Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 176 - październik 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu w regulaminie ZFŚS

Nieprawidłowe zapisy w regulaminie funduszu socjalnego mogą narazić pracodawcę na poważne konsekwencje finansowe. Pracodawca będzie bowiem musiał wypłaty... »


Umowa między biurem rachunkowym a pracodawcą – jak ją sporządzić krok po kroku

Część firm korzysta z usług biura rachunkowego. Dzięki temu może poświęcić cały swój czas na właściwą... »


Urlopy wypoczynkowe – poznaj 5 obowiązujących stanowisk PIP

W przeciwieństwie do przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń kwestie związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych nie stanowią co roku... »


Rozlicz właściwie urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim – 10 przykładów liczbowych

Pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego w trakcie roku kalendarzowego, nie możemy obniżyć wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie stosujemy tu bowiem proporcjonalnego... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

Wzór umowy szkoleniowej

»


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak ustalić wartość zasiłku chorobowego dla menadżera, który u poprzedniego płatnika przekroczył roczną podstawę wymiaru składek ZUS

Stan faktyczny Od 1 września 2017 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze kontraktu menedżerskiego, dla której umowa ta stanowi jedyny... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie, które nie obejmuje dni wolnych od pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica pracuje na umowę o pracę od kilku lat z wynagrodzeniem brutto 3000. Przedstawiła zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem na okresy: od 01. do... »


Jak uzupełniać składniki pensji wchodzące do podstawy świadczeń chorobowych przy urlopie i chorobie

PYTANIE CZYTELNIKA: W jaki sposób na potrzeby ustalania podstawy wymiaru świadczeń należnych w razie choroby i macierzyństwa uzupełniać składniki pensji w... »


Nie do wszystkich potrąceń z wynagrodzenia stosujemy ograniczenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca otrzymał orzeczenie sądu o wymierzeniu pracownikowi kary ograniczenia wolności w postaci zmniejszenia wynagrodzenia. Zgodnie z pismem pracownikowi... »


ZUS ZLA dostarczone na 31. dzień miesiąca, po ustaniu zatrudnienia i po terminie wypłaty

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik był zatrudniony do 31.08.2017 r. W tym dniu otrzymał świadectwo pracy. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem 01.09.2017 r., po czym... »


Jak podpisać umowę z uczącym się pracownikiem, aby zabezpieczyć interesy firmy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracodawca, wyrażając zgodę na naukę podwładnego, zawsze musi zawierać z nim umowę? Jak właściwie sformułować zapisy... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Czy pracownik, który korzysta z sauny zapewnionej przez pracodawcę, uzyskuje przychód

Pracodawca umożliwił pracownikom korzystanie z sauny znajdującej się w siedzibie pracodawcy. Pracownicy mogli korzystać z niej w każdej chwili, zwłaszcza w razie... »


Co trzeba zrobić, żeby z diet kierowcy potrącić odszkodowanie dla pracodawcy

W sytuacji, gdy powodu działania kierowcy pracodawca transportowy poniesie szkodę, potrącenie należności z tego tytułu z przysługujących kierowcy diet jest... »


Upewnij się, czy zawsze posiłki w delegacji są wolne od PIT

Nadwyżka zwróconych pracownikowi wydatków za całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet jest... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Sprawdź, jak właściwie wypełnić nowy wzór informacji INF-O-PP

Pojawił się nowy wzór informacji INF-O-PP, który załączamy do wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników... »


Ogłoszono wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku

2.100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Proporcjonalnie do jego... »


Składkę na FGŚP płacimy także za pracowników krewnych pracodawcy

Od 5 września br. nie obowiązuje już wyjątek zakładający wyłączenie osób będących krewnymi pracodawcy, zatrudnionymi przez niego na podstawie... »


Wkrótce otrzymasz informację z ZUS o swoim indywidualnym rachunku

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r. ZUS przekaże płatnikom informację indywidualnym rachunku, na który począwszy od przyszłego roku powinny... »


AWN 176 - październik 2017 r.

Jak liczyć wynagrodzenie cudzoziemca na umowę o pracę i umowę zlecenia oraz w zależności od jego statusu podatkowego
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie