Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 186 - czerwiec 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

W jaki sposób zmiana regulaminu wynagradzania wpływa na wynagrodzenie za urlop

W wyniku przejęcia pracowników (w trybie art. 231 kp), od 1 maja 2018 r. objęliśmy ich postanowieniami obowiązującego u nas regulaminem wynagradzania, zmieniając... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak ustalać wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o.

Określenie płacy prezesa spółki z o.o. zależy przede wszystkim od hojności wspólników. W niektórych spółkach jest jednak poddane... »


W jaki sposób właściwie skorygować nadpłacone wynagrodzenie

Rozliczając wynagrodzenia pracowników zdarzają się sytuacje, w których wynagrodzenie zostało błędnie naliczone. Różne są tego przyczyny... »


Paski wynagrodzeń i imienne raporty miesięczne – czy pracownik musi je otrzymać

Pracodawca jest zobowiązany na żądanie pracownika udostępnić mu do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. W praktyce... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

Co RODO zmienia w Kodeksie pracy

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zmienia m.in. Kodeks pracy, dodając do niego 2 nowe przepisy (art. 222 i art. 223 kp), odnoszące się przede wszystkim do zasad stosowania w... »


Jak zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych zgodnie z RODO

Jeżeli pracodawca wyznacza inspektora, musi  zorganizować ścieżkę kontaktu z nim. Dowiedz się, jak można to zrobić. »


Kiedy i jak zgłosimy wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

Administratorzy danych osobowych, którzy zgodnie z RODO zobowiązani są do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), od 25 maja mogą dokonać jego zgłoszenia na... »


Co zmienia się w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Od 19 maja 2018 r. obniżono wynagrodzenia zasadnicze osób pełniących funkcje zarządzające w JST. Zmodyfikowano także zasady przyznawania i wypłaty... »


Obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego

Jednym ze środków egzekucyjnych jest zajęcie środków pieniężnych na rachunku bankowym. Zmiany przepisów od 1 kwietnia i 1 lipca 2018 r. w zakresie prawa... »


ZUS zmieni wkrótce zasady wypłaty zasiłków

W ostatnich latach wielu ubezpieczonych wykorzystuje przepisy, aby pobrać świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przez dłuższe okresy... »


ZUS sprawdzi legalność pobytu cudzoziemca w Polsce

Od 2 maja 2018 r. cudzoziemiec wnioskujący o wydanie zaświadczenia A1 powinien dołączyć do wniosku informację wskazującą na legalność jego... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Zarzuty prokuratorskie powinny wykluczyć przywrócenie do pracy

Za naruszenie art. 8 kp należy uznać przywrócenie do pracy pracownika, którego zawinione zachowania, ujawnione po rozwiązaniu stosunku pracy obiektywnie stanowi... »


Do premii wypłaconej z tytułu przeniesienia praw autorskich nie stosuje się kosztów autorskich

Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w formie premii z tytułu przeniesienia praw autorskich, do takiego świadczenia nie stosuje się kosztów... »


Dlaczego jubileuszowe upominki nie są przychodem dla pracownika

Jeżeli pracodawca wręczy wybranym pracownikom upominki z okazji jubileuszu firmy, to taka darowizna nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy. Interpretacja indywidualna Dyrektora... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Tylko pracownik mobilny może pracować w kilku krajach jednocześnie

Zatrudnienie pracownika w kilku krajach Unii Europejskiej jednocześnie – co umożliwia objęcie takiego pracownika polskimi ubezpieczeniami społecznymi – jest... »


Jak rozliczać pracę wykonywaną przez pracowników z Polski na terenie Niemiec

PYTANIE CZYTELNIKA: Wysyłamy pracowników zatrudnionych na etat w delegacje służbowe do Niemiec (na parę dni, przeważnie 5, od poniedziałku do piątku, raz... »


Jak rozliczyć koszty wynajmu mieszkania dla Ukraińców

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma zatrudnia 30 osób z Ukrainy do prac sezonowych na umowę zlecenia. Osoby te mieszkają w 2 domach (po 15 osób), które firma wynajęła... »


Jak rozliczać ryczałt wypłacany w zamian za posiłki profilaktyczne

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracodawca zatrudnia pracowników, którym dostarcza posiłki profilaktyczne w formie gotowych produktów lub półproduktów (zapis w... »


Wysokość pensji a rozliczenia z komornikiem

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje wynagrodzenie brutto 2.120,38 zł. Składnikiem wynagrodzenia jest pakiet medyczny 76,00 zł. Składka za... »


Różnice w kwocie netto od zlecenia i etatu

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak wyjaśnić w najprostszy sposób, dlaczego koszt umowy o pracę na minimalną krajową jest niższy o około 10% od kosztu umowy o... »


Jak rozliczać urlop bezpłatny na czas ćwiczeń wojskowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik w wieku 50 lat został wezwany na ćwiczenia wojskowe. Chcemy udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres tych ćwiczeń (do 30 dni... »


Gdy trzeba policzyć brutto od netta

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o odpowiedz dotycząca wyliczenia wynagrodzenia: Za 02/2018: Płaca podstawowa: 2362,50 wynagrodzenie za urlop 787,60 premia uznaniowa netto 950 zł i tu... »


Likwidacja zakładu pracy a urlop wychowawczy

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy w przypadku likwidacji firmy pracownica będąca na urlopie wychowawczym straci prawo do urlopu i zasiłku związanego z urlopem wychowawczym. »


Czy zleceniobiorca może na umowie nie wykonywać pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Zatrudniamy osobę na umowę zlecenia. Osoba na stałe pracuje w innym zakładzie. Umowa zawarta jest do końca 2018 r. W lutym i marcu nie była... »


Numer 186 - czerwiec 2018 r.

Jak rozliczyć i skorygować ZUS ZLA dostarczone po terminie wpłaty
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie