Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 184 - maj 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązanie płacowe

Wzór miesięcznej karty ewidencji czasu pracy pracownika

»


Wzór ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy

»


Lista obecności

»


Wniosek o zgodę na wyjście prywatne

»


Rejestr wyjść prywatnych

»


Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

»


Wzór wniosku o czas wolny za nadgodziny

»


Wzór wniosku o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy

»


Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy

»


Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia

»


Jak zmienić biuro rachunkowe w czterech krokach

Zaletą dobrego i rzetelnego biura rachunkowego jest to, że pozwala ono przedsiębiorcy na skoncentrowanie się na prowadzonym przez niego biznesie, natomiast sprawy podatkowe... »


Zatrudnianie cudzoziemców – co zapisać w umowie i jakie prawo zastosować

Przyjrzyjmy się zasadom zawierania umów z pracownikami spoza Polski. W jakim języku można (trzeba) je sformułować? Jak to jest w przypadku umowy o pracę, a jak... »


Czy pracodawca może uzależniać wynagrodzenie od wyników firmy

Zdarza się, że pracodawca zamierza uzależnić część wynagrodzenia od wyników ekonomicznych firmy czy działu. To może dobrze motywować... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia wypłacanego za dany miesiąc dwa razy

Zgodnie z obowiązującym u nas regulaminem pracy wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy w dwóch terminach płatności. Wynagrodzenie zasadnicze należne za... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

Zakaz pracy w handlu w niedziele – PIP i MRPiPS odpowiadają na 20 pytań pracodawców

Zakaz zatrudniania do pracy w handlu w niektóre niedziele oraz w święta obowiązuje dopiero od 1 marca, ale już zanim wszedł w życie wzbudzał wiele emocji... »


Jak właściwie planować czas pracy w obliczu wolnych niedziel

Od 1 marca 2018 roku podmioty prowadzące działalność handlową zostały zobowiązane do zmiany organizacji pracy pracowników i osób... »


Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w kartotece płatnika od 1 kwietnia

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest niezbędna do poprawnego sporządzenia dokumentów rozliczeniowych, tzn. do wyliczenia składki na ubezpieczenie... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Za zwolnienie od pracy za okres przed rozwiązaniem umowy pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie

Jeżeli w porozumieniu stron o rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca i pracownik uzgodnią, że pracownik zostanie zwolniony z obowiązku pracy w okresie od zawarcia... »


Kiedy utrata zaufania wobec kierownika może być przyczyną wypowiedzenia

Utrata zaufania – jeżeli sprecyzowano dokładnie na czym ona polega – może być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi... »


Kodeksowe zasady mogą być stosowane do kierowców TIR-ów jeżeli sam pracodawca tak zadecyduje

Odesłanie w regulaminie wynagradzania firmy transportowej do przepisów kodeksowych dotyczących należności za delegacje służbowe kierowców oznacza, że... »


Jakie obowiązki podatkowe ma płatnik, gdy zatrudnia zleceniobiorcę z Ukrainy

Zakres obowiązków płatnika zatrudniającego cudzoziemca zależy od przedłożenia certyfikatu rezydencji i treści umowy o unikaniu podwójnego... »


Pracownik oddelegowany do Holandii pracujący tam poniżej 183 dni – co z podatkiem

Pracownik przebywa w Holandii poniżej 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym. w takim przypadku... »


Czy procentowe wskazanie części wynagrodzenia jako twórczego uprawnia do zastosowania 50% kosztów autorskich

Podział wynagrodzenia poprzez przyjęcie stałego procentu wynagrodzenia jako twórczego do utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem zapłacona bez składek ZUS – pracodawca opłaca zaległe składki

PYTANIE CZYTELNIKA: W 2017 roku została zawarta z pracownikiem naszej firmy dodatkowo umowa o dzieło na wykonanie prac mających na celu stworzenie wystawy podsumowującej 10-lecie... »


Czy w regulaminie pracy możemy zakazać pracownikom przynoszenia do pracy prywatnych laptopów, tabletów itp.?

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca ma problem z pracownikami, którzy przynoszą do pracy laptopy, tablety (stanowiska pracy nie wymagają używania sprzętu komputerowego &ndash... »


Jak dokonywać potrąceń, gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma X w ramach umowy zlecenia zleciła panu Janowi dbanie o teren wokół siedziby firmy. Z tego tytułu ma on otrzymywać co miesiąc 1.000 zł... »


Jakie obowiązki ma pracodawca po otrzymaniu egzekucji od dyrektora oddziału ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Otrzymaliśmy pismo z ZUS informujące o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia... »


Telefony komórkowe – jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Część pracowników posiada służbowe telefony komórkowe - zasady przyznawania i korzystania z telefonów określone są w... »


Numer 184 - maj 2018 r.

10 dokumentów dotyczących czasu pracy – gotowe wzory,
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie