Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 177 - listopad 2017 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Kary umowne za naruszenia zakazu konkurencji w umowie zlecenia nie mogą być zbyt wysokie

Dla konkurencji nie ma znaczenia, że pracownik, który przekazuje wiedzę o swoim pracodawcy, jest zatrudniony na umowę zlecenia. Dla pracodawcy, który ma takiego... »


Zatrudnienie studenta cudzoziemca na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne – poznaj swoje obowiązki

Zakres obowiązków związanych z zatrudnianiem przez polski podmiot studentów będących obcokrajowcami zależy głównie od tego, jaka umowa zostanie z... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych

»


Oświadczenie pracownika, że został poinformowany o wprowadzeniu monitoringu

»


Dział: Nowości składkowo-płacowe

Opieka na dziećmi do lat 3 – będą nowe kody ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące finansowania składek osób sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy... »


Wyższa kwota wolna, limit kosztów dla twórców i zwolnień w PIT

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o PIT, w którym przewidziano podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku, zwiększenie limitu kosztów... »


Mamy nowe formularze rentowe i emerytalne

Od 2 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił 9 nowych wniosków rentowych i emerytalnych. Sprawdź, które druki się... »


Odpisy na ZFŚS w 2018 r. – czy będą zmiany

Podstawa naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. pozostanie na niezmienionym poziomie. Wynika tak z projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, nad... »


Jak ubiegać się o emeryturę od 1 października

W jaki sposób przygotować wniosek o emeryturę, jakie dokumenty do niego dołączyć? Czy po złożeniu wniosku można go wycofać? Jakie znaczenie ma... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje

Długi z tytułu składek może spłacać także osoba niebędąca dłużnikiem

Jeżeli dłużnik składek ZUS przeniesie składniki swojego majątku na osobę trzecią, ZUS ma prawo egzekwować składki także i od tej osoby... »


Zleceniobiorca lub wykonawca dzieła pracujący u swojego pracodawcy jest zawsze pracownikiem dla ZUS

Korzystanie przez pracodawcę z pracy swoich pracowników poza normalnymi godzinami pracy zawsze powoduje konieczność objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi, jako... »


Dominujący wspólnik nie może być pracownikiem w spółce

Główny i dominujący wspólnik w spółce kapitałowej nie może być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Wyrok... »


Zmiany w umowie o pracę menedżera są nieważne, gdy uchwała organu spółki też jest wadliwa

Nieważna uchwała organu spółki powoduje także  nieważność zmian wprowadzonych do umowy o pracę zawartej z członkiem zarządu tej... »


Pracodawca musi kolejny raz konsultować wypowiedzenie z nowym związkiem zawodowym

Przejście pracownika do innego związku zawodowego powoduje konieczność ponownej konsultacji zamiaru wypowiedzenia z nowym związkiem zawodowym przed złożeniem... »


Renta wyrównawcza także dla częściowo niezdolnego do pracy

Renta wyrównawcza może być przyznana pracownikowi częściowo niezdolnemu do pracy, jeżeli jego stan zdrowia wyklucza wykonywanie większości prac do... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych

Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc w którym zmieniła się jego wysokość

Stan faktyczny: Od 15 października 2017 r. zmianie uległa wysokość wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości jednego z zatrudnionych w... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Pismo o dyscyplinarce wysłane pocztą a upływ jednego miesiąca

PYTANIE CZYTELNIKA: Wysłaliśmy pracownikowi listem pismo informujące go o rozwiązaniu jego umowy o pracę w trybie natychmiastowym na mocy art. 52 § 1 Kodeksu pracy... »


Premia wypłacona w trakcie urlopu macierzyńskiego a składka na FP

PYTANIE CZYTELNIKA: Jedna z pełnoetatowych pracownik przebywających od sierpnia 2017 r. na urlopie macierzyńskim, otrzymała we wrześniu premię za II kwartał 2017... »


Jak się ochronić przed przekroczeniem 30-krotności

PYTANIE CZYTELNIKA: Ze złożonego oświadczenia wynika, że we wrześniu 2017 r. pracownik zatrudniony jeszcze w innej firmie na część etatu przekroczy... »


Nagrywanie służbowych rozmów pracowników – co na to przepisy

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie zakupiono nową centralę, która nagrywa przebieg rozmów wychodzących i przychodzących prowadzonych przez pracowników... »


Jak rozliczyć umowę zlecenia z nianią

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam poważny problem z prawidłowym rozliczeniem umowy zlecenie z nianią. Ogólne przepisy rozliczenia znam, kontaktowałam się z Informacją... »


Jak rozliczać prywatne jazdy firmowym autem

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasi pracownicy na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego otrzymują od pracodawcy do dyspozycji samochody służbowe, które mogą używać... »


Jak rozliczać dzień wolny dla ławnika

PYTANIE CZYTELNIKA: Jestem ławnikiem. Na posiedzenia w sądzie wnioskuję zawsze o dzień urlopu wypoczynkowego lub dzień wolny za pracę w niedziele. W kadrach urzędu... »


Jak rozliczać wynagrodzenie za 1 listopada, gdy umowa uległa rozwiązaniu w dniu kolejnym

PYTANIE CZYTELNIKA: Jesteśmy jednostką samorządową. Pracownica miała umowę przedłużoną do dnia porodu, tj. 2 listopada. Przebywała na zwolnieniu... »


System pracy zadaniowej dla głównej księgowej?

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy można zatrudnić główną księgową na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu w formie zadaniowej? »


AWN 177 - listopad 2017 r.

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.