Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 180 - styczeń 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Dlaczego choroba na przełomie roku przypadająca na pobyt w szpitalu w przypadku pracownika po 50. roku życia komplikuje sposób ustalania wysokości zasiłku

Jeden z zatrudnionych w naszej spółce pracowników stał się niezdolny do pracy od 1 grudnia 2017 r. i od pierwszego dnia tej niezdolności przebywał w szpitalu... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Kto może skontrolować pracodawcę, który zatrudnia cudzoziemca

W ostatnim czasie coraz częściej można zauważyć wzrost liczby zatrudnienia cudzoziemców w naszym kraju. Polscy pracodawcy bardzo chętnie wykorzystują... »


Kiedy płatnik płaci podatek zryczałtowany od należności nierezydentów (cudzoziemców) – 4 przykłady

Współpracując z cudzoziemcami płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu. Jednak obowiązek ten zależy głównie od... »


Kiedy możemy dochodzić składek od ubezpieczonego

Zdarzają się sytuacje, w których zachodzi konieczność opłacenia zaległych składek ZUS, ponieważ wcześniej – z różnych... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdż, co zmienia się w Twojej pracy

Nie będzie rewolucji w urlopach

Ani Komisja Kodyfikacyjna, ani ministerstwo pracy nie planują rewolucyjnych zmian co do sposobu korzystania z urlopów. Tak wynika z oficjalnego oświadczenia Elżbiety... »


Czy rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymają nowe uprawnienia

Bardziej elastyczny czas pracy, większa możliwość zastosowania telepracy, dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego – to nowe ułatwienia dla... »


Część pracowników bez szkoleń okresowych bhp

Pracodawcy prowadzący działalność o najniższym poziomie ryzyka nie będą musieli organizować szkoleń okresowych bhp dla pracowników... »


Od kiedy pracownik jest w drodze do pracy

Przepisy nie precyzują początku i końca drogi do pracy lub z pracy. A ma to istotne znaczenie, gdyż może decydować o wysokości świadczeń... »


Co planuje skontrolować PIP w 2018 r.

W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli – wynika z opracowanego na przyszły rok programu działania PIP. Wśród nowych zadań inspekcji znajdą... »


Za 6 stycznia 2018 r. niektórzy pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny

W 2018 r. święto Trzech Króli przypada w sobotę. Pracodawca, u którego wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy są soboty, powinien... »


Sprawdź, ile od 1 stycznia 2018 r. wynoszą opłaty przy zezwoleniu na pracę cudzoziemca

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się wysokość opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz w związku ze złożeniem przez... »


Nauczyciele: opieka na dzieckiem wyłącznie w dniach, nie godzinach

Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel może skorzystać z wolnego na opiekę nad własnym dzieckiem dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Zasady wykorzystywania tych dni... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Pakiet medyczny i ulga na zakup samochodu dla pracownika – co ze składkami

Sprawdź, czy wartość części pakietu medycznego, ubezpieczeniowego oraz ulga przy zakupie samochodu pokrywanego przez pracodawcę podlega składkom. Interpretacja... »


Karnety sportowe są wolne od składek ZUS, ale tylko po spełnieniu odpowiednich warunków

ZUS wypowiedział się w sprawie oskładkowania karnetów sportowych dla pracowników, przypomniał, że z wyłączenia podstawy wymiaru składek... »


Kiedy można potrącić odszkodowanie z diety kierowcy

Jeśli z powodu działań kierowcy przewoźnik poniesie szkodę, możemy potrącić przysługujące pracownikowi diety. Ale tylko pod pewnym warunkiem. Wyrok... »


Na wyłączenie z oskładkowania pakietów medycznych ma wpływ nawet symboliczna kwota poniesiona przez pracownika

ZUS po raz kolejny przypomniał, że jeżeli uprawnienia pracowników do zakupu pakietu medycznego wynikać będą z wewnętrznych przepisów oraz pracownik... »


Czy premia za jednakową pracę musi być taka sama dla wszystkich podwładnych

Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca, który odmówił wypłaty premii za terminowe wykonane zadania jednemu z 3 pracowników, dopuścił się... »


Zmiana warunków podyktowana sprzedażą firmy jest zabroniona

Przepis art. 231 § 6 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak wyliczyć wynagrodzenie, gdy podwyżka nastąpiła w ostatnim dniu miesiąca

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik jest zatrudniony w banku na umowę o pracę. Dotychczas jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.400,00 zł brutto. W grudniu 2017 r. pracownik... »


Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki PIT zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r.

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie za czas choroby wypłacany jest dodatek stażowy w pełnej wysokości, jedynie za czas choroby nie naliczamy składek społecznych i... »


Pracownik rozwiązuje umowę, a następnie przynosi zwolnienie od lekarza – co ma zrobić pracodawca

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zadzwonił i poinformował pracodawcę telefonicznie, że chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Następnego dnia... »


Jak rozliczyć z urzędem skarbowym opłatę z tytułu zakwaterowania pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca ponosi opłaty za zakwaterowanie pracowników. Czy do tej opłaty, która wchodzi do dochodu pracownika, stosuje się koszty uzyskania... »


Jak zrekompensować dyżur pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak rozliczać dyżur pełniony przez pracowników w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a jak dyżur pełniony w domu? »


Jak wyznaczyć podstawę świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Bardzo proszę o sprawdzenie poprawności naliczenia zasiłku chorobowego uwzględniając informacje z poniższej karty wynagrodzeń. »


Czy pracownica otrzyma zasiłek z nowej, równoległej umowy o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica jest zatrudniona od dłuższego czasu na podstawie jednej umowy o pracę, a od października będzie miała drugą umowę z tym samym... »


Czy wstępne badania lekarskie zleceniobiorcy są ważne przy zatrudnieniu go później na umowę o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy badania lekarskie wstępne wykonane pod koniec grudnia 2017 r. dla zleceniobiorcy będą ważne dla zawartej z nim umowy o pracę od 1 lutego? Czy... »


Numer 180 - styczeń 2018 r.

Na jakich formularzach podatkowych rozliczamy pracowników i współpracowników z podatku PIT za 2017 rok
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie