Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 188 - sierpień 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Od 27 czerwca 2018 r. pracownik w sektorze finansowym musi poświadczyć swoją niekaralność

Pracownik może poświadczyć swoją niekaralność składając oświadczenie o niekaralności lub przedkładając informację z Krajowego... »


Ministerstwo pracy rozszerzyło listę zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy

Lista ta nawet o 3 tygodnie skróci to procedurę związaną z zatrudnieniem pracowników z zagranicy w wybranych zawodach, w których aktualnie brakuje rąk do... »


Pracodawca nie będzie już wypełniał ZUS RP-7

Od 2019 r. pojawi się nowy dokument do ZUS – tzw. raport informacyjny, Zastąpi on ZUS Rp-7, który potwierdzając zatrudnienie i wysokość zarobków... »


Jak skorygować błędne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w umowie zlecenia

W związku z reformą przepisów o ochronie danych osobowych strony umów zlecenia podejmują działania zmierzające do uregulowania w nich kwestii przetwarzania... »


Czy umowy cywilnoprawne zawarte przed 25 maja 2018 r. trzeba dostosować do RODO

Nie trzeba aneksować zawartej umowy cywilnoprawnej tylko ze względu na podstawę prawną przetwarzania danych osób w nich wskazanych jako strony umowy, osoby do kontaktu czy... »


Obowiązek wypłaty wynagrodzenia przy umowach zlecenia raz w miesiącu – będą zmiany

Projekt zmian przedstawiony w Sejmie zakłada uzupełnienie art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za pracę. Chodzi o dopuszczenie możliwości... »


Do PIP skarżą się coraz częściej cudzoziemcy i zleceniobiorcy

W ciągu roku przybyło ponad 6 tys. zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy. Na warunki zatrudnienia coraz częściej skarżą się cudzoziemcy i... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Czy praca w czasie zwolnienia lekarskiego zawsze uzasadnia dyscyplinarkę

Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie po tym, gdy dowiedział się, że ten pracuje w czasie zwolnienia lekarskiego na podstawie umowy zlecenia. Pracownik odwołał... »


Służbę wojskową można wliczyć do prac w szczególnym charakterze

Dany rodzaj pracy można włączyć do prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze z zaliczeniem do okresu pracy szczególnej wcześniejszego... »


Czy firma odpowiada za nieprawidłowości przy zajęciu wynagrodzenia

Pracodawca w poniższej sytuacji naruszył przepisy dotyczące obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia podwładnego przez komornika, a to wiąże... »


Czy podróżowanie pracownika można wliczyć do czasu pracy

Serwisantów obowiązuje zadaniowy czas pracy. W umowach o pracę mają określone miejsce świadczenia pracy jako kilka sąsiadujących ze sobą... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak uchronić się przed błędami w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Od 2019 r. skróci się okres przechowywania akt osobowych, a co najważniejsze będzie je można przechowywać w formie elektronicznej po zeskanowaniu i podpisaniu... »


Czy pracownik może domagać się odprawy, jeśli odrzuci wypowiedzenie zmieniające

Jeśli zakład zatrudniający co najmniej 20 osób zwalnia pracownika z przyczyn niedotyczących go, powinien zapłacić odprawę. Ale co w przypadku, gdy z takich... »


Związki zawodowe w firmie to obciążenia nie tylko organizacyjne, ale także finansowe

Pracodawca musi bowiem nie tylko pobierać składki dla związkowców, ale także udostępniać im sprzęt i pomieszczenia oraz płacić wynagrodzenie... »


Jak ustalić godziny wykonywania zleceń – 3 przykłady zapisów

Zleceniobiorców nie obowiązują normy czasu pracy, a ich wynagrodzenie zależy w istocie od liczby godzin wykonanych usług. Czas wykonywania usług musi być więc... »


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

RODO: 4 dokumenty poświadczające, że pracodawca zapoznał pracowników z nowymi przepisami

Inspektor ochrony danych osobowych w firmie musi monitorować przestrzeganie RODO m.in. poprzez szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych. Dowiedz się, w jaki... »


Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO

»


Karta szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym z zakresu przepisów RODO

»


Lista osób, które zapoznały się z „Polityką w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

»


Oświadczenie o wprowadzeniu monitoringu

»


Oświadczenie pracownika

»


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak obliczać wynagrodzenie za nadgodziny po podwyżce w trakcie miesiąca

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik do 6 czerwca 2018 r. otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze 2.200 zł brutto + 20% premii regulaminowej od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek funkcyjny 350... »


Ile wyniesie urlop wypoczynkowy przy dodatkowym zatrudnieniu

PYTANIE CZYTELNIKA: Bardzo proszę o informację, czy bibliotekarce zatrudnionej w bibliotece publicznej od 13.03.2018 r. przysługuje urlop wypoczynkowy w lipcu tego roku (14 dni... »


Jak ustalić staż pracy i nagrodę jubileuszową

PYTANIE CZYTELNIKA: Proszę o pomoc w sprawie zaliczenia niżej podanych świadectw pracy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej. Pracownik, posiada dwa świadectwa pracy... »


Jak rozliczać wycieczki z funduszu socjalnego

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasza jednostka organizuje wycieczkę częściowo refundowaną z ZFŚS, koszt jest wyliczony na jedną osobę. Czy kwota dofinansowania z ZFŚS jest... »


Jak krok po kroku liczyć wynagrodzenie

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik został zatrudniony 8 stycznia 2018. Jest wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem. Czy prawidłowe jest wyliczenie należnego... »


Kiedy premię należy oskładkować

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące premii zdrowotnej wypłacanej pracownikowi za okres, kiedy nie chorował (czyli premia pomniejszana jest za dni choroby). Czy premia wchodzi do... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Praca na urlopie rodzicielskim – jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zatrudniona w naszej spółce na pełny etat pracownica, zakończyła urlop macierzyński 31 marca 2018 r. i od 1 kwietnia rozpoczęła korzystanie z pierwszej... »


Numer 188 - sierpień 2018 r.

Jak dostosować do RODO system informatyczny obsługujący działy kadrowo-płacowe
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie