Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 172 - lipiec 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Od 1 czerwca 2017 r. agencje pracy muszą przekazywać dane kontaktowe

Jednym z wymogów nałożonych przez zmienione przepisy na agencje pracy tymczasowej jest obowiązek wskazywania pracownikom tymczasowym danych kontaktowych do zatrudniającej go... »


Zatrudnianie skazanych – wyższe dofinansowanie dla pracodawcy

Od 1 czerwca 2017 r. przedsiębiorca przyjmujący skazanych do pracy odpłatnej może wnioskować do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o wypłatę... »


MRPiPS o minimalnej stawce wspólnika spółki cywilnej

Ustawodawca, wprowadzając płacę minimalną dla osób innych niż pracownicy, chciał przede wszystkim objąć nią tzw. samozatrudnionych &ndash... »


PIP kontroluje minimalną stawkę godzinową

Trwa weryfikacja 1500 skarg, jakie PIP otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki godzinowej. W 28% skontrolowanych firm inspektorzy PIP stwierdzili... »


Zaświadczenia o niezaleganiu – płatnik posłuży się wydrukiem

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania takiego zaświadczenia wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego mogą być... »


Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy mogą podjąć pracę bez wizy

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają ważne paszporty biometryczne i spełniają inne warunki, mogą obecnie bez potrzeby posiadania wizy wykonywać pracę na... »


Od 1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych

W czwartek wchodzą w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co to w praktyce dla... »


Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa – o ile wyższe w 2018 r.?

Rząd proponuje, aby w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2.080 zł brutto (obecnie wynosi 2.000 zł brutto). Oznacza to wzrost o 4% (80 zł) w stosunku do... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Certyfikat rezydencji w formie kopii potwierdzonej przez notariusza – czy jest ważny

Można zastosować zasady opodatkowania wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie kopii, kserokopii bądź odpisu certyfikatu rezydencji... »


Przychodem pracownika jest zaliczka mająca charakter definitywnego świadczenia

Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą nie ma... »


Umowa zawarta z twórcą lub artystą nie zawsze będzie umową o dzieło

Umowa może być umową o dzieło, jeżeli przedmiot będzie skonkretyzowany, a umowa nie kładzie nacisku na czynności wykonawcy (przygotowanie, wykonanie itp... »


NSA: do premii można stosować 50% koszty

Przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty części wynagrodzenia w postaci premii. W sytuacji, gdy taki składnik... »


Odszkodowanie zamiast renty dla poszkodowanego pracownika – tylko gdy zostanie podany konkretny plan przekwalifikowania lub inwestycji

Pracownik może uzyskać od pracodawcy jednorazowe odszkodowanie zamiast zasądzonej wcześniej renty cywilnej tylko gdy poda ważny powód którym może być... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak rozliczyć koszty podróży służbowej pracownika na liście płac

Stan faktyczny: Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sektor prywatny), zobowiązaną do ustalenia regulaminu wynagradzania. Począwszy... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Pracownik delegowany do pracy za granicę – jak rozliczać wynagrodzenie, składki ZUS i podatek

Delegowanie pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami pracodawcy, m.in. w zakresie ustalenia stosownego wynagrodzenia. Prawo pracy określa zarówno... »


Pracownik prowadzący równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą – co z PIT

Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika wywołuje skutki w podatku dochodowym. Pracodawca potrąci mu zaliczkę na podatek bez kwoty zmniejszającej podatek. »


Dział: Zmiany w dokumentacji

Świadectwo pracy – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Czy można podpisać umowę o dzieło z dwiema osobami jednocześnie

PYTANIE CZYTELNIKA: Płatnik zawarł jedną umowę o dzieło, gdzie „wykonawcą” są dwie osoby fizyczne. W jej wyniku powstanie utwór w rozumieniu... »


Czasowa zmiana warunków pracy i płacy – jak ją przeprowadzić

PYTANIE CZYTELNIKA: Chcemy z kandydatami na brygadzistów podpisać roczny aneks/porozumienie do umowy o pracę na nowe stanowisko i z dodatkiem funkcyjnym. Umowy o pracę są... »


Premia w podstawie świadczeń chorobowych – w jakiej wysokości

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 1 maja 2017 r. w naszej firmie zmieniono zasady naliczenia premii. Do 30 kwietnia 2017 r. była to premia uznaniowa, która składała się z... »


Kiedy urlop wychowawczy może obniżyć urlop wypoczynkowy

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o informację, ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi w sytuacji gdy: Pracownik z prawem do urlopu 26 dni i zaległym urlopem z 2016 r. w... »


Jak rozliczyć wynagrodzenie za pracę nadliczbową

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik pracuje przy dozorze mienia w systemie równoważnym po 12 godz. Pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną kwotą zasadniczą w... »


Jak rozliczać dodatki szkoleniowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Wysyłam pracowników na 2-dniowe szkolenia. Po powrocie pracownikowi zwracane są diety oraz koszt noclegu. W przypadku noclegu zagwarantowane jest także... »


Jak rozliczać przychody zleceniobiorców

PYTANIE CZYTELNIKA: Mamy zleceniobiorców z innego województwa, którym gwarantujemy zakwaterowanie (hotel) i wyżywienie. Czy koszty hotelu i wyżywienia będą... »


Jak rozliczać godziny nadliczbowe pracowników samorządowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach sekretarza, zastępcy wójta, skarbnika, naczelników wydziałów, kierowników... »


Rozliczamy wynagrodzenie pracownika artystycznego

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o podanie prawidłowego sposobu wyliczenia wynagrodzenia netto wraz z składkami i podatkami pracownika artystycznego zatrudnionego na 2/3 etatu. Cały... »


Czy pomniejszać dodatek funkcyjny za okres pobierania zasiłku chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywa na zasiłku chorobowym od 24 marca 2017 r. (wypłacanym przez ZUS, zakład do 20 pracowników... »


Jak rozliczyć się z odchodzącym pracownikiem

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik był zatrudniony na okres próbny od 02.01.2017 do 31.03.2017. W dniu 20 marca przyniósł zwolnienie lekarskie do 3.04.2017. Umowa z 31.03.2017... »


Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego – jak ją ustalić krótko po zatrudnieniu

PYTANIE CZYTELNIKA: Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące rozliczenia zwolnienia lekarskiego pracownika zatrudnionego 2 marca 2017 r... »


AWN 172 - lipiec 2017 r.

Ryczałt czy kosztorys – jak ukształtować wynagrodzenie wykonawcy budowlanego
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.