Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 181 - luty 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązania płacowe

Kiedy pracownik musi uzyskać zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku

Pracodawcy często wydają katalogi reklamowe, w których produkty czy usługi są prezentowane przez pracowników. Sporządzają też swoim podwładnym... »


Jak rozliczać koszty autorskie po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. ograniczono zakres stosowania tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodu do wymienionych rodzajów działalności. Osoby nieobjęte wprowadzonym... »


Oświadczenie zleceniobiorcy – składane przy zawieraniu umowy zlecenia

»


Oświadczenie zleceniobiorcy składane przy każdym rachunku do umowy zlecenia w celu zweryfikowania „bieżącego” statutu zleceniobiorcy względem ubezpieczeń społecznych (przy umowach naliczanych okresowo)

»


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak skorygować błędy powstałe przy dofinansowaniu do ferii zimowych dla dziecka pracownika

W naszej spółce funkcjonuje program dofinansowania letniego i zimowego wypoczynku dedykowany dla niepełnoletnich dzieci naszych pracowników, który pracodawca finansuje... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co zmieni się w Twojej pracy

Zasadą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Mimo że powszechną praktyką stało się wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody... »


Akta pracownicze będą przechowywane 10 lat

Skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej oraz możliwość prowadzenia ich w formie elektronicznej – przewidują przyjęte... »


Jakie czynności obejmie zakaz niedzielnej pracy w handlu?

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, których wprowadzenie planowane jest na 1 marca 2018 r., zawierają nie tylko zakaz wykonywania czynności stricte handlowych... »


Jakie czynności obejmie zakaz niedzielnej pracy w handlu?

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, których wprowadzenie planowane jest na 1 marca 2018 r., zawierają nie tylko zakaz wykonywania czynności stricte handlowych... »


Pracownicy akademiccy zachowują prawo do 50 proc. kosztów w PIT

Nowelizacja ustawy PIT o 100 proc. podniosła limit stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców (do 85.528 zł rocznie). Nowe przepisy w... »


Co zmieni się w ochronie danych osobowych pracowników

Już od 25 maja 2018 roku pracownicy działów kadrowo-płacowych będą musieli przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz pracowników w... »


Limit 30-krotności: zmiany zbada Trybunał Konstytucyjny

Prezydent Andrzej Duda złożył w TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy przewidującej zniesienie od 1 stycznia 2019 r. maksymalnego limitu podstawy wymiaru... »


Od 2018 r. grant z FP na zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej

W celu ułatwienia godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą od 1 stycznia 2018 r. przewidziana została możliwość przyznania pracodawcy lub... »


PFRON: dodatkowy formularz do wniosku o refundację

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą do pierwszego składnego w 2018 r. wniosku o refundację składek ZUS lub jego korekty powinna... »


PIP może zakwestionować sposób wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy

Jeżeli w umowie zlecenia wprost nie zawarto zapisu o możliwości wypłacenia wynagrodzenia w kasie bądź przelewem, takie działanie jest nieprawidłowe. Oznacza to... »


Poznaj swoje obowiązki, jeśli zatrudniasz cudzoziemców do prac sezonowych

Wiele firm ma problemy z prawidłowym złożeniem dokumentów potrzebnych do zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych. Sporym ułatwieniem są... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Sprawdź, kiedy przedawnia się prawo do wynagrodzenia za wynalazek

Jeżeli nawet wynalazca i przedsiębiorca korzystający z wynalazku nie uzgodnili wynagrodzenia, to korzystający z niego obowiązany jest do zapłaty za korzystanie z... »


Sprawdź, jakie czynności, które mogą być przedmiotem umowy zlecenia lub umowy o dzieło

»


Ryczałty za noclegi przysługują kierowcom, gdy pracodawca nie ureguluje tych kwestii w regulaminie

Przepisy kodeksowe stosujemy do należności z tytułu podróży służbowych kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, jeżeli pracodawca... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak rozliczać koszty autorskie na liście płac

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica artystyczna w grudniu otrzymał nagrodę za listopad w wysokości 184,52 zł brutto, a poza tym: wynagrodzenie zasadnicze 2.560 zł brutto. W grudniu... »


Jak rozliczać pakiety medyczne dla pracownika i zleceniobiorcy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę pełny etat z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto. Firma zgodnie z regulaminem wynagradzania wykupuje dla... »


Mieszkanie dla pracownika – co ze składkami i podatkiem

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca będzie opłacał pracownikowi mieszkanie. Kwota ta będzie wynosić 925,00 zł. Kwota ta obejmuje najem, Co, śmieci oraz wodę. Czy... »


Jak rozliczać koszt badań lekarskich

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy na podstawie rozporządzenia MPiPS z 9 lipca 2010 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek... »


Jak obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki PIT zgodnie z uchwałą SN z 2 lutego 2016 r.

PYTANIE CZYTELNIKA: W naszej firmie za czas choroby wypłacany jest dodatek stażowy w pełnej wysokości, jedynie za czas choroby nie naliczamy składek społecznych i... »


Wynagrodzenie urlopowe a dodatki i premia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym 5 dni w styczniu 2018. Jest wynagradzany stawką miesięczną oraz pobiera dodatki za pracę za zmianę... »


Kilometrówka czy ryczałt – jak rozliczać pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: Zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych jest rozliczany jest na podstawie kilometrówki, a nie ryczałtu. Czy tu... »


W jaki sposób skorygowane świadczenia wpływają na wysokość trzynastki

PYTANIE CZYTELNIKA: Po kontroli PIP nastąpiła dodatkowa kwoty wypłaty za nadgodziny, ponieważ 50 i 100% godziny były źle opłacone. Kiedy za te nadgodziny... »


Gdy pracownik nie korzysta z posiłków profilaktycznych

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma budowlana zgodnie z przepisami zapewnia swoim pracownikom posiłki profilaktyczne. Jeden z pracowników budowlanych nie korzysta z nich (jest wegetarianinem... »


Odzież robocza dla pracownika biurowego a składki i podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracownikom biurowym w firmie produkcyjnej należy się ekwiwalent na pranie odzieży własnej. Pracownicy biurowi często idą na halę... »


Jak ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 15.11.2017 r. do 20.12.2017 r. w równoważnym systemie czasu pracy w 1-no miesięcznym okresie... »


Nagrody a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca określił w regulaminie wynagradzania składniki wynagradzania. Są to wynagrodzenie zasadnicze, nagrody uznaniowe wypłacane w okresach... »


Jak rozliczać składki od nagród jubileuszowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Od nowego roku chcemy wprowadzić zapis w regulaminie wynagrodzeń, zgodnie z którym pracownikom będą przysługiwały nagrody jubileuszowe w... »


Nie zawsze przy zwolnieniu pracownik otrzyma odprawę

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma zatrudnia 8 pracowników na umowę o pracę. Z uwagi na nierzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków chcemy zwolnić z zachowaniem okresu... »


Świadczenie rehabilitacyjne a nagroda jubileuszowa

PYTANIE CZYTELNIKA: Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową, jeśli pracownik po okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, przebywa na rocznym świadczeniu... »


Jak rozliczać zagraniczną podróż służbową

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik został wysłany przez pracodawcę w podróż służbową do Francji. Przelot zapewniony przez pracodawcę odbywał się z... »


Jak rozliczać vouchery z funduszu socjalnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma zakupiła dla wybranych pracowników (na zasadzie nagrody) vouchery na pobyty dla 2 osób w hotelu. Vouchery nie są imienne, jedynie na kopertach są... »


Potrącenia z umowy zlecenia, która jest jedynym dochodem – co powinien zrobić pracodawca

PYTANIE CZYTELNIKA: Osoba jest zatrudniona w naszej firmie na umowę zlecenia na okres 3 miesięcy ze stawką godzinową 13 zł brutto – wynagrodzenie za przepracowany... »


W jakim terminie trzeba wypłacić nagrodę jubileuszową

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. W chwili rozwiązania umowy brakuje mu mniej niż 12 miesięcy... »


Numer 181 - luty 2018 r.

Jakich oświadczeń musisz żądać od zleceniobiorcy
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie