Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 173 Lipiec/Sierpień 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe

Potrącenia ze świadczeń – od 1 lipca 2017 r. wyższa kwota wolna

Z dniem 1 lipca br. zwiększono wysokość kwoty wolnej w przypadku części potrąceń dokonywanych z emerytur, rent i zasiłków. Do zobowiązań... »


Pojawia się nowy formularz świadczeniowy ZUS

ZUS informuje o zmianie formularza „Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego”, wydawanego przez lekarza prowadzącego... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne zaczyna się po zakończeniu kontroli

Miesięczny termin na podjęcie decyzji w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, który ciężko naruszył swoje obowiązki rozpoczyna bieg dopiero po... »


Po stwierdzeniu istnienia stosunku pracy wola stron nie ma znaczenia

Występowanie w jednej umowie cywilnoprawnej równocześnie cech stosunku pracy takich jak podporządkowanie wykonawcy umowy drugiej stronie oraz faktyczna konieczność... »


„Dyscyplinarka” nie odbiera odprawy

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w zw. z... »


Co wolno, a czego nie wolno pracownikowi na zwolnieniu lekarskim – wnioski z orzecznictwa

Zastosuj w praktyce »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

W jaki sposób prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop przypadający na przełomie miesięcy

Na okres od 19 czerwca do 14 lipca br. udzieliliśmy urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, który oprócz wynagrodzenia zasadniczego... »


Dział: Rozwiązania płacowe

W jaki sposób regulaminy wynagradzania wpływają na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

Pracodawcy, zmieniając regulaminy wynagradzania i premiowania, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nowe zapisy mogą wpływać też na sposób ustalania... »


W jakich sytuacjach przygotowujemy zerowe raporty składkowe RCA i RZA

Składkowe raporty zerowe płatnicy składek przygotowują tylko w dwóch przypadkach:1) gdy ubezpieczony w danym miesiącu podlegał ubezpieczeniom (choćby przez... »


Przesunięcie lub przerwanie urlopu wypoczynkowego – w jakich przypadkach i co z wydatkami

Każda usprawiedliwiona nieobecność przesuwa urlop, który dopiero miał się rozpocząć. Jeśli jednak chodzi o przerwanie urlopu już rozpoczętego... »


Zasiłek opiekuńczy – poznaj odpowiedzi na 20 ważnych pytań

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez... »


Jak rozliczać podróże służbowe pracowników cudzoziemców

Cudzoziemiec, który w ramach stosunku pracy zawartego z polskim podmiotem pracuje w Polsce, podlega wszystkim zasadom i przepisom wynikającym z polskiego prawa pracy. Dotyczy to... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Wyrównanie do płacy minimalnej a podstawa ekwiwalentu za urlop

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy wyrównanie wypłacane pracownikom którzy nie osiągnęli w danym miesiącu ustawowego wynagrodzenia minimalnego, winno być wliczane do... »


Wynagrodzenie za urlop – jaki okres powinniśmy brać pod uwagę przy obliczeniach

PYTANIE CZYTELNIKA: Chodzi mi o okres który powinnam brać pod uwagę. Nasza firma płaci wynagrodzenia do 10 go następnego miesiąca. Pracownik od 1 stycznia, aż do... »


Pracownik budowlany – jak ustalić miejsce wykonywania pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Będąc właścicielem firmy budowlanej mam kilka pytań dotyczących kwestii miejsca wykonywania pracy przez zatrudnianych przeze mnie... »


Dodatek dyspozycyjny a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: W regulaminie wynagradzania jest zapis, że pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek dyspozycyjny oprócz wynagrodzenia zasadniczego (ale nie jest zapisane... »


Jak wliczać dodatek stażowy do podstawy wymiaru świadczeń

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu z wynagrodzeniem 1.500,00 zł brutto. Obliczając podstawę wymiaru zasiłku pomniejszamy kwotę 1.500,00 zł o... »


Gdy ojciec dziecka chce przejąć urlop rodzicielski

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy został udzielony urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze z góry. Obecnie matka chce zrezygnować z urlopu i przejąć... »


Jak wyliczać zasiłek macierzyński dla zleceniobiorców

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób ustalać podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której... »


Pożyczka z ZFŚS na cele mieszkalne – jakich dokumentów żądać od pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: W jednostce samorządowej funkcjonuje regulamin ZFŚS zgodnie którym osoba uprawniona może ubiegać się o przyznanie pożyczki mieszkaniowej na... »


Pracownik oddelegowany do pracy za granicą – jak ustalać podstawę zasiłkową i wysokość podatku

PYTANIE CZYTELNIKA: W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami Polski, zarabiających kwotę wyższą od prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia... »


Posiłki profilaktyczne a składki ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Prowadzę firmę budowlaną, w której obowiązuje regulamin pracy zawierający m.in. wykaz grup pracowników uprawnionych do posiłków... »


AWN 173 Lipiec/Sierpień 2017 r.

Jak prawidłowo zapłacić pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie