Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 169 - kwiecień 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Już za kilka miesięcy zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmodyfikuje ona zasady zatrudniania cudzoziemców... »


Jak od marca 2017 roku wypełnić nowy wniosek o interpretację indywidualną

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Zmiana dotyczy organu uprawnionego do wydania takiej interpretacji. Jak więc... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

Stan faktyczny: Zatrudniony w siedzibie naszej spółki w Warszawie od 1 października 2016 r. pracownik, na okres od 1 lutego do 30 czerwca 2017 r. został oddelegowany do pracy w... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Dyscyplinarka dla pracownika za zaniechanie powiadomienia o nieobecności

Niezawiadomienie pracodawcy o absencji chorobowej, w przewidzianym do tego terminie, gdy nie zachodziły żadne przeszkody faktyczne ani prawne do tego, by ten obowiązek wykonać... »


Ryczałty za noclegi dla kierowców nadal obowiązują

Brak wypłaty ryczałtów za noclegi dla kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy mają możliwość przenocowania w kabinie swoich... »


Jeśli wypowiedzenie było bezprawne, pracownik zachowa otrzymaną odprawę

Pracodawca co najmniej 20-osobowy, który zwalnia pracownika z przyczyn go niedotyczących, musi zapłacić odprawę ekonomiczną. Prawo do odprawy powstaje wtedy, gdy... »


Nagrody i premie dla pracowników z zysku netto są firmowym kosztem

Przedsiębiorstwo, które wypłaca swoim pracownikom nagrody z dochodu po opodatkowaniu, może takie wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w... »


Spłata kolejnych rat pożyczki przez pracownika wymaga udokumentowania

Ocena stanu wzajemnych rozliczeń między stronami, dokonywana w danym momencie, nie może opierać się tylko na przedłożeniu pisemnej umowy, gdyż ta obrazuje... »


Gmina jako płatnik podatku dochodowego – dwa rozbieżne stanowiska

Dwa organy podatkowe zajęły dwa odmienne stanowiska w sprawie, czy płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych jest gmina, czy... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy – kiedy potrzebujemy zgody

Pracownik może wyrazić zgodę na potrącanie z jego wynagrodzenia sum, które nie są egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych. W tym jednak zakresie... »


Świadczenia po zmarłym pracowniku - dla kogo i kiedy, które podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu

Śmierć pracownika jest chwilą, która w prawie pracy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy łączącego pracodawcę z pracownikiem. Pracodawca w takim... »


Dział: Praktyczne zestawienia

Przychody zwolnione z opodatkowania w 2017 roku

»


W jaki sposób minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa na naliczenia na listach płac w 2017 roku

»


Świadczenia pracownicze wyłączone w 2017 roku z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Kontrahent zagraniczny zapewnia dojazd z lotniska – czy wypłacać ryczałt na dojazdy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową samolotem został odebrany z lotniska przez naszego kontrahenta. Natomiast przy powrocie... »


Jak obliczyć ekwiwalent za urlop dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim

PYTANIE CZYTELNIKA: W maju 2017 r. pracownikowi będzie wypłacony ekwiwalent za kilka dni niewykorzystanego urlopu z roku ubiegłego oraz za urlop bieżący. Jaki w tej sytuacji... »


Czy pracodawca może wydać świadectwo pracy na podstawie odręcznego upoważnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy na podstawie odręcznie napisanego oświadczenia możemy wydać świadectwo pracy nieznanej nam osobie? Nadmieniam, że pracownik został... »


Czy dodatek stażowy uwzględnia się w odprawie emerytalnej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny nocne i nadliczbowe. Wspomniany dodatek, zgodnie z zapisami umowy o pracę... »


Jak liczyć świadczenia chorobowe, gdy pracownik otrzymuje dodatek stażowy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.800 zł oraz 200 zł brutto dodatku stażowego... »


Czy można uwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy emerytalnej

PYTANIE CZYTELNIKA: Jesteśmy jednostką budżetową. Nasz pracownik zatrudniony na 3/4 etatu odchodzi na emeryturę. Dodatkowo pracuje on na umowę o pracę w innym... »


Czy pracownik niebędący w formalnym związku z matką dziecka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik chciałby skorzystać z urlopu macierzyńskiego w części przysługującej ojcu dziecka. Czy możemy takiego urlopu udzielić... »


Jak zmniejszyć pracownikowi wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Z uwagi na sytuację finansową firmy chcemy zmniejszyć niektórym pracownikom wymiar czasu pracy, a tym samym przysługujące im wynagrodzenia. W jaki... »


Co zrobić z wynagrodzeniem zmarłego pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Uzyskaliśmy informację, że w wypadku samochodowym zginął jeden z naszych pracowników. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić z... »


AWN 169 - kwiecień 2017 r.

Jak uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków roczne składniki wynagrodzenia
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.