Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 187 - lipiec 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co się zmieni w Twojej pracy

Płaca minimalna w 2019 r. ma być wyższa o 120 zł

2.220 złotych – tyle może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. Natomiast z 13,70 do 14,50 zł miałaby od stycznia 2019 r. wzrosnąć... »


Rodzic dziecka niepełnosprawnego skorzysta z dłuższego zasiłku opiekuńczego

Od 6 czerwca br. osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi ze znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 14. roku życia, mogą skorzystać z... »


Pracownicy rodzice dzieci niepełnosprawnych będą mieli nowe uprawnienia

Od 6 czerwca 2018 r. pracujący na etatach rodzicie i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymali nowe uprawnienia związane m.in. z czasem pracy. Część z nich... »


Co RODO zmienia we współpracy zleceniodawcy ze zleceniobiorcą

Poniżej znajdziesz praktyczną instrukcję, jak powinna wyglądać współpraca ze zleceniobiorcą, dzięki której zleceniodawca może pozyskać... »


Jak RODO wpłynęło na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia

Sprawdź, kto jest administratorem danych osobowych pracownika, którego egzekucja dotyczy, i czy pracodawca może przekazać dane osobowe pracownika kancelarii komorniczej. »


Klauzula informacyjna do umowy zlecenia

»


Oświadczenie zleceniobiorcy

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Po terminowym złożeniu pozwu nie ma przedawnienia

Terminowe wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę przerywa bieg przedawnienia każdego z roszczeń ze stosunku pracy, także co do wysokości... »


Jak rozliczać z urzędem skarbowym zakwaterowanie pracownika

Jeżeli pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku zapewni oddelegowanemu pracownikowi, za jego zgodą, zakwaterowanie, pracownik uzyskuje przychód ze stosunku... »


Zwrot kosztów paliwa za dojazdy do miejsca pracy a przychód

Kwoty z tytułu częściowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku... »


Czy gmina będąca zleceniodawcą jest płatnikiem podatku dochodowego

W stosunku do umów zlecenia zawieranych między gminą a zleceniobiorcą (zarówno pracownikiem, jak i osobą niebędącą pracownikiem urzędu miasta... »


Obowiązek ponownego zatrudnienia po chorobie – przez jaki czas obowiązuje

Pod pewnymi warunkami 6-miesięczny termin na zgłoszenie się do pracy po chorobie pracownika może ulec przedłużeniu. Szczególnie, jeżeli pracodawca dysponuje... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownicy po przeniesieniu jej do innej pracy w związku z ciążą

Jedna z zatrudnionych w naszej firmie pracownic 8 czerwca 2018 r. przedłożyła zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży. Pracownica pracowała w systemie... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Kiedy zapłacisz za nadgodziny w podróży służbowej

Podróż służbowa przypadająca w trakcie godzin pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jest wliczana do jego czasu pracy. Natomiast... »


8 przykładów na bezbłędne ustalenie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji

Jeżeli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, można z nim zawrzeć... »


Regulamin wynagradzania – wzór z komentarzem

Regulaminu wynagradzania nie musi wprowadzać jedynie ten pracodawca, u którego warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (w zakresie i... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak rozliczać samochody prywatne pracownika używane w jazdach lokalnych oraz laptopy do celów służbowych

PYTANIE CZYTELNIKA: Mamy pytania dotyczące używania przez pracownika samochodu prywatnego do służbowych jazd lokalnych, a także innych prywatnych składników... »


Dofinansowanie do żłobka dla dziecka pracownika a ZUS i PIT

PYTANIE CZYTELNIKA: Zwracam się z pytaniem dotyczącym naliczenia wynagrodzenia pracownika. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, jest wynagradzany... »


Zapomoga w związku z długotrwałą chorobą a podatek

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik złożył podanie o udzielenie zapomogi z ZFŚS, ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej... »


Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a ZUS ZLA

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik złożył pismo o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z związku z przejściem na emeryturę. W czasie tego okresu jest na... »


ZUS ZLA a wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej – 3 sytuacje życiowe

PYTANIE CZYTELNIKA: Jak ustalić wynagrodzenie pracownika wynagradzanego w stałej stawce miesięcznej w poniższych przypadkach, w szczególności jak i czy liczyć... »


Jak wprowadzić w firmie prowizję od sprzedaży

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 1 czerwca 2018 r. chcemy w zakładzie wprowadzić w dziale handlu prowizję od obrotu (sprzedaż). Do tej pory obowiązywało wynagrodzenie... »


Składki ZUS przy umowach zlecenia z obcokrajowcami

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy orkiestra symfoniczna musi w pełni oskładkować umowy zlecenie z członkami jury z takich krajów jak Korea Płd, Wielka Brytania, Austria? »


Jak obliczać wynagrodzenie za urlop gdy pracownik w danym miesiącu nie przepracował ani jednego dnia

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik wynagradzany stawką miesięczną 3000 zł w miesiącu maju 2018 r. przebywał 1 dzień na urlopie wypoczynkowym ( dzień 02.05.2018... »


Prowadzenie gospodarstwa rolnego a staż pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące zaliczania okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do dodatku stażowego. Jesteśmy jednostką budżetową, która nalicza... »


Numer 187 - lipiec 2018 r.

Na czym polega obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o wynagrodzeniu pracownika – stanowisko SN, GIODO, resortu pracy i NBP
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie