Płace w firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Aby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Jeśli już jesteś naszym czytelnikiem zaloguj się

Numer 191 - październik 2018 r.

Temat numeru

Spis treści

Dział: Dokumentacja specjalisty ds. płac

Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę – wzór obowiązujący od 21 września 2018 r.

»


Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych w miesiącu

»


Umowa dotycząca używania samochodu prywatnego do celów służbowych

»


Dział: Rozwiązania płacowe

Sprawdź, od których świadczeń pracowniczych nie zapłacisz składek lub podatku

Pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia. Jeżeli są one przychodem, nie zawsze podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Każde ze... »


Udokumentuj używanie samochodów do jazd lokalnych, aby zyskać na rozliczeniach z fiskusem

Prowadzenie działalności gospodarczej powoduje często konieczność wykonywania jazd lokalnych zarówno prywatnymi, tj. niestanowiącymi własności... »


Jak rozliczyć chorobę pracownika w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę

Sprawdź, jak postąpić, gdy pracodawca wyznaczy dzień wolny za święto przypadające w sobotę, a pracownik z powodu urlopu bądź choroby nie może... »


Dział: Korygowanie błędów składkowo-płacowych - instrukcja krok po kroku

Jak przeliczyć premię kwartalną, wypłacając zasiłek po zmianie wymiaru czasu pracy

Stan faktyczny: Pracownikowi uprawnionemu do premii kwartalnej, podlegającej uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, zmienił się wymiar czasu pracy od 17 sierpnia 2017 r. z... »


Dział: Nowości składkowo-płacowe - sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy

Jak generować zbiorcze raporty e-ZLA

Od 12 września 2018 r. dostępna jest nowa wersja Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wprowadza ona zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku... »


Zmiany od 1 stycznia 2019 r. przy wydawaniu świadectw pracy

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy... »


Rozwiązanie umowy tuż przed upływem 33 miesięcy – nie zawsze możliwe

Z dniem 22 listopada 2018 r. pierwszym umowom o pracę miną 33 miesiące limitu łącznego trwania umów terminowych i od tego dnia przekształcą się one w... »


W jakich przypadkach pracodawca będzie musiał wypełnić ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA

W odniesieniu do pracowników (zleceniobiorców), których pracodawca (zleceniodawca) zatrudnił po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku można... »


Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje - skuteczna ochrona w sporach z PIP, urzędem skarbowym i pracownikami

Nie każde spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia upoważnia pracownika do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

Pracownik nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracodawca z nieznacznym opóźnieniem prześle mu wynagrodzenie. Nie można bowiem w... »


Długi na rzecz ZUS spłaca się w pierwszej kolejności

Długi składkowe na rzecz ZUS podlegają spłacie w pierwszej kolejności, przed należnościami cywilnoprawnymi – umownymi lub alimentacyjnymi. Jeżeli... »


Zbyt wiele wypłaciliśmy pracownikowi. Kiedy odzyskamy nadwyżkę

Pracownik, będący w dobrej wierze, który „skonsumował” środki pieniężne uprzednio pobrane tytułem niesłusznie zawyżonego... »


Czy płacąc za przestój uwzględnić trzeba dodatek wyrównawczy

Następuje likwidacja stanowiska i w związku z tym pracodawca musi zmienić warunki pracy i płacy także osobie chronionej przedemerytalnie (gdyż zwolnić jej nie... »


Dział: Odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane do redakcji

Jak przeliczać i uzupełniać trzynastkę na potrzeby ustalenia podstawy zasiłkowej

PYTANIE CZYTELNIKA: Pracownica zachorowała w sierpniu 2018 roku. W 2017 roku od 1 stycznia do 9 lipca 2017 przebywała na zasiłku macierzyńskim, od 10 lipca do 31 sierpnia... »


Jak określić prawo pracowników do dodatkowych składników wynagrodzenia

PYTANIE CZYTELNIKA: W spółce obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym widnieje zapis: „Do gwarantowanych elementów wynagrodzenia w spółce... »


Czy pracodawca ma prawo nie przyznawać podwyżki tylko jednemu pracownikowi

PYTANIE CZYTELNIKA: Czy pracodawca postępuje słusznie, nie przyznając podwyżek pracownikowi zwolnionemu ze świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia z uwagi na... »


Na podstawie jakiej umowy kilkukrotnie w ciągu roku zatrudnić osoby do pracy z Ukrainy

PYTANIE CZYTELNIKA: Zakład budowlano-elektryczny złożył w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (wykonywanie instalacji elektrycznych) dla... »


Jak rozliczyć PIT z dodatkowego zlecenia z pracownikiem z Ukrainy

PYTANIE CZYTELNIKA: Firma nasza zatrudnia pracowników z Ukrainy na podstawie umowy o pracę. Ci sami pracownicy chcieliby zawrzeć dodatkowo (z tym samym pracodawcą) umowę... »


Numer 191 - październik 2018 r.

W jaki sposób właściwie dokumentować wypłaty wynagrodzeń
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.KadryiPlace.wip.pl
 • Publikacje papierowe komplementarne:

  Serwis ZUS Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US Zeszyty US Serwis ZUS Ubezpieczenia społeczne Zeszyty US
 • Portale:

  Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Płace w firmie