Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 190 - wrzesień, październik 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Czy należy opodatkować i oskładkować wartość biletów miesięcznych przekazywanych pracownikom

Od 1 sierpnia 2018 r. przekazujemy zainteresowanym pracownikom dojeżdżającym do pracy środkami komunikacji miejskiej bilety miesięczne, zakupione ze środków... »


Dział: Rozwiązania płacowe

Jak rozliczać nadgodziny w podstawie wynagrodzenia chorobowego, urlopu oraz ekwiwalentu za urlop

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym bądź świadczeniu chorobowym ma z tego tytułu wypłacane wynagrodzenie. Wynagrodzenie otrzymane w tym okresie rożni... »


Po wypłaceniu zaległej podwyżki pracodawca musi przeliczyć niektóre świadczenia

Podniesienie pracownikowi pensji z mocą wsteczną wiąże się niejednokrotnie z obowiązkiem przeliczenia należności, przy wyliczaniu których... »


Jak rozliczać wydatki pracodawcy na dokształcanie pracownika

Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które ponosi pracodawca na rzecz pracownika, mogą spełniać warunki do uznania ich za przychód podatkowy... »


Jak rozliczać szczepienia przeciw grypie sfinansowane przez pracodawcę

Wartość ochronnych szczepień przeciwko grypie, zafundowanych przez pracodawcę zatrudnionym pracownikom, co do zasady, stanowi dla nich przychód podlegający... »


Dział: Przydatne zestawienia i tabele

Co kontroluje PIP, ZUS i urząd skarbowy przy umowach zlecenia

»


Jakich słów i sformułowań nie używać w umowach zlecenia

»


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Premia może przysługiwać także byłemu pracownikowi

Były pracownik ma także prawo do premii regulaminowej, jeżeli w okresie zatrudnienia wypracował wyniki, uprawniające go do takiej premii, a następnie zrezygnował z... »


Opuszczenie pracy po odwołaniu nie jest podstawą do dyscyplinarki

Pracownik odwołany nie musi podejmować pracy w okresie wypowiedzenia, a pracodawca nie może go zwolnić dyscyplinarnie, jeżeli odmówi zatrudnienia na innym stanowisku... »


Emerytowi zostanie przeliczona emerytura tylko wtedy, gdy podejmie on pracę

Należności pracownika, wypłacone po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie porozumienia stron i po dacie przyznania emerytury nie stanowią podstawy do ponownego... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Sprawdź, co zmieni się w dokumentacji do ZUS od 2019 r.

Od stycznia 2019 r. rozszerzony zostanie zakres danych przekazywanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA. Pojawi się... »


Od 1 września 2018 roku pracownikiem młodocianym jest osoba 15-letnia

Od 1 września 2018 roku została obniżona dolna granica wieku, od której pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego lub... »


Jak stosować 50% KUP? Pracodawcy czekają na interpretację

Po zmianach wprowadzonych w 2018 r. wątpliwości wielu pracodawców budzi zakres zastosowania podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodów do pracy... »


Od 2019 r. będą ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców. Poznaj nowe przepisy

Wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców. Wprowadzenie obowiązku... »


Do 30 września druga rata odpisu na ZFSS

Jak co roku, z końcem września mija termin na uiszczenie drugiej raty odpisów na zfśs. A zatem najpóźniej do 30 września 2018 r. należy wykonać... »


Dział: Odpowiedzi na pytania nadesłane do redakcji

Jak postąpić, gdy w klauzuli informacyjnej dla pracowników był błąd

PYTANIE CZYTELNIKA: Przygotowaliśmy klauzulę informacyjną dla pracowników, w której napisane zostało, że dane pracowników są przetwarzane w... »


CV a nowe przepisy RODO

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy można w świetle RODO przechowywać w aktach osobowych CV? »


Kwestionariusze osobowe a RODO

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy na kwestionariuszach należy dopisać klauzule informujące, kto jest administratorem danych? »


W jaki sposób rozliczyć z ZUS kartę Multisport

PYTANIE CZYTELNIKA: W każdym roku kalendarzowym pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego wypłacane jest z funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku... »


Jakie są reguły przyznawania dopłat do wypoczynku z ZFŚS

PYTANIE CZYTELNIKA: W regulaminie ZFŚS widnieje zapis w formie tabeli dotyczący dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Próg dochodu &ndash... »


Zapomoga i dofinansowanie do wypoczynku z zfśs a limit zwolnienia podatkowego

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownicy przyznano zapomogę w wysokości 1.000 zł w związku z trudną sytuacją finansową. Od tej kwoty nie odprowadziliśmy podatku... »


Jak rozliczyć zaległe składki ZUS sfinansowane w całości przez pracodawcę za byłego i obecnego pracownika

PYTANIE CZYTELNIKA: W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami X i Y... »


Jak ustalić podstawę wynagrodzenia za chorobę powstałą w drugim miesiącu zatrudnienia

PYTANIE CZYTELNIKA: Od 25 czerwca 2018 r. został zatrudniony w naszej jednostce pracownik na 1/2 etatu. Osoba ta nieprzerwanie pracuje od 25 lat, a zatrudnienie u nas jest jej dodatkowym miejscem... »


Gdy dwóch komorników zajmuje pracownikowi pensję

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownik posiada zajęcie wynagrodzenia za pracę, które jest w każdym miesiącu przekazywane komornikowi. W lipcu tego roku zwrócił się... »


Wycieczki z funduszu socjalnego a PIT

PYTANIE CZYTELNIKA: Nasza jednostka organizuje wycieczkę częściowo refundowaną z ZFŚS, koszt jest wyliczony na jedną osobę. Czy kwota dofinansowania z ZFŚS jest... »


Numer 190 - wrzesień, październik 2018 r.

W jaki sposób dokonywać potrąceń z zasiłków od 1 lipca 2018 r.
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie