Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 174 - sierpień 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przy zmiennych składnikach płacowych

Stan faktyczny: Jesteśmy pracodawcą jednostki samorządowej. Zatrudnieni w naszej jednostce samorządowej pracownicy, oprócz wynagrodzenia określonego w stałej... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Odwołanie pracownika z urlopu – pokazujemy koszty pracodawcy na przykładach

»


Jak rozliczyć pracę doradcy pozyskującemu dla nas zewnętrzne dotacje

Dotację może otrzymać wiele podmiotów – od prywatnych firm po uczelnie i jednostki samorządowe. Niemniej jednak każdorazowo dofinansowanie obwarowane jest... »


Sprawdź, czy prawidłowo ustalasz prawo do świadczeń urlopowych

W sezonie urlopowym pracownikom płac przybywa obowiązków w związku wypłatami świadczeń urlopowych. Dlatego warto sprawdzić, komu przysługuje i ile wynosi... »


Dział: Przydatne tabele i zestawienia

Jak unikać poważnych błędów przy naliczaniu podatku – praktyczna instrukcja

Z obowiązkami płatnika podatku wiąże się nieodzownie możliwość popełnienia błędu. Może to wynikać z różnych przyczyn... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Czy zatrudnienie za granicą może być zaliczone do okresu, od którego zależy prawo do świadczenia przedemerytalnego

Okresy zatrudnienia za granicą podlegają zaliczeniu do okresu uprawniającego do emerytury, od wykazania którego zależy prawo do świadczenia emerytalnego. Przez... »


Nie można z góry założyć, że w trakcie ciąży umowę o pracę zawiera się dla pozoru

Prawo pracy nie przewiduje zakazu zatrudniania kobiet w ciąży. Sam więc fakt, że ubezpieczona była w ciąży w dacie zawierania umowy o pracę nie musi... »


Sprawa o zaniechanie zwrotu na rzecz ZUS zasiłku chorobowego nie jest sprawą o zasiłek

Sprawy o zaniechanie żądania zwrotu na rzecz ZUS nienależnie pobranych świadczeń chorobowych powinny być rozpoznawane w I instancji przez sąd okręgowy... »


Za jednakową pracę pracownicy mają prawo do premii w tej samej wysokości

Pracodawca, który odmówił wypłaty premii za terminowe wykonane zadania jednemu z 3 pracowników, dopuścił się naruszenia zasady prawa do jednakowego... »


Czy pracownicy biorący udział w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS uzyskują przychód

Jeżeli pracodawca zorganizuje wycieczkę o charakterze integracyjnym dla pracowników, której koszt sfinansuje ze środków ZFŚS, po stronie uprawnionych... »


Sprawdź, jak korekta zaliczki wpływa na wynagrodzenie płatnika

Zdarza się, że w ustawowym terminie płatnik wpłaca zaliczki w kwocie wyższej niż należna, a następnie dokonana korekty i wykaże prawidłową... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Wyjazd dziecka na wakacje z rodzicami – jak sfinansować wypoczynek

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy można dofinansować wypoczynek małoletniego dziecka pracownika z ZFŚS w przypadku, gdy dziecko wyjeżdża z rodzicami na wakacje. Nie są to... »


Jak sporządzić listę płac dla Białorusina

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam sporządzić listę płac dla Białorusina występującego w Polsce jako muzyk orkiestrowy. Rocznik 89 – na pewno już nie jest studentem... »


Jaka jest kwota wolna przy dobrowolnych potrąceniach z zasiłków

PYTANIE CZYTELNIKA: Na pisemny wniosek pracowników z zasiłków chorobowych potrącamy określone kwoty z tytułu rat pożyczki mieszkaniowej, składek na... »


Gdy ZUS przekwalifikował umowę o dzieło na umowę o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Miałam umowę o dzieło na kwotę brutto 841 zł. W wyniku kontroli ZUS muszę ją przekwalifikować na umowę zlecenie z kwotą 841... »


Nagrody w podstawie świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody dla... »


Ile godzin dziennie można pracować na urlopie wychowawczym

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym i chce u swojego pracodawcy podjąć pracę. Czy może wtedy podjąć pracę? Jeżeli tak to czy musi... »


Jaką umowę zawrzeć na czynność jednorazową

PYTANIE CZYTELNIKA: Jaką umowę cywilnoprawną powinniśmy zawrzeć z osobą, która wykona czynność jednorazową a mianowicie przeniesie meble z jednego... »


Jak prowadzić akta osobowe pracownika będącego obywatelem Ukrainy

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniam kilku pracowników z Ukrainy i mam pytanie, jak w ich przypadku prowadzić akta osobowe? Czy należy wymagać od nich ankiety o zgłoszeniu do... »


Czy przy rozwiązaniu umowy zlecenia obowiązują jakieś terminy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenie ze zleceniobiorcą przebywającym na zwolnieniu lekarskim, który jest u niego zgłoszony do... »


Jak dokonywać potrąceń przy niepełnym etacie

PYTANIE CZYTELNIKA: Dostaliśmy zajęcie wynagrodzenia za pracę na pracownika, który zatrudniony jest na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1.297,59 zł brutto (podstawowe koszty... »


Dokumentacja do ZUS – co wysłać przy wypadku przy pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy należy wysyłać do ZUS zawiadomienie/ dokumentację dotyczącą wypadku w drodze do pracy, z pracy lub wypadku w pracy. Czy uzależnia to... »


Za pomocą jakiego dokumentu można zwiększyć wymiar etatu

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica jest zatrudniona od 2011 r. do 30.06.2017 r. na czas nieokreślony na 1/2 etatu. Od 1.07.2017 r. pracodawca chce zwiększyć etat na cały etat (1/1... »


Jak rozliczać poszczególne składniki płacowe kierowców w podstawie urlopowej i zasiłkowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Kierowcy mają w umowach zagwarantowane: miesięczną, indywidualną stawkę zaszeregowania, ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Poznaj 5 zmian, które usprawnią wypłatę świadczeń z FGŚP

Już wkrótce zwiększona ma być ochrona pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz... »


Sprawdź, ile wyniosą opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca, zapłaci niewielką kwotę. Ma to zmniejszyć nadużycia przy... »


Wniosek o refundację z PFRON: najwcześniej dzień po opłaceniu składek

Zbyt szybkie złożenie przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę lub rolnika wniosku o pokrycie składek ubezpieczeniowych, może wiązać się z utratą... »


Już za kilka miesięcy łatwiej zatrudnisz Ukraińca

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Zostanie m.in. wprowadzony nowy typ zezwolenia na pracę sezonową... »


Ile zarobi pracownik medyczny od sierpnia 2017 roku

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i... »


Zwolnienie składkowe za uczniów i studentów – sprawdź, co zmieni się od 1 września 2017 r.

Po wakacjach kolejna część przepisów reformujących system oświaty wejdzie w życie. Dowiedz się, jak to wpłynie na przepisy ubezpieczeniowe i na jakich... »


AWN 174 - sierpień 2017 r.

Jak legalnie zatrudnić na umowę o pracę obywatel Ukrainy – praktyczna instrukcja dla pracodawcy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie