Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 185 - maj, czerwiec 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Rozwiązanie płacowe

3 błędy w wynagrodzeniach kierowców, które mogą drogo kosztować pracodawcę

Sprawdź, jak masz określone w przepisach płacowych albo umowach o pracę warunki związane z wypłacaniem ryczałtów za nadgodziny i pracę w nocy, zaliczek... »


Praca w Polsce i za granicą Polaków i cudzoziemców – 11 przykładów rozliczeń z urzędem skarbowym

Polscy pracodawcy zatrudniają nie tylko polskich rezydentów podatkowych. Zresztą, samo bycie Polakiem lub cudzoziemcem nie przesądza o rezydencji podatkowej. W praktyce jednak... »


Kiedy pracodawca może być zmuszony do wypłaty pracownikom odszkodowania

Przepisy prawa pracy wskazują wiele okoliczności, w których pracodawca może zostać zobligowany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania. Oto czytelne zestawienie, do... »


Lista płac

»


Wniosek o wypłatę premii regulaminowej

»


Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej

»


Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej*

»


Zawiadomienie o obniżeniu wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę

»


Przykładowy wzór zgody na dobrowolne potrącenie

»


Wzór pisma w sprawie wypłaty wynagrodzenia przelewem lub gotówką

»


Wzór zawiadomienia płatnika o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

»


Lista wypłat ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

»


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak rozliczyć z ZUS umowy zlecenia, którą w czasie kontroli ZUS uznał za umowę o pracę

Stan faktyczny: Od grudnia 2017 r. zatrudniamy w dziale obsługi klienta zleceniobiorcę, który w ramach zawartej umowy zlecenia świadczył pracę polegającą na... »


Dział: RODO: praktyczna instrukcja

Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych

»


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

E-zwolnienia będą obowiązkowe dopiero od 1 grudnia 2018 r.

Lekarze będą musieli wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej dopiero od 1 grudnia 2018 r. – wynika z projektu zmian w ustawie zasiłkowej... »


MRPiPS podjęło decyzję w sprawie nowego Kodeksu pracy

Ministerstwo pracy nie będzie kontynuowało prac nad projektami indywidualnego i zbiorowego Kodeksu pracy, w wersji zaproponowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy... »


Dodatek stażowy będzie wyłączony z płacy minimalnej

Ministerstwo pracy przygotowuje nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która doprowadzi do wyłączenia z tego wynagrodzenia dodatku stażowego. Zmiana ma... »


Co zmieni się w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Najpóźniej w maju 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Poznaj nowe... »


Sprawdź, co oznaczają dla Ciebie zmiany w zakresie wydawania interpretacji podatkowych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje istotne zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co się... »


Dokument płatniczy ponownie w programie Płatnik

W programie Płatnik została przywrócona możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Odwołanie to nie to samo co rozwiązanie stosunku pracy

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania, w przypadku odwołania w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie ma roszczenia o przywrócenie do pracy. Może... »


Wypłacone odszkodowanie czasem uda się odzyskać

Spółka została pozwana przez byłą pracownicę o odszkodowanie za naruszanie jej dóbr osobistych. Sąd ustalił, że naruszenia dopuścił... »


Czy klauzule o poufności wynagrodzeń są legalne

U części pracodawców dość popularne są tzw. klauzule o poufności wynagrodzeń. To próba „utajnienia” wysokości pensji... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

W jaki sposób chronić dane osobowe pracowników podczas korespondencji z komornikiem

PYTANIE CZYTELNIKA: W ostatnim czasie można było zaobserwować praktykę niektórych komorników, polegającą na wysyłaniu do pracodawców pism... »


Dane personalne przy zawarciu umowy zlecenia a ochrona danych osobowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy jest jakaś podstawa prawna, która wskazuje, jakich danych osobowych pracodawca może żądać od osoby wykonującej prace na podstawie umowy... »


Jak przedłużyć umowę o pracę z cudzoziemką w ciąży, gdy kończy się ważność zezwolenia na pracę

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma zatrudnia obywatelkę Ukrainy, posiadającą zezwolenie na pracę, którego ważność wygasa 31 maja 2018 r. Podstawą zatrudnienia... »


Czy trzeba udzielać całego urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica po zakończonym urlopie rodzicielskim złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący łącznie w ilości 60 dni... »


Gdy pracownik przynosi ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca. Zdarza się, że pracownicy przynoszą zwolnienia lekarskie czy inne... »


Dwa różne ZUS ZLA jednym miesiącu – co ze świadczeniem

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica zatrudniona od 01.02.2018 r. na umowę o pracę (pełny etat). W dniu 22.03.2018 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA na okres od... »


Kiedy mamy do czynienia z przestojem ekonomicznym

PYTANIE CZYTELNIKA: Wierzyciel zajął maszyny produkcyjne (za długi wynikające z niezapłaconych faktur za dostarczone produkty). Pracownicy są gotowi do wykonywania pracy... »


Numer 185 - maj, czerwiec 2018 r.

10 dokumentów potrzebnych do wypłaty wynagrodzeń
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie