy

Gdy reorganizacja jest ściśle związana ze sprzedażą części zakładu pracy, pracodawca nie powinien jej wskazywać jako przyczyny wypowiedzenia... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Pensja za nieprzepracowaną część miesiąca – najnowsze stanowisko resortu pracy

W przypadku gdy pracownik nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby, nie ma potrzeby ustalania wysokości... »


Płatnikowi składek opłaci się szybko skorygować błędy w ZUS IWA

Od 1 kwietnia 2017 r. ZUS nie podniesie o 150% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, jeżeli płatnik złoży informację ZUS IWA lub korektę danych do... »


Co zmienia się w rozliczeniach pomiędzy płatnikami składek a ZUS w 2017 roku

Już od stycznia 2017 r. zaczął w pełni obowiązywać 5-letni (o połowę krótszy niż do tej pory) okres przedawnienia należności z tytułu... »


Od 2018 roku ma obowiązywać jeden rachunek składkowy w ZUS

PROJEKT: Każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że... »


AWN 167 - luty, marzec 2017 r.

Umowy zlecenia z cudzoziemcami w 2017 roku – wynagrodzenie i ewidencja godzin pracy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.