Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 182 - marzec 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

Jak przygotować się do wystawiania e-zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. pracodawcy będą otrzymywać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać zarówno od strony samego... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Dodatkowe czynności nie pozbawią kierowcy ciężarówki prawa do wcześniejszej emerytury

Kierowca samochodu ciężarowego, który dodatkowo wykonywał czynności spedytora, ładowacza, konwojenta itp. ma prawo do wcześniejszej emerytury jeżeli... »


Udział w wycieczce integracyjnej nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy

Fiskus potwierdza, że w razie organizowania pracownikom różnego spotkaniu spotkań o charakterze integracyjnym, po stronie pracowników nie powstaje przychód ze... »


Zapłacone za pracowników składki ZUS są przychodem ze stosunku pracy

W przypadku zapłaty przez pracodawcę składek, które powinien sfinansować pracownik, po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy w dacie zapłaty... »


Zasiłek chorobowy zleceniodawca wykazuje w PIT-8C

Jeżeli zleceniodawca wypłaci w roku podatkowym zleceniobiorcy zasiłek chorobowy, wykazuje go w informacji PIT-8C, a nie w PIT-11. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej... »


Koszty wynajmu samochodów dla pracowników ponoszone przez pracodawcę są przychodem ze stosunku pracy

Jeżeli pracodawca zdecyduje się umożliwić pracownikom korzystanie z samochodów na swój koszt, pracownicy korzystający z takiej możliwości uzyskują... »


Różnicowanie płac ze względu na doświadczenie zawodowe może być dyskryminujące

Różnicowanie płacy zasadniczej tylko ze względu na staż pracy czy doświadczenie zawodowe może być uznane za nierówne traktowanie pracowników... »


Nie wolno nagrywać pracodawcy bez jego zgody

Prawo do tajemnicy komunikowania się i zachowania poufności rozmów jest dobrem osobistym i nagrywanie czyjejkolwiek wypowiedzi  – w tym także pracodawcy – bez... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Czy trzeba zapłacić za 1 stycznia – dzień wolny od pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik samorządowy wynagradzany jest w stałej stawce miesięcznej 3.000 zł. Od 02.01.2018 do 31.01.2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy za dzień... »


Wyjazd na szkolenie a podstawa wyliczenia trzynastki

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak należy traktować delegację – 10-godzinny wyjazd szkoleniowy poza miejsce pracy (ok. 60 km). Dwóch pracowników jednostki samorządu... »


Pracodawca nie zawsze wypłaca diety przy podróży służbowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Zapewniamy pracownikom wypłatę wszystkich kosztów wyjazdu służbowego, nocleg, transport do hotelu i zwrot wszystkich kosztów uiszczonych podczas... »


Pracownik ojciec na urlopie rodzicielskim a wypowiedzenie mu umowy o pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Jeden z naszych pracowników przebywając na zwolnieniu lekarskim do 20/02/2018 dostarczył do firmy wniosek o urlop rodzicielski od 20/03/2018 na okres 18 tygodni... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Czy od kwoty rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę uzależnionej od spełnienia dodatkowych warunków należy naliczyć składki ZUS

Z zatrudnionym u nas od 10 lat na stanowisku specjalisty do spraw szkoleń i rozwoju pracownikiem zawarliśmy w listopadzie 2017 r. porozumienie stron rozwiązujące umowę o... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak na przykładach liczbowych liczyć odprawy dla pracowników jako inne świadczenia związane z pracą

Pracodawca wypłaca kilka rodzajów odpraw pieniężnych, które przysługują pracownikom po spełnieniu określonych przepisami warunków... »


Jak rozliczyć z ZUS wypłacone trzynastki

Do końca marca pracodawcy należący do sfery budżetowej mają obowiązek wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Dokonane pracownikom... »


ZUS ZLA – 10 sytuacji losowych

Zwolnienia lekarskie dotyczą różnych sytuacji losowych: nie tylko zwykłej choroby pracownika, ale także przełomu miesięcy i roku, ciąży, wypadku przy... »


Pracownik może złożyć pracodawcy aż 9 oświadczeń podatkowych

W działalności płatnika podatku dochodowego funkcjonuje wiele dokumentów związanych z jego obowiązkami. Część z nich umożliwia mu podejmowanie... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy, u którego obowiązuje regulamin pracy

»


Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów uzyskiwanych z umowy o pracę

»


Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ……… r.

»


Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ……… r.

»


Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

»


Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodów

»


Oświadczenie przyjmującego zlecenie o świadczeniu umówionych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

»


Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącu ……………

»


Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowej

»


Numer 182 - marzec 2018 r.

Jak rozliczać się z ZUS w 2018 roku za pomocą programu Płatnik
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie