Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

AWN 179 - grudzień 2017, styczeń 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak uwzględnić premię roczną czy kwartalną w podstawie wymiaru zasiłku, gdy pracownik nie pozostawał w zatrudnieniu pełny uwzględniany okres

Pracownik zatrudniony w naszej spółce od 16 kwietnia 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w grudniu 2017 r. korzystał z 2 tygodni urlopu ojcowskiego, za który... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Sprawdź, czy od 1 stycznia 2018 r. musisz skorygować regulamin wynagradzania

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniające m.in. składniki minimalnego wynagrodzenia. Definicję... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

Płatnik nie wypełnia już PIT-40 za 2017 rok

W rozliczeniu za 2017 r. płatnik nie będzie już sporządzał rocznego obliczenia podatku pracownika na formularzu PIT-40. Urząd skarbowy niejako zastąpi... »


Nowe limity zwolnień w podatku PIT od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób... »


Od 2018 roku zmieniają się limity kosztów autorskich

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu od 1 stycznia 2018 r. nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego... »


Składki ZUS – jakie zmiany przyniósł 2017 rok i co nowego w 2018 roku

Rok 2018 przynosi istotne modyfikacje w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń zusowskich. Zmienia się przede wszystkim sposób wnoszenia opłat tytułem składek ZUS... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Każdy związek można wybrać jako reprezentanta do sprawy przeciwko ZUS

Przed sądem w sprawie przeciwko ZUS  każdy związek zawodowy może reprezentować osobę ubezpieczoną, która o to poprosi. Wnioskodawca nie musi być... »


Kwoty na pokrycie zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicę należy oskładkować

Świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, w szczególności w krajach UE, jest przychodem pracowniczym i stanowi... »


Likwidacja stanowiska wystarcza do zwolnienia kierownika likwidowanej komórki organizacyjnej

Jeżeli w związku z likwidacją komórki organizacyjnej dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z osobą zatrudnioną na kierowniczym stanowisku, które... »


Nie wolno stosować prowokacji wobec własnych pracowników

Pracodawca nie może wobec własnych pracowników stosować metod właściwych organom ścigania, takich jak prowokacja czy łapówka kontrolowana. Uzyskane w... »


Dyżur domowy nie narusza prawa do odpoczynku, jeżeli pracownik jest rzadko wzywany do pracy

Okresy odpoczynku i dobra osobiste pracownika w postaci korzystania z czasu wolnego po pracy nie są naruszone, jeżeli pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostawania w... »


Pracownik nie może sam decydować o wyjściu z pracy podczas 15-minutowej przerwy

Prawo pracownika do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, powinno być realizowane z poszanowaniem pracowniczego obowiązku przestrzegania regulaminu... »


Kiedy można potrącić odszkodowanie z diety kierowcy

Załóżmy, że z powodu działań kierowcy przewoźnik poniesie szkodę. Wówczas można potrącić przysługujące pracownikowi diety. Ale... »


Czy nieodpłatne wyżywienie ponad dietę to przychód

Zdarza się, że pracodawca zamiast wypłacać diety, zapewnia pracownikowi całodzienne wyżywienie. Czy jeśli jego wartość przekracza dietę, należy... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów

Jak rozliczyć z urzędem skarbowym opłatę z tytułu zakwaterowania pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca ponosi opłaty za zakwaterowanie pracowników. Czy do tej opłaty, która wchodzi do dochodu pracownika, stosuje się koszty uzyskania... »


Jak płatnik wysyła urzędowi skarbowemu informacje elektroniczne

PYTANIE CZYTELNIKA: Od stycznia 2018 r. spółka z o.o. jako płatnik będzie musiała rozliczać się z urzędem skarbowym elektronicznie. Do tej pory dokumenty... »


Jak rozliczać pakiety medyczne dla zatrudnionych osób i ich rodzin

PYTANIE CZYTELNIKA: Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. zatrudniamy pracowników, zleceniobiorców (w tym osoby... »


Czas pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na umowę zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Myślimy o zatrudnieniu w ramach stosunku cywilnoprawnego osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która... »


Jak rekompensować pracę w soboty i niedziele

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy pracują w systemie od poniedziałku do piątku oraz w co drugą sobotę za którą mają dzień wolny w następnym tygodniu... »


Podstawa ekwiwalentu i wynagrodzenia za urlop a świadczenia pozapłacowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące zakwaterowania naszych pracowników z Gruzji. Czy koszt poniesiony z tego tytułu wchodzi do podstawy naliczania wynagrodzenia za czas urlopu i... »


Co ze świętem 11 listopada przy równoważnym systemie czasu pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszym przedsiębiorstwie obowiązuje równoważny system czasu pracy. Jak w systemie tym wygląda kwestia wyznaczenia dnia wolnego w zamian za... »


O ile rośnie wymiaru składek społecznych przedsiębiorców

PYTANIE CZYTELNIKA: Osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych... »


Jak oskładkowywać umowy zlecenia w 2018 roku

PYTANIE CZYTELNIKA: Radosław L. zawarł umowę zlecenia:z firmą A na okres od 2 stycznia do 30 kwietnia 2018 roku, w której przewidziano stałe miesięczne... »


Czy firma może odmówić zatrudnienia Ukraińca, jeśli nie potrafi on okazać meldunku w Polsce

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma chce od 1 stycznia 2018 r. zatrudnić Ukraińca. Czy musi on mieć meldunek w Polsce? Na co zwrócić uwagę, zatrudniając... »


AWN 179 - grudzień 2017, styczeń 2018 r.

Składki na FP, FGŚP oraz FEP – przykłady liczbowe na 2018 rok
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie