Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 175 - wrzesień 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

ZUS ZLA dostarczone po terminie wypłaty – jak rozliczyć takie zwolnienie lekarskie

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik spóźni się z dostarczeniem ZUS ZLA i w wyniku tego dotrze ono do pracodawcy już po terminie naliczania... »


Program Płatnik – jak poradzić sobie z komunikatami ZUS informującymi o błędach w dokumentach

Każdy z płatników wielokrotnie przygotowuje korekty w dokumentach przekazywanych do ZUS. Wiemy z doświadczenia, że nie zawsze jest to proste zadanie, tym bardziej że... »


Wynagrodzenie za czas dyżuru – przykłady liczbowe

Przy zlecaniu pracownikowi dyżuru, a więc pozostania w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy, pracodawca musi przestrzegać kilku ważnych zasad... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna przyznawana w formie pieniężnej i rzeczowej – rozliczenia z ZUS i fiskusem

Z 30 września 2017 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem, wynagradzanym stałą stawką miesięczną 3850 zł, spełniającym warunki... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak dokonywać potrącenia komorniczego z pensji pracowniczej, z zfśs oraz ze zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Od jednego z warszawskich komorników otrzymaliśmy nakaz realizacji z pensji naszego pracownika zajęcia tytułem egzekucji świadczeń niealimentacyjnym... »


W jaki sposób zatrudnić i rozliczać pracownika młodocianego po zdaniu egzaminu

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniony przez nas pracownik młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, miał... »


Jakich błędów unikać przy liczeniu 33-miesięcznego okresu po ponownym zatrudnieniu

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników był u nas zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony w okresie od 19 kwietnia... »


Do jakiego rodzaju składników zaliczać procentową premię regulaminową oraz dodatki funkcyjny i stażowy

PYTANIE CZYTELNIKA: Do jakiej kategorii elementów płacowych zaliczyć dodatek funkcyjny oraz wyrażony procentem dodatek stażowy, którego wysokość zależy... »


Czy uzupełnia się podstawę zasiłkową pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy to prawda, że obecnie nie uzupełnia się już przychodu przyjmowanego do podstawy świadczeń chorobowych należnych pracownikowi oddelegowanemu... »


Czym grożą przekroczenia dobowe i średniotygodniowe

PYTANIE CZYTELNIKA: W zakładzie mamy 3-miesięczny równoważny czas pracy. Proszę o podanie prawidłowego rozliczenia jeśli np. na dany dzień zaplanowano w... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Zadośćuczynienie za mobbing to także kara dla pracodawcy

Zadośćuczynienie za utratę zdrowia w wyniku mobbingu ma zrekompensować faktyczną krzywdę uczynioną pracownikowi. Pieniądze te nie muszą odnosić... »


Orzeczenie o chorobie zawodowej nie jest wiążące dla sądu

Sąd nie jest związany orzeczeniem inspektora sanitarnego o chorobie zawodowej i w razie cofnięcia objawów jednej choroby, przy utrzymywaniu się innego schorzenia... »


Dłuższe wypowiedzenie może oznaczać wyższe odszkodowanie

Odszkodowanie z art. 60 kp powinno przysługiwać do końca okresu wypowiedzenia, wskazanego w umowie – a więc do końca przedłużonego okresu, jeżeli umowa... »


Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego – czy zawsze uzasadnia dyscyplinarkę

Nie można wykluczyć, że z uwagi na natężenie i rodzaj choroby, zakres obowiązków wykonywanych przez pracownika i ich znaczenie dla zakładu pracy, praca... »


Zmiana pensji pracownika w okresie ochronnym – kiedy musimy wypłacić dodatek wyrównawczy

W sytuacji, gdy zmiana warunków zatrudnienia pracownika w zakładzie powyżej 20 pracowników następuje w okresie przedemerytalnym – pracownikowi należy się... »


Wyższa odprawa emerytalna – czy pracownik może się jej zrzec

Jeżeli w przepisach wewnętrznych pracodawca przyznał pracownikom odprawę emerytalną na wyższym niż kodeksowy poziomie, podwładny nie może zrzec się do... »


Kiedy można zapytać o zarobki uzyskiwane w innych firmach

Zasięgnięcie informacji o zarobkach zatrudnionego osiąganych w innych firmach na użytek prawidłowego wykonania zadań płatnika składek ubezpieczeniowych nie... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego – odpowiedzi na 10 pytań

Pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego objęty jest ochroną przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę, o ile będzie... »


Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na 2018 r. – już niemal pewne

Pracodawcy i organizacje związkowe zrzeszone w Radzie Dialogu Społecznego nie doszły do porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2018 r. Teraz więc... »


Zarobki pracowników medycznych – od 16 sierpnia nowe przepisy

Ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w podziale na 10 grup zawodowych. Grupy te wyszczególnione zostały... »


Jak prawidłowo ustalać wysokość odprawy dla żołnierza Obrony Terytorialnej

Przysługującą żołnierzowi obrony terytorialnej odprawę pieniężną w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia oblicza się według zasad... »


Jak rozliczyć szkolne zapomogi dla pracowników

Działalność socjalna, która może być finansowana ze środków ZFŚS, obejmuje m.in. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej... »


AWN 175 - wrzesień 2017 r.

Wypłata wynagrodzeń – na czym zdaniem PIP polegają najczęstsze błędy pracodawców
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie