Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 189 - wrzesień 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

50% koszty dla osób związanych teatrami, muzeami i zabytkami

Od 1 stycznia 2018 r. z 50% kosztów autorskich mogą korzystać osoby wykonujące prace twórcze na rzecz teatrów, muzeów, konserwacji zabytków. Do tego... »


Gdzie przechowywać klauzulę informacyjną dla pracownika

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, pracodawca powinien przekazać pracownikowi informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Czy... »


Czy w świadectwie pracy nadal wykazywać imiona rodziców

Wraz z wejściem w życie RODO miał ulec modyfikacji określony w Kodeksie pracy katalog danych osobowych, których ujawnienia może żądać pracodawca w... »


MRPiPS podsumowuje półrocze e-składki

145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki. To około 10% więcej niż w... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Nie wszyscy bezprawnie zwolnieni mają prawo do pełnego wynagrodzenia za okres bez pracy

Pracownicy, bezprawnie zwolnionej po złożeniu wniosku o obniżenie etatu w okresie, w którym ma ona prawo do urlopu wychowawczego, którą później... »


Reguły konsumenckie stosujemy tylko gdy pracodawca narzuca formularz umowy

Zasada interpretacji postanowień umowy lub porozumienia z pracownikiem wyłącznie na korzyść pracownika obowiązuje tylko wówczas, gdy pracodawca narzuca... »


Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę powinien być liczony jak dla pracownika

Były pracownik, mający zarejestrowaną jeszcze w okresie zatrudnienia działalność gospodarczą, od której nie odprowadzał składek ZUS, który po... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Wymierzając karę porządkową, należy dochować procedur

Każdy pracodawca prędzej czy później spotyka się z przewinieniami pracowników, za które trzeba wyciągnąć sankcje aby nie... »


Przegrana w sądzie to koszty do zapłaty

Koszty związane z konfliktem rozsądzanym przez sąd pracy obejmują nie tylko opłatę, którą trzeba wpłacić na rachunek sądu, ale także... »


RODO w firmie – odpowiedzi na najczęstsze pytania

W obecnym stanie prawnym art. 221 § 1 kp przewiduje, że pracodawca może żądać od kandydata do pracy podania: jego imion i nazwiska, imion jego rodziców, daty... »


Pensja rodzica na urlopie związanym z urodzeniem dziecka podlega ochronie

Każdy rodzic korzystający z uprawnień związanych z urodzeniem się dziecka po dłuższym lub krótszym okresie nieobecności wraca do pracy. Stan, jaki... »


W jaki sposób rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku przekazane pracownikowi

»


Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

Checklista: Bądź w 100% pewien, że postępujesz zgodnie z RODO

Sprawdź, czy w Twojej firmie są stosowane właściwe zabezpieczenia pod względem RODO. Dzięki temu będziesz potrafił ocenić ich adekwatność pod... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica zatrudniona na umowę o pracę od 19 grudnia 2017 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie od 27 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Od 11 do 18 grudnia... »


Jak wprowadzić w instytucji kultury równoważny czas pracy

PYTANIE CZYTELNIKA: Centrum kultury chce od września wprowadzić czas pracy równoważny, wydłużając czas pracy do 12 godzin w miarę potrzeb. Pracujemy w... »


Kiedy trzeba zapewniać pracownikom odzież i obuwie robocze

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić odzież roboczą lub ekwiwalent dla pracowników na stanowiskach sprzątaczka i pracownik gospodarczy? Czy... »


W jaki sposób rozliczać premie z ZUS

PYTANIE CZYTELNIKA: Mam pytanie dotyczące premii zdrowotnej wypłacanej pracownikowi za okres, kiedy nie chorował (czyli premia pomniejszana jest za dni choroby)? Czy ta premia wchodzi... »


Jak rozliczyć pracę w niedzielę

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik miał zaplanowaną w harmonogramie pracę w sobotę w godzinach 14.30–22.30. W niedzielę pracodawca zlecił mu pracę od godziny... »


Jak skorygować błędny limit zwolnienia podatkowego z ZFŚS

PYTANIE CZYTELNIKA: W 2018 r. wypłaciliśmy kilku osobą dofinansowanie do tzw. wczasów z ZFŚS w kwocie od 650–850 zł. Jednak przez pomyłkę... »


Zbiegi tytułu ubezpieczenia przy kilku umowach zlecenia

PYTANIE CZYTELNIKA: Będziemy podpisywać umowę zlecenia z osobą, która zawarła już wcześniej umowy zlecenia z innymi dwiema firmami. Czy w związku ze... »


Premia a podstawa urlopowa i chorobowa

PYTANIE CZYTELNIKA: System wynagrodzeń w firmie opiera się na 2 składnikach. Pierwszym z nich jest wynagrodzenie zasadnicze, drugi to premia. Premia nazwana jest premią... »


Czy można otrzymać zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik złożył w firmie zaświadczenie lekarskie informujące, iż jego młodsze dziecko przebywa w szpitalu, a osobą opiekującą... »


Numer 189 - wrzesień 2018 r.

W jakich sytuacjach ZUS może zakwestionować wysokość pensji
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie