Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 183 - kwiecień 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

Według jakich stóp procentowych liczyć składki wypadkowe po 31 marca 2018 r.

Poza grupą płatników, którym stopę tę przypisze ZUS istnieje duża grupa, która będzie musiała samodzielnie ustalić... »


Jakie zmiany w prawie pracy? Komisja przyjęła projekty nowych kodeksów

MRPiPS poinformowało o zakończeniu pracy Komisji Kodyfikacyjnej nad propozycjami do nowego Kodeksu pracy. O tym, czy propozycje trafią w formie projektu do dalszych prac zdecyduje... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Świadczenia z ZUS pomniejszają odszkodowania lub renty cywilne

Kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich... »


Agent musi otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za przejęcie odpowiedzialności za umowę od klienta

Umowa agencyjna jest zawsze umową odpłatną. A to oznacza, że przerzucenie na agenta odpowiedzialności za wykonanie umowy, w zawarciu której pośredniczył, musi... »


Wspólne dziecko nie daje możliwości domagania się od pracodawcy odszkodowań i rent cywilnych

Czynne uczestnictwo pracownika-byłego męża w wychowaniu dzieci po rozwodzie nie wystarcza by była żona-matka tych dzieci, mogła uznana za osobę bliską w... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jakie są konsekwencje uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o informację, w jaki sposób należy dokonać korekt w przypadku wypłaty w czerwcu 2017 r. wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, następnie... »


Nagroda jubileuszowa po dostarczeniu nowych dokumentów a ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o podpowiedź, czy powinnam oskładkować nagrodę jubileuszową. Pracownik instytucji kultury w 2016 r. otrzymał nagrodę jubileuszowa... »


Czy trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy zawierając umowę o dzieło lub zlecenie, jej wykonawca lub zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowo po zakończeniu pracy wystawić... »


Urlop macierzyński a staż pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Mamy w regulaminie wynagradzania zapis dotyczący przyznawania nagród jubileuszowych po przepracowaniu 10 lat – 1 nagroda, każda kolejna po 5 latach. Czy do... »


Jak rozliczać urlop dla aplikanta adwokackiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik będący aplikantem adwokackim złożył wniosek o udzielenie 20 dni kalendarzowych urlop na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego... »


Co zrobić, gdy tabele zaszeregowania w instytucji kultury nie są czytelne

PYTANIE CZYTELNIKA: W regulaminie wynagradzania widnieje tabela zaszeregowania, a zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym wynagradzania pracowników instytucji... »


Jak rozliczać samochód prywatny do celów służbowych w urzędzie gminy

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy urzędu gminy pracują w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.00 (tj.7,5 godz.) zaś w środy w godzinach od... »


Jak skorygować umowy zlecenia po kontroli ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: W wyniku kontroli ZUS w spółce „A” została wydana przez ZUS decyzja wskazująca innego płatnika ZUS spółkę „B&rdquo... »


Komu wypłacić odprawę pośmiertną

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w 2017 r. wykorzystał 182 dni chorobowego, po czym od 21 września 2017 r. do 18 maja 2018 r. miał przyznane świadczenie rehabilitacyjne (240 dni... »


Na jakiej umowie można zatrudnić księgową

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy w firmie prywatnej zatrudniającej pracowników może być zatrudniona księgowa bez certyfikatu na podstawie umowy zlecenie? Praca wykonywana ma być... »


Jak zwiększyć dodatek specjalny dla pracowników samorządowych

PYTANIE CZYTELNIKA: W regulaminie wynagradzania wysokość dodatku specjalnego wypłacanego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia nie może przekraczać 40... »


Jakie dokumenty musi przesłać pracodawca do ZUS, gdy zaprzestaje wypłacania zasiłku macierzyńskiego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim do końca czerwca 2018 r. Jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31 maja 2018 r. Kto będzie... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak rozliczyć ekwiwalent pieniężny wypłacany pracownikom za środki higieny osobistej i wodę zdatną do picia

Zarząd naszej spółki podjął decyzję o zaprzestaniu począwszy od marca 2018 r. zapewniania pracownikom zatrudnionym na produkcji środków higieny... »


Dział: Rozwiązania płacowe

RODO: każdy pracodawca musi powołać inspektora ochrony danych osobowych

RODO od 25 maja 2018 r. wprowadzi nową funkcję inspektora ochrony danych osobowych, który zastąpi obecnie funkcjonujących ABI – Administratorów... »


Jak krok po kroku zawrzeć z ZUS umowę o układ ratalny

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą mogą zdarzyć się w prowadzonej działalności zaległości w opłacaniu... »


Sprawdź, kiedy wyjazd pracownika nie jest podróżą służbową

Najważniejszym kryterium przy dokonywaniu oceny, czy konkretny wyjazd podwładnego należy kwalifikować jako podróż służbową czy też jako... »


Dział: RODO: dokumentacja specjalisty ds. płac

Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

»


Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych

»


Numer 183 - kwiecień 2018 r.

Potrącenia z zasiłków chorobowych i macierzyńskich – nowe kwoty wolne od marca 2018 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie